ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หอบ*, -หอบ-

หอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หอบ (v.) pant See also: gasp for breath
หอบ (v.) carry in arms See also: hold in arms
หอบ (n.) armful
หอบ (v.) transfer wealth See also: move possessions
หอบหิ้ว (v.) carry See also: pick up, hold in arms
หอบหิ้ว (v.) live together Ops. ทอดทิ้ง
หอบหืด (n.) laboured breathing in asthma Syn. อาการหอบหืด, โรคหอบหืด
หอบหืด (n.) asthma Syn. โรคหอบหืด
หอบังคับการ (n.) commanding room See also: control room Syn. ป้อมบังคับการ
หอบังคับการ (n.) airdrome control tower
English-Thai: HOPE Dictionary
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
apnea(แอพเนีย', แอพ'เนีย) n. ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, ภาวะหอบ., Syn. apnoea. -apneal, apneic apnoeal, apnoeic adj.
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
blown(โบลน) adj. โป่งออก,เหนื่อยอ่อน,หายใจหอบ, Syn. swollen
breathlessadj. ขาดลมหายใจ,ขาดใจตาย,หอบ,ไม่มีลม,ไม่เคลื่อนไหว,อยู่นิ่ง,ทำให้หายใจขัด, See also: breathlessness n. ดูbreathless
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span
broken wind n.โรคหอบหืดในม้า
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
choking(โช'คิง) adj. ซึ่งทำให้อึดอัด,ซึ่งทำให้หอบ,ตื้นตัน.
conning towern. (คอน'นิง) n,หอบังคับการเรือใต้น้ำ,
control towern. หอบังคับการ
eosinophilsเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูลที่มีจำนวนน้อยเพียง 1-6 % มีหน้าที่ทำลายฮีสตามีน ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในขณะนั้นมีพยาธิ หรือ เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ถ้าจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp,pant,sigh
heave(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สาว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจียน,ขึ้นลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า
jerk(เจิร์ด) {jerked,jerking,jerks} n. การกระตุก,การเกร็งกระตุก,การสะบัด,การกระซาก,การฉุด,การเหวี่ยง,การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกระทันหัน,คนเซ่อ,คนโง่,การยกน้ำหนักจากไหล่ขึ้นตรงเหนือศีรษะ,การพูดอย่างกระหืดกระหอบ. v. กระตุก,เกร็งกระตุก,สะบัด,กระชาก,ฉุด,เหวี่ย
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
smother(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หายใจยาก,ทำให้หายใจหอบ,ดับ,ทำให้ตาย,ขจัด,ทำลายล้าง,ข่มอารมณ์,ข่มใจ,อดกลั้น,กลบ,กลั้น,ปิดมิดชิด,ปกปิด,ปกคลุม. vi.หายใจออก,หายใจหอบ,ถูกข่ม,ถูกปิดบัง. n.. ควันหนาจนหายใจลำบาก,สภาพที่หายใจลำบาก,สภาพที่ถูกข่มเอาไว้,หมอกหนาจัด,ความยุ่งเหยิง
stiffling(สไท'ฟลิง) adj. หายใจหอบ,หายใจไม่ออก,กลัดกลุ้ม,อึดอัด., See also: stifflingly adv.
stifle(สไท'เฟิล) vt. ทำให้หายใจไม่ออก,อุดปาก,บีบคอ,ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ปราบปราม,ขยี้,กำจัด,อด,กลั้น. vi. กลายเป็นหายใจไม่ออก,หอบ., See also: stifler n., Syn. suffocate
suffocate(ซัฟ'ฟะเคท) vt. ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ทำให้หายใจไม่ออก,ขัดขวางการหายใจ,รัดคอ,อุดปาก,ทำให้สำลัก,ทำให้หอบ,ดับ,ขัดขวาง,ขยี้,เอาชนะ. vi. หายใจไม่ออก,สำลัก,หอบ,รู้สึกอึดอัดเพราะไม่มีอากาศพอเพียง., See also: suffocatingly adv. suffocation n.
turret(เทอ'ริท) n. หอบนป้อม,ป้อมปืน,ปราการ,แท่นหมุนหกมุม
wheeze(วีซ) vi.,n. (การ) หายใจด้วยความลำบาก,หายใจหอบ,หายใจเสียงดังฮืด ๆ ,เสียงดังกล่าว,คำตลกเก่า ๆ ,คติพจน์เก่า ๆ, See also: wheezer n. wheezingly adv., Syn. pant,gasp,puff
winded(วิน'ดิด) adj. มีลมชนิดใดชนิดหนึ่ง,หอบ,หายใจหอบ
windless(วินดฺ'ลิส) adj. ปราศจากลม,เรียบ,สงบ,หอบ, See also: windlessly adv. windlessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
armful(adj) เต็มแขน,เต็มหอบ,เต็มมือ
asthma(n) โรคหืด,โรคหอบ
breathless(adj) หอบ,ไม่หายใจ
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
elope(vi) หนีตาม,หอบผ้าหอบผ่อนหนี
gasp(n) การหอบ,การอ้าปากค้าง,การหายใจไม่ออก
pant(n) อาการหอบ
stifle(vi) หายใจไม่ออก,สำลัก,หอบ
suffocate(vi) รัดคอ,สำลัก,อุดปาก,หอบ
suffocation(n) การสำลัก,การหายใจไม่ออก,การหอบ
throb(vi) เต้นตุบๆ,สั่น,กระเพื่อม,ไหว,หอบ
tower(n) หอคอย,หอบังคับการบิน
wheeze(n) การหายใจลำบาก,การหายใจหอบ
WHOOPING whooping cough(n) ไอหอบ,ไอกรน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pantingอาการหายใจหอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aeolian Deposit ; Eolian Deposit สิ่งทับถมลมพา ทรายหรือดินละเอียดที่ลมหอบเอามาทับถม อย่างเช่นเนินทรายที่มักพบอยู่ทั่วไปตามหาดทรายหรือทะเลทราย [สิ่งแวดล้อม]
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
Bronchitis, Wheezingการหอบเกิดขึ้นหลังจากเป็นหวัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
huff (vt.) หอบ
puff (vi.) หอบ See also: หายในเร็วๆ
chart room (n.) หอบังคับการ
bridge (n.) หอบังคับการเรือ See also: สะพานเรือ
all in one breath (idm.) (พูด) กระหืดกระหอบ
gasp (vt.) พูดกระหืดกระหอบ See also: อ้าปากหายใจหอบ Syn. heave, snort
gasp out (phrv.) เล่าอย่างกระหืดกระหอบ See also: บอกอย่างหายใจเหนื่อยหอบ Syn. pant out
gaspingly (adv.) อย่างอ้าปากหายใจหอบ See also: อย่างกระหืดกระหอบ
pant (vi.) หายใจหอบ See also: หายใจแรง, หายใจเหนื่อย Syn. gasp, heave
pant for (phrv.) หายใจเร็วแรงเพื่อสูดอากาศหรือดื่มน้ำอย่างกระหืดกระหอบ Syn. gasp for
pant out (phrv.) เล่าอย่างกระหืดกระหอบ
puff away (phrv.) หายใจหอบ
puffed (adj.) ที่หายใจหอบ
ragweed (n.) หญ้าตระกูล Ambrosia มีละอองเกสรทำให้เป็นหืดหอบได้
smother (vi.) หายใจเหนื่อยหอบ
smother (vt.) ทำให้หอบ See also: ทำให้หายใจเหนื่อย
stifling (adj.) หายใจหอบ
winded (adj.) ซึ่งหายใจหอบ See also: ซึ่งหอบหายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(GASPING) Shit, I couldn't breathe.หอบ) Shit ฉันไม่สามารถหายใจ.
(PANTING) Oh, my God, rehearsal.หอบ) โอ้พระเจ้าของฉัน การฝึกซ้อม.
Tower, this is operations.หอบังคับการ นี่โอเปอร์เรเตอร์นะ
They thought it might have been electrical interference.หอบังคับการคิดว่าถูกไฟฟ้ารบกวน
The bridge is just up ahead.หอบังคับการอยู่ข้างหน้า
Tower, you have lost enough assets for today.หอบังคับคุณไม่เข้าใจ, หยุดปฎิบัติการในวันนี้สะ
Bringing cheese and wine like we're old friends going for a picnic.หอบเหล้ายาปลาปิ้งมา ยังกะปิกนิกกับเพื่อน
Oh, deary, dear. Look what the cat dragged in.แม่เจ้าโว้ย ลมหอบใครมาเนี่ย
So then Denherder and Charlie sat there trying to catch their breath and figure out how to tell Charlie's wife what happened to her freezer full of meat.เเล้วเดนเฮอร์เดอร์ กับชาร์ลี ก็นั่งหอบกันอยู่ตรงนั้น... พยายามคิดกันว่า จะบอกเมียชาร์ลีเรื่องเนี้อว่ายังไง
This is very bad for my asthma.นี้จะไม่ดีมากสำหรับโรคหอบ หืดของฉัน
Alik Zapadny of VAAP, the all-suffocating Soviet Copyright Agency.Alik ตะวันตกของ VAAP, ทุกหอบโซเวียตลิขสิทธิ์สำนักงาน
It was by Godard. À bout de souffle. Breathless.มันเป็นโดยโกดาร์ด การแข่งขันเดอซูเฟล่ หอบ
They even got the doggone Creole.จนเรียกกันว่า หอบแบบ นิว ออร์ลีนส์.
"'but it comes from afar and carries with it all my good intentions.""แต่มันมาจากแดนไกล "และหอบเอาความปรารถณาดีของแม่มาด้วย"
And I'll scare you right out of your pantsและฉันจะทำให้เธอกลัวจนหายใจหอบ
Angela, enough with the huffing'. We're all alone.แองเจล่าหยุดหอบได้แล้ว เหลือแค่พวกเราแล้ว
I feel the fast air sweeping around you... carrying you, furious wind... and then stopping.ถึงกระแสลมที่รวดเร็วล้อมรอบตัวคุณ สายลมที่เกรี้ยวกราด หอบตัวคุณไป แล้วก็หยุดนิ่ง
Look, stupid fuck! - l want everybody out of here right now.(ไทเลอร์หอบไป หัวเราะไป)
Have you ever had any heart or asthma problems in the past?คุณเคยเป็นโรคหัวใจหรือหอบหืดมั้ย
It was asthma medicine, right, Father?ยาพ่นหอบหืดใช่มั้ยคะคุณพ่อ
That's why he had asthma. It can't be luck.เหวี่ยงสุดชีวิต นี่แหละ ทำไมเขาถึงเป็นหอบหืด ไม่ใช่โชคแน่
This is not big brother that far?ไม่เห็นต้องหอบเอามาให้ตั้งไกลเลย
Good news for all you hay fever and asthma sufferers.เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่แพ้เรณูดอกไม้ และผู้ที่เป็นโรคหืดหอบ
Had I known, I would have left you behind in the mainlandนี่ถ้ารู้แต่แรก ฉันไม่หอบแกมาจากแผ่นดินใหญ่หรอก
Second of all, we just flew 3,000 miles to talk to this guy.ข้อสองข้อสุดท้าย พวกเราเพิ่งหอบสัขารเดินทางมา 3,000 ไมล์เพื่อคุยกับหมอนี่
What happened last night was he lost his inhaler. He's got asthma. For God's sake.ที่เมื่อคืนเป็นยังงั้นเพราะที่พ่นยาเขาแตก เขาเป็นหอบหืดน่ะ
Lying is a problem. Asthma is not.โกหกนั่นละเป็นปัญหา ไม่ใช่เรื่องหอบ
It required courage to leave Tokyo, but my in-law's house had been destroyed and running away from bombings was difficult with Teizo's asthmaต้องใช้ความกล้าอย่างมาในการจากโตเกียว แต่บ้านถูกทำลาย และการหลบหนีระเบิด ก็ลำบากมาก เพราะโรคหอบของ เทโซ
I swear to God, man, I'm hyperventilating.สาบานได้เลย ฉันกำลังหอบ
You were born with asthma ...and you're weak so you cant tolerate the trainingเจ้าน่ะเป็นโรคหอบมาตั้งแต่เกิดแล้ว ด้วยโรคนี้แหละมันทำให้เจ้าอ่อนแอและไม่สามารถที่จะทนการฝึกซ้อมได้
My asthma hasn't relapsedโรคหอบของข้ามันก็หายไปเลย
Let the Germans take them home.ให้พวกเยอรมันหอบกลับบ้าน
Because he doesn't speak?ผมจำเป็นต้องหอบหิ้วท่านมาด้วย
Died of acute asthmatic asphyxiation on April 21.ตายด้วยโรคหอบหืดขั้นรุนแรง เมื่อ 21 เมษายน
Tristan took your bags up.ทริสตองหอบกระเป๋าขึ้นไปให้แล้ว
And that evaporates so that the heat out of the gulf Stream and the steam is carried over to Western Europe by the prevailing winds and the Earth's rotation.มันระเหยโดยดึงเอาความร้อนจากกระแสน้ำอุ่นไปด้วย ไอน้ำร้อนถูกหอบไปถึงยุโรปตะวันตก โดยกระแสลมแรงและการหมุนของโลก
Why are you out of breath this time?ทำไมเจ้าถึงเหนื่อยหอบมาแบบนี้
We got a 150-pound female with... lacerations on the chest and haunches,short,fast breaths.เรามีกวางเพศเมียน้ำหนัก 150 ปอนด บาดแผลที่หน้าอก หายใจหอบลึกและเร็ว
Hey, baby, what brings you back?- ว่าไง ที่รัก ลมอะไรหอบมา
So, what brings you out here on a Saturday morning?งั้นลมอะไรหอบมาแต่เช้าวันเสาร์อย่างนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หอบ
Back to top