ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สามีภรรยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สามีภรรยา*, -สามีภรรยา-

สามีภรรยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สามีภรรยา (n.) husband and wife Syn. ผัวเมีย
English-Thai: HOPE Dictionary
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
cohabitvi. อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยา,อยู่ร่วมกัน,อยู่ในที่เดียวกัน., See also: cohabitant n. ดูcohabit cohabitation n. ดูcohabit
connubial(คะนู'เบียล) adj. เกี่ยวกับการสมรส,เกี่ยวกับสามีภรรยา., See also: connubiality n. ดูconnubial
couple(คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี, Syn. link,join, See also: couplement n. -Conf. pair
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut
tie(ไท) vt. (ใช้เชือกหรือสายอื่น ๆ) ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,จำกัด,ทำคะแนนเท่ากัน,ผูกพันเป็นสามีภรรยา vi. ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,ทำคะแนนเท่ากัน, -Phr. (tie down ทำให้ลดน้อยลง,จำกัด) , -Phr. (tie up มัดแน่น ผูกแน่น ขัดขวาง สกัด หยุดยั้ง จอดเรือ ยุ่งมาก) n. สิ่งที่ใช้ผูก
English-Thai: Nontri Dictionary
connubial(adj) เกี่ยวกับการสมรส,ระหว่างสามีภรรยา
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polygamyพหุสามีภรรยา [TU Subject Heading]
Unmarried couplesคู่สามีภรรยานอกสมรส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conjugal (adj.) ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา Syn. connubial, matrimonial
connubial (adj.) ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา Syn. conjugal, matrimonial
couple (n.) คู่สามีภรรยา
husband or wife (n.) คู่สามีภรรยา See also: คู่สมรส, คู่ชีวิต
spouse (n.) คู่สามีภรรยา See also: คู่สมรส, คู่ชีวิต Syn. husband or wife
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A couple brought you in a little while ago.สามีภรรยาคู่หนึ่งพาคุณมา สักพักนึงแล้ว
The husband and wife owners are in trouble.สามีภรรยาที่เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ กำลังอยู่ในอันตราย
The Watsons are about to have a domestic and fairly quickly I hope, because we've got work to do.สามีภรรยาวัตสันกำจะพูดกันเรื่องครอบครัว อย่ารวดเร็วนะผม หวังว่า เพราะเรามีงานต้องทำ
And with that, we were pronounced man and wife.จากนั้น เราก็คือ สามีภรรยากัน
By sunset we will be man and wife, and the Queen, bless her soul, will be out of my life.เมื่ออาทิตย์อัสดง เราก็จะเป็นสามีภรรยากัน ส่วนพระราชินี ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนาง และก็ออกไปจากชีวิตของข้า
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา...
We expect them soon returned from Gretna, man and wife.พวกเราหวังว่าพวกเขาจะกลับมา จากเกรทน่าในไม่ช้าในฐานะสามีภรรยากัน
Well, the three of us, we were kind of a, um... A couple.คือเรา 3 คนเป็นเหมือน สามีภรรยากัน
You know, if we were a couple, we could play this game naked.นี่ถ้าเราเป็นสามีภรรยากัน เราแก้ผ้าเล่นก็ได้
I therefore proclaim that they are husband and wife. (Organ plays Wedding March) And you resisted the temptation for surprises.พ่อขอประกาศว่าทั้งคู่ ได้เป็นสามีภรรยากันแล้ว ตกลงว่าไม่มีเซอร์ไพรส์นะ
As the Moody-Stuarts serve tea to protestorsในขณะที่สามีภรรยามูดี-สจวตเลี้ยงชาแก่ผู้ประท้วง
I now present mister and missis Jack Morrison.ฉันขอประกาศให้ นาย และนางแจ็ค มอร์ริสัน เป็นสามีภรรยากัน
Car belongs to a couple in seaside. They reported it stolen two days ago.รถเป็นของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อยู่ชายทะเล พวกเขาแจ้งความว่าหายไปเมื่อสองวันก่อน
Under the powers vested in me, I now pronounce you man and wife.ภายใต้พลังที่คุ้มครองพ่อ บัดดี้ พ่อขอประกาศว่าเจ้าทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน
You know, visitation rules stipulate that conjugals are only for married couples.นายรู้นี่ กฏของการเยี่ยมฉันท์สามีภรรยา ให้เฉพาะคู่ที่แต่งงานแล้วเท่านั้น
The Tong Ne ceremony is supposed to be the first night together as husband and wife.พิธี Tong Ne นี้เป็นการสมมติว่าเป็นคืนแรกของการเป็นสามีภรรยา
Couple of dresses, actually.คู่สามีภรรยาของชุด อย่างแท้จริง.
Couple of mornings, I hear her in the bathroom throwing up.คู่สามีภรรยาของตอนเช้า\ฉันได้ยินเธอในห้องอาบน้ำที่อาเจียน
Do you acknowledge this man as your future husband?เมื่อเป็นสามีภรรยากัน คุณควรอภัยให้เขา
Matrimony's always fascinated me.คู่สามีภรรยาทำให้ผมอิจฉาเสมอ
You didn't know that Lynn and Jeff were husband and wife.เธอไม่รู้ว่า ลินน์ กับ เจฟฟ์ เป็นสามีภรรยากัน
I made a couple of calls today.วันนี้พ่อโทรไปหาสามีภรรยาคู่หนึ่ง
As captain of this ship, I now declare us man and wife.เป็นกัปตันของเรือลำนี้ตอนนี้ ผมประกาศเราสามีภรรยา
Who cares if we are an ostracized couple.ใครจะสนใจถ้าเราเป็นคู่สามีภรรยาที่ถูกขับไล่.
We'll post to London, by Friday be in Scotland, and man and wife.เราจะไปลอนดอนกัน พอวันศุกร์ คงถึงสก๊อตแลนด์แล้วจะได้เป็นสามีภรรยากันซักที
When you become husband and wife, you have to tell each other everthing.พอนายกลายเป็นสามีภรรยากัน ก็ต้องบอกกันทุกเรื่องนั่นแหละ
Cash was also used to rent a couple cars from three different agencies.เงินถูกใช้ในการจ่ายค่าเช่ารถของคู่สามีภรรยา จากหน่วยงานบริการ 3 แห่ง
I REALLY SHOULD HAVE DONE MORE TO HELP HIM.เราเชื่อมข้อมูลระหว่างคู่สามีภรรยา
Abducting couples is an ambitious task.การลักพาตัวสามีภรรยาเป็นงานที่ยาก
This is another reason he takes couples.นี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่เขาจับเป็นคู่สามีภรรยา
Ever get any couples?มีคู่สามีภรรยาบ้างไหม
Offenses range from spousalabuse, sex crimes,เกี่ยวกับการทำร้ายคู่สามีภรรยา อาชญากรรมทางเพศ
Bart and I are husband and wife. But he's not our father.แม่กับบาร์ทเป็นสามีภรรยากัน แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นพ่อของพวกเรานะ
I now declare you to be husband and wife.ฉันขอประกาศให้ทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน
You guys look like a couple.คุณ 2 คนเหมือนเป็นคู่สามีภรรยากันเลย.
Aren't you guys a couple?ช่วยเขาโดยการลองสวมดู พวกเธอไม่ใช่สามีภรรยากันหรอกหรือ?
Susan, we're not married anymore.ซูซาน เราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วนะ
"Idea-- check local mental hospital for escaped married couple."ไอเดีย--เชคโรงพยาบาลประสาทแถวนี้ สำหรับหนีคู่สามีภรรยานี่
Would you like to begin with some couples counseling?คุณอยากพบที่ปรึกษาแบบสำหรับคู่สามีภรรยามั้ยครับ
It would be like we're actually husband and wifeมันจะได้ดูเหมือนกับว่า เราเป็นสามีภรรยากันจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สามีภรรยา
Back to top