ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สั่งงาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สั่งงาน*, -สั่งงาน-

สั่งงาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สั่งงาน (v.) command See also: order, give an order to
สั่งงาน (v.) assign See also: allocate, allot Syn. มอบหมายงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
file nameชื่อแฟ้ม (ข้อมูล) แฟ้มข้อมูลก็ดี โปรแกรมหรือชุดคำสั่งก็ดี จะต้องมีชื่อที่ ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อสั่งงานกับคอมพิวเตอร์ได้เมื่อ ต้องการ เรียกใช้ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบ จะมีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลไว้ เป็นต้นว่า ระบบดอสและวินโดว์ มีข้อกำหนดว่า ชื่อของแฟ้ม ข้อมูล จะต้องยาวไม่เกิน 8 ตัวอักขระ (ตัวอักษรหรือตัวเลข) ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ต้องไม่มีช่องว่าง ฯ และที่สำคัญที่สุด คือตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้โดยเด็ดขาด นอกจากนั้น อาจจะต้องมีนามสกุล (filetype) ซึ่งต้องประกอบด้วย 3 ตัวอักษร ส่วนระบบของแมคอินทอช มีข้อจำกัดน้อยกว่านั้น มาก เช่น จะใช้ภาษาไทยก็ได้
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน
start buttonปุ่มเริ่มต้นในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ปุ่มเริ่มต้นจะอยู่บนแถบงาน (task bar) ที่ด้านล่างซ้ายสุดของจอภาพ จะมองเห็นได้ทันทีที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบวินโดว์เรียบร้อยแล้ว ถ้ากดเมาส์ที่ปุ่มนี้ จะมีเมนูให้เลือกสั่งงานได้หลายอย่างดู Start menu ประกอบ
vaporwareเวเพอร์แวร์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ยังไม่มีการผลิตออกสู่ตลาด จริง ๆ แต่มีการประชาสัมพันธ์ราวกับว่าได้มีการผลิตออกมาเรียบร้อยแล้ว ชักชวนให้เชื่อว่า จะปฏิวัติระบบเก่า ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงพูด แต่จริง ๆ แล้ว กว่าจะผลิตออกขายได้ ยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนาน
web(เวบ) n. ใยแมงมุม,ใย,พังผืดที่อยู่ระหว่างนิ้วเท้าของกบ ค้างคาวและสัตว์อื่น ๆ บางชนิด,ม้วนกรดาษขนาดใหญ่,ชุด,ร่างแห,ข่ายงาน vt. vi. คลุมด้วยสิ่งดังกล่าว,ทำให้เป็นสิ่งดังกล่าว เว็บเป็นคำเรียกสั้น ๆ ของเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ซึ่งหมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลกดู internet, HTML ประกอบ, See also: weblike adj., Syn. trap,network
world wide webเวิลด์ไวด์เว็บนิยมใช้ตัวย่อ WWW (อ่านว่าดับบลิวดับบลิวดับบลิว) หมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลกดู internet, HTML ประกอบ
www(ดับบลิวดับบลิวดับบลิว, เวิรลด์ไวลด์เว็บ) ย่อมาจาก world wide web อ่านว่า เวิรลด์ไวด์เว็บ หมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลกดู internet, HTML, ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commandคำสั่งงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
robotหุ่นยนต์อุปกรณ์อัตโนเอาไว้ หุ่นยนต์ที่มัติสำหรับทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่เขียนโปรแกรมการสั่งงานเอาไว้ หุ่นยนต์ที่ใช้กันมากในเวลานี้เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robot) มีลักษณะเป็นแขนกล ทำหน้าที่หยิบสิ้นส่วนต่างๆ ในโรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องจักรอัตโนมัติหรือเพื่อทำงานอื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
userผุ้ใช้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือได้ประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์อาจแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ end user ผู้ใช้ขั้นสุดท้าย ผู้ใช้ข่าวสารข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์คิดงานโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม และ power user ผู้ใช้ระดับเก่ง หมายถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์อย่างมาก จนถึงขั้นสามารถเขียนโปรแกรม หรือสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้เอง [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Call a halt to your menสั่งงานคนของคุณให้หยุดซะ
Voice command. [beep] Voice command!สั่งงานด้วยเสียง สั่งงาน--
You used to order me around.คุณเคยสั่งงานผมมาตลอดนะ.
Does that Nakamura guy have a special-order cyborg body?นากามูระมีสิทธิที่จะสั่งงานไซบอร์กได้รึเปล่า?
You got to see the bullshit paper he's making me write.พี่ต้องมาดูว่า / เค้าสั่งงานบ้าอะไรให้ฉันเขียนซะก่อน
I should not be too aggressive.สมองเค้าสั่งงานเร็วมาก สำหรับพวกสมองทึบอ่ะนะ
Your brain closes down, gradually you lose words, you lose your memory... which for a writer is pretty much the point.สมองจะหยุดสั่งงาน พูดไม่ได้ ความจำเสื่อม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับนักเขียน
Someone was talking to him.มีใครบางคนสั่งงานเขา
The clamp is linked to the central nervous system and it's operated by remote radio signals.ที่จับนั่นเกี่ยวโยงอยู่กับศูนย์กลางของระบบประสาท และมันสั่งงาน ผ่านสัญญาณวิทยุ.
Mr. Wayne, did you reassign R D?อ้อคุณ เวนย์ คุณสั่งงานใหม่ให้แผนกวิจัยเหรอ
Reinstate my government clearance, allow me the authority to vet White House staff, and allow to bring one of my people into FBI to provide Lar Moss with tactical support.อนุญาตให้ผมกลับมาทำงานให้รัฐบาลอีก ให้อำนาจผมสั่งงาน จนท.ทำเนียบ และอนุญาตให้คนของผมเข้าไป FBI
And ellen... the next time I give you an assignment,just nod your head and get it done.และก็เอลเลน... คราวหน้าถ้าฉันสั่งงานเธอ ให้แค่ก้มหัวรับและทำมันให้เสร็จ
Because he does what I say.เพราะว่าเขาทำตามที่ผมสั่งงานทุกอย่าง
You call in sick the day after receiving a long-awaited, career-boosting promotion so you can play Oktoberfest in your man cave?คุณโทรไปลาป่วย หลังจากวันที่ถูกสั่งงาน ที่รอคอยมานาน ได้รับการสนับสนุนการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้คุณมีเวลามานั่นหมักเหล้า ในถ้าของคุณงั้นเหรอ
He usually has a lot of odd jobs for us.ปู่แกชอบสั่งงานแปลกๆอยู่แล้ว
Gave me a very strong mandate to shake things up. Great.หนูคิดว่าจากมติเอกฉันท์ ทำให้หนูมีอำนาจมากในการสั่งงาน
And you have no right to come in here and commandeer a clinic, a neurosurgeon and a resident.แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในนี้ แล้วสั่งงานคลีนิค หมอศัลย์ระบบประสาท แล้วก็เรสสิเดนท์
But if you're a woman trying to make it in a man's world, you have to learn to think like they do and keep them guessing.ไม่ๆ เราจะรู้ได้อย่างไร ดังนั้น คุณจะมีข้อสังเกตจากการพัฒนาการรับความรู้สึกของการสั่งงานพื้นฐานได้อย่างสุดขีด
Do you mind if I just brief Sergeant Ripley about something?คุณจะว่าอะไรไหมครับ ถ้าผมจะขอไปสั่งงานจ่าริบลีย์สั้นๆ
I only put the order in yesterday.ผมเพิ่งสั่งงานไปเมื่อวานนี้เอง
It's a remote-triggered rifle, so it didn't needมันเป็นไรเฟิลสั่งงานจากระยะไกล ดังนั้นมันไม่จำเป็น
Everything's left up to us, she doesn't do anything herself.แค่สั่งงานให้เราทำ ในขณะที่หล่อนไม่ทำอะไรเลย
You managed to cripple their command structure.คุณได้จัดการโครงสร้างการสั่งงานของพวกเค้าให้เป็นง่อย
Oh, it's also pretty clear that you think you're too smart to be a paralegal.ผมสั่งงานคุณได้ โอ้ เห็นชัดเจนว่าคุณคิดว่า ตัวเองฉลาดเกินกว่า
Nate, can I add one more thing to your to-do list?เนท ฉันของสั่งงานคุณเพิ่มอีกอย่างได้มั๊ย
They used the deliveries that Curtis assigned them as cover to stake out people's houses.พวกมันใช้การส่งของที่ เคอร์ติสสั่งงาน มาลักลอบเฝ้าดูบ้านคน
He's coming. He's gonna start the briefing.เขามาแล้ว เขาจะเริ่มสั่งงานแล้ว
Well, I didn't get to meet him personally. He kind of delegated your rescue.ผมไม่ได้เจอเค้าตัวต่อตัว เค้าแค่สั่งงานผ่านคนอื่นมา
C'mon.. Before the Red Queen activates something else.เร็วเข้า ก่อนราชินีแดงจะสั่งงานเพิ่ม
They're waiting on a work order.พวกเขากำลังรอคำสั่งงาน
I'm betting that it's the work order they've been waiting on.ฉันพนันได้ว่ามันคือคำสั่งงานที่พวกเขารออยู่
Then Ben gets a call back with the order number.จากนั้นเบนก็จะโทรกลับไปที่เบอร์คนสั่งงาน
When our boys show up in phony uniforms with a work order that checks out...เมื่อพวกนั้นแสดงตัวในชุดทำงาน พร้อมกับคำสั่งงานที่ถูกตรวจสอบแล้ว...
The beauty of a move lies not in its appearance but in the thought behind it.การบุกที่ดีไ ม่ได้อยู่ที่การลงมือ แค่นั้น แต่อยู่ที่การสั่งงาน พวกนัันต่างหาก
You think Upton Sinclair waits to be assigned a story?คิดว่านักข่าวอย่างอัพตัน ซินแคลร์\ต้องรอให้ใครสั่งงานหรือไง
Mr. Schue's trying to repeat a win at nationals by repeating assignments from last year.ครูชูว์พยายามจะ ชนะระดับประเทศอีกครั้ง ด้วยการสั่งงานเหมือนปีก่อนๆ
This is secretary Kim The circumstances have changed The president will call you with further instructions Before then, don't make a moveนี่เลขาคิม สถานการณ์กาศเปลี่ยนไป ท่านประทานจะโทรหาคุณเพื่อสั่งงานเพิ่มเติม ก่อนเวลานั้น อย่าเพิ่งลงมือ
I don't want to go up the chain of command, get one of the female Elders to intervene.ฉันไม่อยากจะข้ามหัวใครไปสั่งงาน แล้วให้พวกป้าๆ อาวุโส ทั้งหลายมาสอดหรอก
Every operation that he's had access to.ทุกคำสั่งงานที่เขาเข้าถึงได้
You should know that it is my job to direct the team while solving a case.คุณควรรู้ว่ามันเป็นงานของฉัน ที่สั่งงานโดยตรงไปที่ทีม ในการแก้ไขคดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สั่งงาน
Back to top