ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ห้ามพูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ห้ามพูด*, -ห้ามพูด-

ห้ามพูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้ามพูด (v.) shut up See also: stop speaking, keep quiet, remain silent, be tongue-tied
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't ask, don't tell is over.ห้ามถาม ห้ามพูด ไม่มีแล้ว นี่คือการพูด!
I'm a cop. Don't talk, don't move.ผมเป็นตำรวจ ห้ามพูด ห้ามขยับ
Don't talk about it, don't blog about it, don't tweet about it.ห้ามพูด ห้ามลงบล็อก ห้ามทวีต ชัดมั้ย
Don't talk to strangers. Shoot them.ห้ามพูดกับคนแปลกหน้า ให้ยิงลูกเดียว
You are never to speak to her again, now you are rivals!ห้ามพูดกับเธออีก ตอนนี้เธอเป็นศัตรู
Hey, don't talk to your mother like that.ห้ามพูดกับแม่นายแบบนั้นนะ
You can't just speak to any guy off the street.ห้ามพูดกับใครตามถนนนี่
Do not tell truth to power. We'll hammer you.ห้ามพูดความจริงเกี่ยวกับอำนาจนี้ พวกเราจะเล่นงานคุณ
Don't say "copy."ห้ามพูดคำว่า " copy "
Don't you dare say "the right time, in the right circumstances."ห้ามพูดคำว่า "เวลาและสถานการณ์ที่เหมาะเหม็ง" เด็ดขาด
No talking unless it's medical.ห้ามพูดถ้ามันไม่ใช่เรื่องการแพทย์
No boy talk, yeah?ห้ามพูดถึงผู้ชาย นะ?
Never speak of it.ห้ามพูดถึงมันเป็นอันขาด
You're not to speak a word of this.ห้ามพูดถึงเรื่องนี้เด็ดขาด
Don't tell me. I'll read it later.ห้ามพูดนะ ฉันจะอ่านต่อเอง
Don't say I never gave you though.ห้ามพูดนะว่าฉันไม่บอกแก
No lies, no secret agendas. Remember?ห้ามพูดปด ห้ามมีความลับ สัญญาของเรา จำได้ไหม?
Never say die and all that. Until you die, obviously.ห้ามพูดว่าตาย หรืออะไรแบบนั้น จนกว่าจะตาย
And you can't say pirate again.ห้ามพูดว่าโจรสลัดอีกแล้ว
Not a word. Okay.ห้ามพูดสักคำ\โอเคจ้ะ
Don't speak. Drive.ห้ามพูดอะไร ขับรถไปซะ
Don't say a word. Don't talk back.ห้ามพูดอะไร ห้ามคุยกับใคร
Not a word. You hear me?ห้ามพูดอะไรซักคำ ได้ยินไหม?
Don't speak. You don't wanna damage your vocal cords.ห้ามพูดอะไรทั้งสิ้น มันจะทำลายเส้นเสียงของตัวเอง
Don't say anything, let him form his own opinion.ห้ามพูดอะไรนะ ปล่อยให้เขาแสดงความคิดเห็นออกมา
Hey you, really, never say anything, always 'shh.'ห้ามพูดอะไรเด็ดขาดเลยนะครับ
Just don't talk about standards!ห้ามพูดเกี่ยวกับมาตรฐาน!
Don't talk politics.ห้ามพูดเรื่องการเมือง
Do not mention The Golf Channel. Just talk to her.ห้ามพูดเรื่องดูกอล์ฟ แค่คุยกับเธอ
Do not talk to this girl about Tris, Nicky. I mean it.ห้ามพูดเรื่องทริส กับแม่สาวนั่นเด็ดขาด
Can't say anything to anyoneห้ามพูดเรื่องนี้กับใคร
Not a word of this back at the colony, you understand me?ห้ามพูดเรื่องนี้ต้องเรากลับไปที่เมืองนั่น คุณเข้าใจผมไหม?
Not a word of this to anyone.ห้ามพูดเรื่องนี้ให้ใครฟัง เข้าใจไหม
Don't ever talk about my son!ห้ามพูดเรื่องลูกชายผม!
Don't you talk about my mother's boobies!ห้ามพูดเรื่องหน้าอก แม่ฉันนะ
Don't talk about cell phones. Don't talk about satellites.ห้ามพูดเรื่องเกี่ยวกับมือถือ ดาวเทียม
You shouldn't say that. They said good words bring good energy, and bad words bring bad energy.ห้ามพูดแบบนั้น ถ้าคุณพูดบางอย่าง สิ่งที่คุณพูดจะกลายเป็นจริง
Never look him in the eye. Never speak before he does.ห้ามมองตาท่าน ห้ามพูดก่อนท่าน
First, you have to know, not fear,... ..know that some day, you're gonna die.ส่วนผมไม่ได้ผูกไทอีกเลย กฏข้อแรกของไฟต์คลับ คือ, ห้ามพูดถึงไฟต์คลับ
Goddamn it, an entire generation pumping gas. Waiting tables.กฏข้อแรกของไฟต์คลับ ก็คือห้ามพูดถึง--

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ห้ามพูด
Back to top