ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อู่ซ่อมรถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อู่ซ่อมรถ*, -อู่ซ่อมรถ-

อู่ซ่อมรถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อู่ซ่อมรถ (n.) garage
อู่ซ่อมรถ (n.) garage Syn. อู่, อู่รถ
English-Thai: Nontri Dictionary
garage(n) โรงรถ,อู่ซ่อมรถ,อู่รถยนต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Start checking gas stations, garages. He did not get far.เริ่มตรวจกันที่สถานีบริการน้ำมัน อู่ซ่อมรถ เขาไปได้ไม่ไกลหรอก
My own garage is the stake.อู่ซ่อมรถของผมของเดิมพัน
They probably got a garage full of oxy.อู่ซ่อมรถของพวกมัน อาจจะเต็มไปด้วยยา
Benny's Garage?อู่ซ่อมรถของเบนนี่เหรอ?
Souren's auto shop on lakewood.อู่ซ่อมรถซอเร็น ที่เลควูด
The garage is just as much yours as of the others.อู่ซ่อมรถนั่นเป็นของนาย มากเทียบเท่ากับคนอื่นๆ
Now, I've got to get back to the garage, so you have a really nice day, okay?ตอนนี้ ผมต้องกลับไปที่อู๋ซ่อมรถแล้วครับ ขอให้คุณมีความสุขมากๆ โอเคนะครับ
No admittance without a garage pass.โดยไม่ต้องเข้าอู่ซ่อมรถผ่าน
So, suddenly he's practically burying his face in a large vanilla when he sees a service station.โดยปัจจุบันทันด่วนมันปิดบังใบหน้า หลังวานิลลาถ้วยใหญ่ และเมื่อมันเห็นอู่ซ่อมรถ
SWAT did a sweep on some auto shop those animals were using as a front.หน่วยสวาทกวาดล้างอู่ซ่อมรถที่พวกมันใช้เป็นฉากหน้า
Not if you need a garage.ไม่ต้องใช้หรอกถ้าคุณต้องการแค่อู่ซ่อมรถ.
This is your chance to get away from that cheap idiot at the garage... and make your own life.นี่คือโอกาสที่นายจะหนีจาก.. อู่ซ่อมรถโง่ๆและสร้างชีวิตใหม่
Yo, I gotta head back to TM.พวก ฉันต้องกลับไปอู่ซ่อมรถ
We got a garage full of 25-to-life.เราเปิดอู่ซ่อมรถครบ25ปีเต็ม
Got a garage full of AK-47s.มีปืนอาก้าไรเฟิล47sอยู่ล้นอู่ซ่อมรถ
Open up the garage. Move the bikes inside!เปิดประตูอู่ซ่อมรถขึ้น ย้ายมอไซค์เข้ามาข้างใน
And the garage is open for pick-ups only.และอู่ซ่อมรถเปิด ให้กับคนมี่มารับรถเท่านั้น
Paperwork must be in the garage.เอกสารคงจะต้องอยู่ในอู่ซ่อมรถ
That is his green Mercedes in the garage.นั่นคือกรีนเมอร์เซเดส อู่ซ่อมรถของเขา
You know, those little orange garages? Worked out of there?นายก็รู้ อู่ซ่อมรถเล็กๆ สถานที่ข้างนอกผลิตยา
We'll make it 1 750, for, like, you know, interest.แต่ฉันจะมีเงินแน่ เร็วๆนี้ ที่นี่มันอู๋ซ่อมรถฉัน
Here's my counter-offer. I take payment from your inventory.นี่คืออู่ซ่อมรถของฉัน ฉันจะเอาของนายทั้งหมดไปขายเป็นค่าหนี้ที่ติดอยู่
Electra Glide was just rotting behind some garage.รุ่นElectra Glidegเครื่องยนต์แย่มาก อยู่ด้านหลังอู่ซ่อมรถ
It's a start. Look for men who are employed as mechanics, body shops,นั่นแค่เริ่มต้น มองหาผู้ชายที่ทำงานด้านเครื่องยนต์กลไก หรือทำงานในอู่ซ่อมรถ
The first Nite Owl runs an auto-repair shop.ไนท์ อาวล์ รุ่นหนึ่ง ไปเปิดอู่ซ่อมรถ
You know, he lives over a garage right near here.แกรู้ไหม, มันอยู่ที่อู่ซ่อมรถใกล้ๆ นี่เอง
He woke up in the morning, went to work at the auto shop.เขาตื่นขึ้นมาตอนเช้า ไปทำงานที่อู่ซ่อมรถ
Clubhouse and garage are all clean. No pharmaceuticals.คลับเฮาส์และอู่ซ่อมรถไม่พบสิ่งผิดกฏหมาย ไม่มียา
We'll call the garage, have somebody pick you up at impound.เราจะโทรไปที่อู่ซ่อมรถ ให้ใครสักคนมารับนายกับรถที่ถูกยึดไว้
Until six weeks ago, he worked nights at a taxi breakdown and recovery garage.จนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เขาทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถแท็กซี่
He works at an all night recovery garage.- เขาทำงานที่อู่ซ่อมรถทั้งคืน
Runs an auto body shop using former inmates.เปิดอู่ซ่อมรถ โดยมีลูกน้องเป็นอดีตนักโทษ
Runs an auto body shop using former inmates.เปิดอู่ซ่อมรถโดยมีพนักงาน เป็นอดีตนักโทษ
Yeah, he works at a couple garages.ครับ เขาทำงานที่อู่ซ่อมรถ 2-3 ที่
I'm sorry, but this isn't a garage.โทษที ที่นี่ไม่ใช่อู่ซ่อมรถ
What did you see at the mechanics garage?นายเห็นอะไรที่อู่ซ่อมรถ
All right, Garcia, start pulling auto workers in the area and cross it with prior offenses, no matter how small.เอาล่ะ การ์เซีย เริ่มดึงข้อมูล ของอู่ซ่อมรถในพื้นที่ ตรวจดูประวัติอาชญากรรม ไม่ว่าจะเล็กแค่ไหน
And it didn't kill you in the mechanic's garage.และมันไม่ ฆ่านายที่ อู่ซ่อมรถ
I work in the garage with them.[ ภาษาอียิปต์ ] ผมทำงานที่อู่ซ่อมรถกับพวกเขา
If we don't finish the garage is yours.ถ้าเราทำไม่สำเร็จ อู่ซ่อมรถนั่นจะเป็นของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อู่ซ่อมรถ
Back to top