ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สะพรั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สะพรั่ง*, -สะพรั่ง-

สะพรั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะพรั่ง (adv.) in blossom Syn. สะพรั่ง, ไสว
English-Thai: Nontri Dictionary
abloom(adj) บานสะพรั่ง
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bloom๑. ออกดอก [มีความหมายเหมือนกับ blossom ๑]๒. นวล๓. สะพรั่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All across the universe.สะพรั่ง เต็มไปทั่วทั้งจักรวาล
And in the forest flowers are bloomingและในป่าดอกไม้บานสะพรั่ง
I didn't know the Deer God made flowers bloom.ฉัน didn เว็บไซต์นั้นทราบกวางพระเจ้าทรงสร้างดอกไม้บานสะพรั่ง
The shit hath hitteth... the faneth.ความซวย ได้มาเยือน และสะพรั่ง
I just love your roses. How do you get them to flourish like this?ผมชอบกุหลาบของคุณจริงๆเลย ทำยังงัย ถึงทำให้มันบานสะพรั่งแบบนี้
She's a healthy female of breeding age.เธอเป็นสาวสะพรั่งในวัยเจริญพันธุ์
My garden was blooming.สวนของแม่มีดอกไม้บานสะพรั่ง
Ahoy! What is that flower in full bloom I see yonder?นั่น ดอกไม้ที่บานสะพรั่งทำให้ข้านึกถึงยูนเดอร์
At sunset, on top of that mountain, a magic rose blossomed every night that made whoever plucked it immortal.เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน, บนยอดของภูเขาแห่งนั้น, มีกุหลาบเวทย์ซึ่งบานสะพรั่งทุกค่ำคืน หากใครสามารถถอนออกได้ก็จะเป็นอมตะ,
And the glory of our youth shall be restored.แล้วเมื่อนั้น เราสามพี่น้องก็จะกลับมาสวยสะพรั่งอีกครั้ง
I brought you some gerber daisies.ฉันนำดอกเดซี่บานสะพรั่ง มาให้คุณ
Oh, I miss the gay single life.โอย, ฉันคิดถึงช่วงเวลาที่เป็นสาวสะพรั่ง
Girls that age... they're in full bloom.เด็กสาววัยขนาดนั้น... พวกเธอเป็นดั่งดอกไม้ ที่กำลังเบ่งบานสะพรั่ง
Being a hot 17-year-old, you can get away with or do anything you want, so I kind of always assume that people are always nice and accommodating.เป็นสาวสะพรั่งอายุ 17 อยากได้อะไรก็ได้ ไม่อยากได้อะไรก็หนีพ้น ฉันค่อนข้างจะเป็นคนที่
Max, you look like a lady.แม๊กซ์ เธอดูเป็นสาวสะพรั่ง
I wish your garden is full of flowers.หวังว่าในสวนของคุณ ดอกไม้จะบานสะพรั่งสวยงาม
We're gonna be young forever.พวกเราจะยังคง สาวสะพรั่งแบบนี้ตลอดไป
They say when a new Supreme starts to flower, the old Supreme begins to fade.เขาบอกกันว่าเมื่อซูพรีมคนใหม่ เริ่มออกดอกบานสะพรั่ง ซูพรีมคนเก่าก็จะเริ่มร่วงโรย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สะพรั่ง
Back to top