ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อาหารว่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อาหารว่าง*, -อาหารว่าง-

อาหารว่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาหารว่าง (n.) snack See also: refreshment Syn. ของว่าง, เครื่องว่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
collation(โคเล'เชิน) n. การตรวจเทียบ,อาหารว่าง,การอ่านเรื่องนักบุญให้ฟังกัน, Syn. snack
potluckn. อาหารว่างที่บ้าน (โดยไม่ได้ทำพิเศษหรือซื้อมาเป็นพิเศษ)
snack(สแนค) n.,vi. (รับประทาน) อาหารเบา ๆ ,อาหารว่าง,อาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิ-ธีรีตอง,หุ้น,หุ้นส่วน, Syn. refreshment
snackbarn. ห้องรับประทานอาหารเบา ๆ หรืออาหารว่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
refection(n) เครื่องดื่ม,อาหารว่าง
snack(n) อาหารว่าง,อาหารอ่อน,อาหารเบาๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Snack food industryอุตสาหกรรมอาหารว่าง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
light meal (n.) อาหารว่าง See also: อาหารกินเล่น Syn. snack
munchies (n.) อาหารว่าง See also: อาหารกินเล่น Syn. light meal, snack
refection (n.) อาหารว่าง Syn. dinner, meal
snack (n.) อาหารว่าง See also: อาหารเบาๆ, ของขบเคี้ยว
bar snack (n.) อาหารว่าง (ที่มีให้ในร้านอาหารหรือผับ)
tiffin (n.) อาหารว่างช่วงกลางวัน
potluck (n.) อาหารว่างที่บ้าน
savory (n.) อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
savoury (n.) อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
mousse (n.) อาหารว่างหรือของหวานทำจากวิปครีม วุ้น และไข่
snack bar (n.) ห้องทานอาหารว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have my lunch in a snack bar nearbyฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And last but not least, an appetizer should never, never, under any circumstances, be referred to as a pupu.สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด อาหารว่าง ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดๆก็ตาม ไม่ควรจะถูกเรียกว่า "พูพู"เด้ดขาด
And tasty snacks. Oh, thank you.อาหารว่าง E-อร่อย ขอบคุณ
The perfect mommy snack.อาหารว่างฝีมือแม่อย่างแท้จริง
All right, all right.อาหารว่างเกือบเสร็จแล้ว
Take that! Just a little snack, guys!แค่อาหารว่างเท่านั้น ทุกท่าน
Perfect for a courtesan or priest... to pluck after supper In other words... this violin will never bear my name.เหมาะมากกับพวกโสเภณี หรือ พระ.. เอาไว้สีหลังอาหารว่าง... พูดง่าย ๆ ก็คือ
Look, I'm sorry to interrupt your snack, but we gotta go.ฟังนะ, ฉันเสียใจที่ขัดจังหวะอาหารว่าง แต่เราต้องไปแล้ว.
You'll be a little snack for the owls.นายจะเป็นอาหารว่างของพวกนกฮุก.
Every wolf's favorite between-meals snack.ของโปรดของหมาป่า อาหารว่างระหว่างมื้อ
Diving snack box It'll get you outta classกล่องอาหารว่างเลี้ยงงาน
Civilians? You mean snacks!ชาวเมืองที่คุณพูดหมายถึงอาหารว่าง !
Now, first, remove the liver and fry it up with some onions for a little snack or perhaps a delicious Iiverwurst which you can spread on a cracker, a Ritz cracker, a saltine.ขั้นแรก เอาตับออกมา แล้วทอดกับหัวหอม สำหรับอาหารว่าง หรือจะใช้ตับบด มาทาบนขนมปังกรอบ ขนมปังกรอบ Ritz a saltine
Serving hand jobs for dessert?มีสาวเสริฟคนเก่งมาช่วยเสริฟอาหารว่างงั้นเหรอ
I'll talk at lunch, dinner, brunch, snack time.คุยตอนมื้อกลางวัน มื้อค่ำ มื้อก่อนเที่ยง อาหารว่าง
But his living, breathing, snack machine.แต่ชีวิตของเขา ลมหายใจ เครื่องกดอาหารว่าง
Fed me like a snack.ที่ให้ฉันเหมือนอาหารว่าง
Followed by cocktails and appetizers.ตามด้วยค๊อกเทลและอาหารว่าง
I'm sorry. I find I have little appetite, ever since that day.ขออภัย ข้าได้ทานอาหารว่างไปแล้ว เมื่อตอนบ่าย ๆ
We have some snacks back there in the fridge.เรามีอาหารว่างอยู่ในตู้เย็น
There's free appetizers, Humphrey.มีอาหารว่างฟรีนะฮัมฟรี
Are you hungry? There's appetizers.หิวไหม อาหารว่างอยู่ตรงนั้น
Hey, your mom made a lovely dinner, so the least that I could do was bring home dessert.เฮ้ แม่ลูกๆ ได้ทำอาหารเย็นแสนอร่อยแล้ว อย่างน้อย พ่อก้เอาอาหารว่างมาด้วย
We're doing drinks and appetizers at my place... uh, salad at mine.เราจะกินอาหารว่างและเครื่องดื่มที่บ้านฉัน กินสลัดที่บ้านฉัน
Can we offer you something to drink, some food--ให้พวกเราหาอะไรให้คุณดื่มเถอะ อาหารว่าง..
I just don't know why you want to bring chili to a potluck.ฉันไม่เข้าใจทำไมเธอ ต้องทำแกงเผ็ดเป็นอาหารว่างด้วย
Ah, makes me nostalgic for the time when Stefan was a bunny-snacking pacifist.อ๊า ทำให้ฉันคิดถึงช่วงเวลา ตอนที่สเตฟาน ผู้รักสงบ มีอาหารว่างเป็นกระต่าย
I bet you no one will even notice, 'cause first, he's gonna dumb us all down with Turducken-style munchies.พนันได้เลยว่า ไม่มีใครคิดสงสัยหรอก เพราะเหตุผลแรก เขาจะหลอกพวกเรา ด้วยอาหารว่าง แบบเทอร์ดั๊กเค่น
Yeah, good thing I came up with this idea for potluck dinners.ใช่ ดีนะที่ฉันคิดไอเดีย ดินเนอร์อาหารว่างขึ้นมาได้
When I was a kid, I ate supper with one foot on the floor.ตอนผมเป็นเด็ก ผมกินอาหารว่าง แบบเอาขาข้างนึงแตะพื้นไว้
I thought you might wanna join me for a late-night snack.ฉันคิดว่าคุณจะมาร่วมวงอาหารว่างมื้อดึกกับฉันอะน่ะ
Now sit down and enjoy some nice appetizers.นั่งก่อนค่ะ แล้วก็เพลิดเพลิน ไปกับอาหารว่างอร่อย ๆ
I see somebody's been attempting tapas.ท่าทางบางคนจะหัดเรียนทำอาหารว่างมา
Those were the ingredients you had to combine for the appetizer course.นี่คือส่วนผสมสำคัญทั้งหมด คุณก็แค่ผสมมันเข้าด้วยกัน นี่สำหรับเป็นอาหารว่าง.
Well, breakthrough means snack time to me.ดี การพัฒนาหมายถึง\ เวลาอาหารว่างสำหรับฉัน
Anyhoo, I just thought I'd mosey on over here, invite you all to Greendale's annualฉันแวะมานี่เพื่อชวนพวกเธอ ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารว่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อาหารว่าง
Back to top