ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สักครู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สักครู่*, -สักครู่-

สักครู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สักครู่ (adv.) for a moment See also: a moment, for a (little) while, a minute Syn. ชั่วประเดี๋ยว, สักประเดี๋ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
presently(เพรส'เซินทฺลี) adv. ไม่ช้า,ประเดี๋ยว,อีกสักครู่,ปัจจุบัน, Syn. soon
English-Thai: Nontri Dictionary
awhile(adv) ชั่วขณะ,ประเดี๋ยว,สักครู่,ชั่วครู่
presently(adv) ในเวลานี้,เดี๋ยวนี้,ในไม่ช้า,อีกสักครู่,ประเดี๋ยว,ปัจจุบัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wait on (phrv.) คอยสักครู่ Syn. wait up
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you wait here for a minute?คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
Can I talk to you for a second?ขอฉันพูดกับคุณสักครู่ได้ไหม
He will be with you in a momentเขาจะมาพบคุณในอีกสักครู่
Can I borrow him for a moment?ขอยืมตัวเขาสักครู่ได้ไหม?
I'm relaxing for a few minutesฉันกำลังพักผ่อนสักครู่
Would you excuse us for a moment?ขอตัวสักครู่ได้ไหม?
We would like a moment aloneเราอยากขอเวลาสักครู่ตามลำพัง
I just close my eyes for a secฉันก็แค่หลับตาลงสักครู่
Could you hold this for a sec? Sureคุณช่วยถือนี่ให้สักครู่หนึ่งได้ไหม? ได้สิ
Hold on a secondรอสักครู่หนึ่งก่อน
Maybe I'll try to shut my eyes for a whileบางทีฉันจะพยายามหลับตาลงสักครู่
Would you excuse me for a moment?ขอตัวสักครู่ได้ไหม?
She'll be with you in a momentเธอจะมาพบคุณในอีกสักครู่
She came to see you a moment agoเธอมาพบคุณเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
The doctor will be with you in a momentคุณหมอจะมาพบคุณในอีกสักครู่
Wait a moment, I'll be with you in an instantคอยเดี๋ยวก่อน ฉันจะมาพบคุณในอีกสักครู่นี่แหล่ะ
Give me a minuteขอเวลาฉันสักครู่นะ ขอฉันอ่านมันก่อน
Can I talk to you for a moment?ขอฉันพูดกับคุณสักครู่ได้ไหม?
I'll be with you in a minute or twoฉันจะมาหาคุณในอีกสักครู่
I'll tell you in a minuteฉันจะบอกกับคุณในอีกสักครู่
Can I talk to you in a while?ขอคุยด้วยสักครู่ได้ไหม
Can you give me a minute?ขอเวลาฉันสักครู่ได้ไหม?
Would you mind if I change the subject for a moment?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเปลี่ยนเรื่องพูดคุยสักครู่?
You want to take a break for a while?คุณอยากพักสักครู่หน่อยไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, for a minute there, you had your old spark back.เอาน่า สักครู่ ท่านจะได้ความมีชีวิตชีวาคืนมา
I want to borrow Grace for a while before the party starts.ผมอยากจะขอยืมตัวเกรซ สักครู่ ก่อนที่ปาร์ตี้จะเริ่ม
No, I was... And by sending...ไม่ ไม่ สักครู่ ไม่ ผมคือว่า...
Hang on. Boyd.แต่ว่าอาหารจีนอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ สักครู่ บอยด์
For one second.สักครู่\ ที่จะพูดคือ
One second. Sorry.สักครู่ครับ ขอโทษด้วย
Give me a minute to put it all together.สักครู่ครับ ผมจะจัดของให้
This better be good.สักครู่ครับ หวังว่าเป็นเรื่องดีนะ
Just a second, she'II be with you;สักครู่ค่ะ เธอกำลังจะคุยกับคุณค่ะ
Once you get used to the smell, it's really quite something.สักครู่คุณก็จะคุ้นกับกลิ่น มันยอดเยี่ยมมาก
Moments ago, a jury found terrorist conspiratorสักครู่ที่ผ่านมา คณะลูกขุนได้้พบว่า เดวิท คล๊ากมีความผิดจริงในทุกข้อกล่าวหา
Just a little bit. Let's just wait a little bit.สักครู่นะ คอยสักเดี๋ยวนะ
Sorry, hold on. I can't hear you. I'll be back, sorry.สักครู่นะ ฉันไ้ม่ได้ยิน เดี๋ยวกลับมานะ
I'll be with you in a second.สักครู่นะ เดี๋ยวฉันมาคุยด้วย.
Wait a minute. We're going live in five?สักครู่นะ เรากำลังออนแอร์อีกใน 5?
HANG ON. WILHELMINA SLATER'S OFFICE.สักครู่นะ เวลามีน่า สเลเตอร์ออฟฟิศครับ
Just a bit. I'll prepare some ladies for you. Little wait.สักครู่นะครับ ทางเราได้เตรียมสาวๆไว้ให้พวกคุณด้วย รอสักครู่นะครับ
Uh, hold for Director Vance.สักครู่นะครับ ท่านผู้อำนวยการจะพูดด้วย
Just a little bit. Aaa staff! Table 3, right now.สักครู่นะครับ อ่า เด็กๆ โต๊ะ 3 ทางนี้เร็วเข้า
In a minute. Calm down!สักครู่นะครับ ใจเย็นหน่อยสิ
Janet good.สักครู่นะครับคุณกู้ด เจเน็ต กู้ดโทรมา
It'll just be a minute, Mr. Enslin.สักครู่นะคะ คุณเอนสลิน
Hold, please. I'll connect you to Traffic.สักครู่นะคะ ฉันจะโอนไปที่แผนกจราจร
Just a second. ♪ You okay, dear?สักครู่นะจ้ะ เธอโอเคมั้ย ที่รัก
Just now. You gives a nice shot.สักครู่นี้เองคะ คุณแสดงช๊อตที่เยี่ยม
That was your headmaster speakingสักครู่เป็นโอวาทของอาจารย์ใหญ่
After a while, one of 'em says somethin in Injun and they all turned and left out.สักครู่ใหญ่ หนึ่งในพวกมันพูดอะไร ออกมาบางอย่าง แล้วก็พากันกลับไป
Why don't you stay here a while and rest?ทําไมไม่นอนพักที่นี่สักครู่...
Wait. We decided to do this a certain way. I think we ought to stick to it.รอสักครู่ เราตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เป็นวิธีที่บาง ผมคิดว่าเราควรจะยึดติดอยู่กับมัน
Wait a minute. Are you tellin' us he'd lie just so he could be important once?รอสักครู่ คุณ tellin 'เราว่าเขาต้องการอยู่เพียงเพื่อที่เขาจะมีความสำคัญในครั้งเดียว
Can I speak to you on a personal matter?ฉันสามารถพูดคุยกับคุณสักครู่ ในเรื่องส่วนตัว? ส่วนบุคคล?
Wait a minute, that's my car.เฮ้ รอสักครู่ที่ขับกล่อมรถของฉัน
Nurse. Wait a minute. Stay here.พยาบาล รอสักครู่ อยู่ที่นี่
Why don't you rest for a little while.ทำไมไม่พักสักครู่ล่ะฮะ
Shit, man, Wait a minute. We can't let her go.อึ คน รอสักครู่ เราไม่สามารถไห้ เธอ ไป
One moment for your call from the Mayo Clinic.รอสายจากเมโย คลินิกสักครู่ค่ะ
We're now flying over Hoover Dam, and later we'll pass south of the Grand Canyon.ตอนนี้เรากำลังบินอยู่เหนือฮูฟเวอร์ แดม อีกสักครู่เราจะผ่านทางใต้ ของแกรนด์ แคนยอน
The doctor will be with you in just a moment.หมอจะมาดูแลคุณในอีกสักครู่นะคะ
In a moment, we'll ask you to assume crash positions.ในอีกสักครู่ เราจะขอให้ท่าน เตรียมตัวสำหรับเครื่องบินตก
I mean, in another moment...ฉันหมายถึงในอีกสักครู่...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สักครู่
Back to top