ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หุบปาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หุบปาก*, -หุบปาก-

หุบปาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หุบปาก (v.) shut one´s mouth See also: close one´s mouth, keep quite Syn. ปิดปาก, เงียบ, หยุดพูด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You shut up when I talk to my boy, understand?คุณช่วยหุบปากตอนที่ฉันพูดกับลูกชายฉันด้วย เข้าใจไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shut up. Get back there.- หุบปาก ไปอยู่ตรงโน้น
Shut up, Smiley! Shut up. Smiley, down.หุบปาก สไมล์ลีย์ หุบปาก สไมล์ลีย์ หมอบลง
You said if anyone ever interferes with Project Mayhem, even you,... ..we gotta get his balls.ไม่ หุบปาก [Knock On Door]
How long your sets been at war?- หุบปาก เป็นศัตรูกันมานานแค่ไหน
Shut up! Shut up! Shut up!หุบปาก หุบปาก หุบปาก
Shut up, shut up, shut up, shut up!หุบปาก หุบปาก หุบปาก หุบปาก
Lester, you shut up. Morgan, you relax. Relax.เลสเตอร์ หุบปาก มอร์แกน ทำใจให้สบาย
Shut up. Shut up. That is...หุบปากเลย หุบปาก นั่น
Stand next to the four guys, keep your mouth shut and your eyes open.ุไปยืนข้างๆ ผู้ชาย 4 คน ที่ดืมเบียร์แก้วใหญ่ หุบปาก เปิดตาไว้
Nice. Wonder why it didn't catch on. Shut up.เยี่ยม มหัศจรรย์มากทำไมเค้าไม่ทำมันเองละ หุบปาก เกิดอะไรขึ้น?
The cricket is on and why you watch this shit tv?เขาแค่... / หุบปาก คริกเก็ตเล่นแล้ว
" Until then, back up, shut up and leave me alone so I can push the-- it's up.จนกว่าจะถึงเวลานั้น ช่วยถอยไป หุบปาก และฉันจะได้กด... .. มาแล้ว!
So in conclusion, shut up, do the tests.ดังนั้นในท้ายที่สุด หุบปาก ไปทดสอบไป
The next time I hear anything about you,- ถ้าคุณต้องการ... - หุบปาก เวลาที่ฉันพูด
So shut up and pump.ดังนั้น หุบปาก แล้วเติมน้ำมันต่อไป
Please, you can't let him do this...! Shut up! It could be a glitch in the trunk line.ได้โปรด อย่าให้เขาทำร้ายผม หุบปาก เหมือนมันมีการรบกวนสัญญาณ แก้มันเดี๋ยวนี้ ครับ บาวเออร์?
Saul. Just shut-Saul.ซอล หุบปาก แล้าเอาที่อยู่มาให้ฉัน
Shut up! Shut up! You hear me?หุบปาก หุบปาก ได้ยินฉันมั้ย
Liv, shut up. Yes or no?- ลิฟ หุบปาก จะตกลงหรือปฏิเสธ
A worldwide web broadcast of the New York superhero who calls himself Kick-Ass is about to be shown live.ครับ งั้นก็นั่งลง หุบปาก แล้วดูซะ
Yeah. Shut up, Ron. I have Eddie in my car.โอเค รอน หุบปาก เอดดี้อยู่ในรถฉัน
Hey! Can you hold your tongue and tighten your jaw?เฮ้ หุบปาก แล้วก็ขบกรามให้แน่น
I suggest we take evasive action! I suggest you shut up and shoot! - What happened to the Sheriff?หลบหนี หุบปาก และยิง
Shit. Shut up, it's Doug. Talk to me.แม่ง หุบปาก สายดั๊ก ว่ามา
Hey, shut it, Karofsky. No fricking way.เฮ้ หุบปาก คารอฟสกี้ ไม่เอาวิธีปญอ.
Dale, shut up. Just shut up and give me the guns.เดล, หุบปาก หุบปากแล้วส่งปืนมาให้ฉัน
I'm not done yet.- หุบปาก ฉันยังเล่าไม่จบ
No, no, shut up. Just shut up!ไม่ๆ หุบปาก หุบปากซะ!
You didn't think we were dumb enough to let you get away that easy?แกไม่คิดว่า เราจะปล่อยแกไปหรอกนะ หุบปาก เลิกตามฉัน
"Dude, just shut up and fuck her.""เพื่อน หุบปาก และอึ๊บเธอซะ"
Please, shut up. All right?ขอร้องล่ะ หุบปาก ได้ไหม
Hey, shut the fuck up. You german dog!เฮ้ย หุบปาก ไอ้สุนัขเยอรมัน
How do you slingshot your forces into an attack position on the blind side of this moon using the gravitational pull from this planet?- หุบปาก วิกกิน ไปนอนได้แล้ว พวกเธอทุกคน เธอได้ยินแล้ว ไปนอนเถอะ
You scare him, and you manipulate him, and you use your son.- หุบปาก - เธอแค่ขู่เขา ข่มเขา และใช้ลูกบังหน้าแค่นั้น
Shut up. Shut up, shut up. W--หุบปาก หุบปาก หุบปาก
Ralphie, shut up! Corbin's the one that caught her shoplifting.ราลฟี่ หุบปาก คอร์บินเป็นคนจับเธอในข้อหาขโมย
This'll be interesting. Shut up and help me!น่าสนใจแน่ๆ หุบปาก แล้วมาช่วยฉัน!
And found me love I thought was here to stayฉันติดหนี้นายไงล่ะ ไอ้ซื่อบื้อ หมายความว่าไง ฉันแค่ล้อเล่นเฉยๆ - หุบปาก และดูดบ้องนั่นเหอะ
My point is, if one more person pisses me off...- หุบปาก - บ้าจริง ที่จะบอกคือ...
Oh, shut up, Brendan.- เด็กในอุปการะ - หุบปาก เบรนแดน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หุบปาก
Back to top