ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อกสั่นขวัญแขวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อกสั่นขวัญแขวน*, -อกสั่นขวัญแขวน-

อกสั่นขวัญแขวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อกสั่นขวัญแขวน (v.) tremble with fright See also: frighten, scare
English-Thai: Nontri Dictionary
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Prime Minister and... even the Queen have been killed for saying wrong thingsตอนนี้บ้านเมืองวิกฤต ใครๆ ก็อกสั่นขวัญแขวน แม่แต่เหล่าเสนากับพระพันพี่ยังไม่กล้าฮือเลย เจ้าอย่าคิดเรื่องแบบนี้อีกเลย
Your parents would be absolutely thrilled.พ่อแม่เธอจะได้อกสั่นขวัญแขวนตายกันพอดี
I got a camp full of twitchy trauma survivors out thereฉันมีแคมป์ที่เต็มไปด้วย คนอกสั่นขวัญแขวน ที่รอดชีวิตนั่น
He's armed, sounds extremely agitated.เขามีปืน ฟังดูน่าอกสั่นขวัญแขวน
Everyone's a little freaked.ทุกคนก็เลยอกสั่นขวัญแขวน
You really stuck it to those billionaire SOBs.ทำมหาเศรษฐีอกสั่นขวัญแขวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อกสั่นขวัญแขวน
Back to top