ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่งเดช

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่งเดช*, -ส่งเดช-

ส่งเดช ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งเดช (adv.) at random See also: haphazardly Syn. ลวกๆ, มักง่าย, ส่งๆ, มั่วๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
half-assedadj. ส่งเดช,ตามบุญตามกรรม,ไม่ได้วางแผนเต็มที่,ไม่สมบูรณ์
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
random(แรน'เดิม) adj. โดยการสุ่ม,ส่งเดช,ไม่เลือก,เป็นไปโดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามโอกาส. adv. โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม -Phr. (at random โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม), See also: randomly adv. randomness n., Syn. haphazard,chance
English-Thai: Nontri Dictionary
haphazard(adj) โดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามยถากรรม,ส่งเดช
random(adj) ส่งเดช,ตามเรื่อง,ตามบุญตามกรรม,โดยบังเอิญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This must be Carlos.- ต้องเป็นคาร์ลอสแน่ - อย่าพูดส่งเดชสิ
No matter how incompetent the assassins or how much they miss one person always gets hit.ไม่ว่ามือปืนชั้นสวะจะยิงส่งเดชแค่ไหน ต้องมีคนหนึ่งโดนลูกหลงเสมอ
They don't make mistakes. They don't do random.พวกนั้นไม่เคยผิดพลาด พวกนั้นไม่เคยทำส่งเดช
Don't shoot your mouth off without proof.อ้าวฉิบหายชี้ส่งเดช อย่ามาชี้มั่วนะเจ๊
I'll just say anything next time and i'll just take a point.คราวหน้า ฉันตอบส่งเดชก็ต้องได้แต้มด้วยนะ
Well, it's just so random, and the worst part is if I point that out, I'm a bitch.มันช่างดูเลือกสุ่มส่งเดชมากเลย และส่วนที่แย่ที่สุดคือ ถ้าฉันพูดออกไป ฉันก็เป็นนางตัวแสบ
If you half-ass the proposal, you're asking for it for the rest of your life.ถ้านายขอแต่งงานส่งเดช แล้วชีวิตนายที่จะอยู่ต่อไป
If you conspire with every person that approaches you, you're not even really conspiring with anyone.ก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้สมคบคิดอะไรกับใครเลย คุณก็แค่สุ่มทำส่งเดชไป
When he talks, he over and underemphasizes words seemingly at random.ตอนที่เขาพูด เขาเน้นเสียงคำขึ้นๆลงๆ เหมือนส่งเดช
'Cause, you see, this wasn't a random score.เพราะนี้ไม่ใช่การปล้นส่งเดช
This wasn't a random killing.นี่ไม่ใช่การฆ่าส่งเดช
A young Hobbit who would have liked nothing better than to find out what was beyond the borders of the Shire.ข้าปุบปับวิ่งไปไหนส่งเดชไม่ได้ ข้าเป็นแบ๊กกิ้นส์ แห่งแบ๊กเอนด์
Jenny does not do random.เจนนี่ไม่ทำอะไรส่งเดชหรอกค่ะ
Haphazard as hell, terrible drinker, but he gets the job done.คนที่ชอบทำอะไรส่งเดช นักดื่มที่ห่วยแตก แต่เขาทำงานของตัวเองได้ดี
We can't fight that, at least not in the open anyhow.เราไม่สามารถสู้ได้ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในที่โล่งอย่างส่งเดช
Random mutancy went the way of polio.ยีนแตกเหล่าส่งเดชก็สูญพันธุ์ไปเหมือนโปลิโอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่งเดช
Back to top