ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนีหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนีหน้า*, -หนีหน้า-

หนีหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนีหน้า (v.) hide one´s face See also: avoid facing, make oneself scarce Syn. เลี่ยง, หลบหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
More like avoiding someone.หนีหน้าใครบางคนมากกว่า
I do things that, you know, I mean, I hide from people.ก็แบบนี้แหละ คือผมจะหนีหน้าผู้คน
You can just go ahead and creep off somewhere. I'll tell folk you took sick.อยากหนีหน้าคนมั้ย ผมบอกคนดูว่าคุณป่วยได้นะ
Where the hell do you think you're off to?แกคิดว่าจะหนีหน้าฉันไปไหนหรือ
It's a breakup, not a face-lift.เลิกกัน ไม่ใช่หนีหน้า
But so far he hasn't turned away from my truth.แต่ถึงตอนนี้เขาไม่หนีหน้าจากตัวตนผม
His wife divorced him, all his friends distanced themselves from him...ภรรยาขอแยกทาง, เพื่อนก็พากันหนีหน้าไปจากเค้า...
More like avoiding it.ไม่ มากกว่าเหมือนหนีหน้านะ
Did she break Manhattan's heart to engineer his exile to make room for Dreiberg?หรือสาวเจ้าขยี้หัวใจแมนฮัตตัน ให้เค้าหลบลี้หนีหน้า... ... เพื่อเปิดช่องให้ไดรเบิร์ก
The penalty for desertion is death.โทษของการหลบหนีหน้าที่ คือประหาร
Oh, that's exactly how long I've been ignoring you.โอ้นานจริงๆ ฉันกำลังหนีหน้าคุณอยู่
It is because of the words I said that you tried to escape.เพราะคำพูดนั้นเปล่า เธอเลยพยายามหนีหน้าฉันนะ
He turned his back on his family.เขาเป็นคนหนีหน้าเราก่อนนะ
I'm not hanging out in some bunker... while you slink around and save the planet... with dusky international femme fatales.ผมไม่ได้ห้อยออกมาในที่กำบังบางอย่าง ... ในขณะที่คุณหลบลี้หนีหน้าไปรอบ ๆ และบันทึกดาวเคราะห์ ... กับ femme fatales คล้ำระหว่างประเทศ.
Can't stop, won't stop when we move well you already know let's go, let's work so just imagine, just imagine, just imagine nothing I can see but you when you dance, dance, danceเมื่อมีเธอใกล้ไม่ต้องคิดจะหนีหน้า อย่าหยุด ห้ามหยุด เมื่อสั่นพลิ้ว เธอก็รู้ในทุกท่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนีหน้า
Back to top