ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนีพ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนีพ้น*, -หนีพ้น-

หนีพ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนีพ้น (v.) escape See also: get away, make good one´s escape
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think I lost them!ฉันว่า... ...เราหนีพ้นแล้วล่ะ
You think you can run away?แกคิดว่าจะหนีพ้นเรอะ
I'll lose them, then come back for you.พอผมหนีพ้นจะกลับมารับ
And maybe for a moment... you believe you have escaped.และอาจจะเพียงแค่วินาที ที่คุณเชื่อว่าคุณหนีพ้น
When were free of this place all the ghosts will go away.พอเราหนีพ้นไปจากที่นี่ ผีร้ายทั้งหมดก็จะจากไป
The car won't start. At least we ditched the monster, right?สตาร์ทไม่ติด คงหนีพ้นแล้วล่ะ
Don't you understand?คุณไม่เข้าใจเหรอว่า มันไม่มีทางที่จะหนีพ้น
And none of us can escape it.และไม่มีใครที่จะหนีพ้นด้วย
And you can never outrun it no matter what you do, no matter where you go.แกไม่มีทางหนีพ้น ไม่ว่าแกจะทำอะไร ไม่ว่าแกจะไปที่ไหน
Give a kid a crayon and she'll draw you a picture of how she's getting the hell out of Dodge.เอาสีเทียนให้เด็ก แล้วเด็กจะวาดรูปให้คุณ เป็นวิธีที่จะหนีพ้นจากสถานะการแย่ๆได้
TENNESSEE WILLIAMS SAID, "WE ALL LIVE IN A HOUSE ON FIRE.ไม่มีหน่วยดับเพลิงให้โทรหา ไม่ทางหนีพ้น"
We need to get off this roof.ชัค เราเกือบจะหนีพ้นแล้ว เราต้องออกไปจากนี้ หลังคานี้
Nomatterhowfar you run , You can never truly escape.ไม่สำคัญว่าคุณจะวิ่งหนีไปไกลสักแค่ไหน คุณก็ไม่มีทางที่จะหนีพ้น
That why you thought you'd get away with selling his quarter-of-a-million- dollar guitar?นั่นทำให้คุณคิดว่า คุณหนีพ้นเรื่องที่ขาย กีต้าร์มูลค่าหนึ่งในสี่ของล้านดอลล่าร์แล้วอย่างนั้นเหรอ
Because it sounds like you're saying the universe may course-correct, that they might not have escaped their fates after all.เพราะสิ่งที่คุณพูด คือ จักรวาลจะดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข ดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่อาจ หลีกหนีพ้นจากโชคชะตาได้อีก
I will always be one step ahead of you.รู้เสมอ เธอไม่มีทางหนีพ้น
You both made serious missteps, and you need to know that you can't get away with that sort of thing here.พวกคุณสองคนก้าวพลาดร้ายแรง และคุณจำเป็นต้องเข้าใจ ว่าคุณไม่อาจหนีพ้นเรื่องที่ก่อไว้ได้
He still thinks he can run from me.คิดว่าจะหนีพ้นอีกเหรอ
In brightest day, in blackest night no evil shall escape my sight.ในวันที่สว่างที่สุด หรือในคืนที่มืดมิดที่สุด ความชั่วร้ายใดก็ไม่อาจหนีพ้นข้า
Walking around, expecting to get jumped at any moment?- จริงอ้ะ เดินไปเดินมา หวังว่าจะหนีพ้นจากวังวนแบบนี้
Even if you outrun them, even if you make it, how are you gonna get out?สมมติว่าเธอวิ่งหนีพ้น สมมติว่าเธอทำได้ แล้วเธอจะหนีออกมายังไง
You think you can run?พวกนายคิดจริงๆหรือว่าจะหนีพ้น
Being a hot 17-year-old, you can get away with or do anything you want, so I kind of always assume that people are always nice and accommodating.เป็นสาวสะพรั่งอายุ 17 อยากได้อะไรก็ได้ ไม่อยากได้อะไรก็หนีพ้น ฉันค่อนข้างจะเป็นคนที่
We'll get you to the end of the woods alive and you'll win your freedom.เราจะช่วยให้คุณหนีพ้น และได้รับความเป็นอิสระ
Hopefully we lost Gogol.หวังว่าเราคงหนีพ้นโกกอลแล้ว
But destiny's not easy to run from.แต่ชะตาลิขิต ก็ยากที่จะหนีพ้น
But destiny's not easy to run from.แต่ชะตาลิขิตก็ยากที่จะหนีพ้น
But destiny's not easy to run from.แต่ชะตาลิขิตก็ยากจะหนีพ้น
No. I was making sure we weren't being followed.เปล่า ข้าจะมาตรวจสอบดูว่าเราหนีพ้นแล้ว
Look, every time you tell us it was an accident, you're strengthening the story he's gonna use to get out of it-- That you were clumsy, accident-prone.ฟังนะ ทุกครั้งที่คุณบอกว่า เป็นอุบัติเหตุ คุณกำลังสร้างพยานที่แน่นหนา เพื่อให้เขา หนีพ้นจากเรื่องนี้ไปได้ เพราะคุณซุ่มซ่าม
And you... will have nowhere to hide.และคุณก็ไม่มีทางหนีพ้น
Ernest, give up! You can't get away! Charge!เออร์เมสท์ ยอมให้จำซะ คุณไม่มีหนีพ้นได้
Just long enough so I can get away.แค่นานพอที่ฉันจะหนีพ้น
But you can never hide.แต่คุณไม่มีวันหนีพ้น
We can make it if we leave right now.เราหนีพ้นได้ถ้าเราไปเดี๋ยวนี้
He went through hell to escape that life.เขาหนีพ้นมาจากขุมนรกแล้ว
You can't just walk away from this.คุณไม่สามารถหนีพ้นจากเรื่องนี้ได้
I sent her away with your father, thinking they'd get away from whoever was after me, but they didn't.แม่ให้เธอหนีไปกับพ่อของลูก คิดว่าพวกเขาคงหนีพ้นจากพวกที่ไล่ตามแม่ แต่ไม่ใช่เลย
But I can't afford to take any chances. Oh, I think we lost them.แต่ข้าไม่สามารถหาหนทางอื่นได้ ข้าว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะ
Sir, we are but few. If we're seen, there will be no escape.ฝ่าบาท กำลังคนเราน้อยกว่ามาก เราไม่มีทางหนีพ้นถ้ามีคนเห็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนีพ้น
Back to top