ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สมมติว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สมมติว่า*, -สมมติว่า-

สมมติว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมมติว่า (conj.) if See also: supposing, in case Syn. ถ้า, หากว่า, ถ้าว่า, เผื่อ
สมมติว่า (conj.) if Syn. ถ้าหาก, หาก, ผิ, แม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, what if that's who we really are?ฉันหมายถึง สมมติว่า ถ้านั่นคือตัวตนของพวกเราจริงๆ ล่ะ
For argument's sake, let's say this psycho has a son.อยากเถียงกันก็เอา สมมติว่า ไอ้โรคจิตนี่ มีลูกชาย
It's kinda hard to explain, but my old world was about that big.มันค่อนข้างยากที่จะอธิบายอ่ะนะ, แต่... สมมติว่า โลกใบเก่าของฉัน มันใหญ่ขนาดนี้
Okay, so let's say that Drake found out that Neil was going to expose him.โอเค สมมติว่า แดร็คพบว่านีลกำลังจะเปิดโปงเขา
I mean, what if one were alone again?ฉันหมายถึง สมมติว่า ต้องอยู่ตัวคนเดียวอีกครั้ง
I suppose if he wishes his son to be tutored in the ways of the West, then I should be quite honored.สมมติว่า ถ้าพระองค์ต้องการให้พระโอรส ศึกษาู้แบบชาวตะวันตก แม่จะเป็นคนที่น่าเคารพไม่น้อยทีเดียว
What if it's like reverse psychology?สมมติว่า ถ้ามันเป็นเหมือนจิตวิทยากลับกัน
Well, hypothetically, what if Ray was Tony's target?สมมติว่า ถ้าเรย์เป็น เป้าหมายของโทนี่ล่ะ
Suppose you did have something to lose.สมมติว่า นายมีบางอย่างที่ต้องเสีย นายจะทำยังไง
Suppose I ask you to pick me up a cheeseburger,สมมติว่า ผมให้คุณเอาชีสเบอร์เกอร์มาให้
Supposedly, it's the place that the disowned Hong Tae Seong lived in.สมมติว่า มันเป็นสถานที่ ที่ฮงแทซองเคยอยู่
Say, for instance, a man entered here by accident who wasn't a true hero.สมมติว่า มีชายคนหนึ่ง ที่ไม่ใช่วีรบุรุษที่แท้จริงเข้ามาโดยบังเอิญ
Hypothetically, let's say you could go live with your mother for a while.สมมติว่า ลูกสามารถไปอยู่กับแม่สักพักนึง
Let's say Viserys Targaryen lands with 40,000 Dothraki screamers at his back.สมมติว่า วิเซอร์รี่ ทาร์เกเรียนขึ้นฝั่ง ด้วยทหารดอธแรคคี อีกสี่หมื่นคน
Let's say that, Strahm killed Seth Baxter specifically to set you up as an accomplice to Jigsaw.สมมติว่า สตรัม ได้ฆ่า Seth Baxter และเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์ที่ซับซ้อน
What if Eun-sung dresses up and waits in front of our school?สมมติว่า อึนซองแต่งตัวมาคอย อยู่ที่ประตูโรงเรียน ?
Hypothetically you're being a big, fat liar!สมมติว่า เธอกำลังจะเป็นคนโกหก
Suppose one of us actually did, you know, become addicted.สมมติว่า เราคนใดคนหนึ่งติดมันเข้าจริง ๆ
Now suppose that you and your committee were to acquire some of the things that are in this room, what happens when the next President's wife comes into the White House?สมมติว่า... คุณกับกรรมการได้ของมาประดับห้องนี้แล้ว ถ้าภรรยาประธานาธิบดีสมัยหน้ามาอยู่ล่ะ
Assuming the brain neurons store information on a temporary basis only... let's assume...สมมติว่าข้อมูลที่เซลล์ ประสาทสมองที่เก็บชั่วคราวเท่านั้น สมมติ
Assuming the brain neurons store information on a temporary basis only... let us assume that this information... is subsequently coded into DNA molecules... permitting storage of far more material than the nerves could hold by themselves.สมมติว่าข้อมูลที่เซลล์ประสาทสมอง ที่เก็บชั่วคราวเท่านั้น ให้เราคิดว่าข้อมูลนี้ เป็นรหัสต่อมาเป็นโมเลกุลดีเอ็นเอ
What if I'm not interested?สมมติว่าข้าไม่สนใจล่ะ?
Assuming the cases are connected, the condition of the victims' livers might suggest an alternate CO Dสมมติว่าคดีทั้งสองเกี่ยวข้องกัน สภาพของตับของเหยื่อ\ คงบอกได้ถึงซีโอดีที่สลับกัน
Say you're scared!สมมติว่าคุณกำลังกลัว!
Let's say you're being charged by a bear.สมมติว่าคุณกำลังถูก เรียกเก็บโดยหมี.
Let's say that you're in possession of a masterpiece that disappeared 70 years ago.สมมติว่าคุณครอบครอง ผลงานชิ้นเอกษ์ ที่หายไปเมื่อ70ปีที่แล้ว
Assuming you are successful, where will you put everyone?สมมติว่าคุณทำสำเร็จ คุณจะให้พวกเขาอยู่ที่ไหน?
Say you send a cure for cancer from the future to the past.สมมติว่าคุณส่งรักษาสำหรับ โรคมะเร็งจากอนาคตเพื่อที่ผ่านมา ตายตอนนี้จะมีชีวิตอยู่?
Say you could trade in what you are and give away everything that's special about you for a plain old regular life.สมมติว่าคุณสามารถ/Nแลกทุกอย่างที่คุณเป็น และทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง/Nที่พิเศษในตัวคุณ แลกกับชีวิตที่ธรรมดา
Say you were able to get outside those walls?สมมติว่าคุณสามารถหนีออกจากคุกนี้ได้
Assuming you can speak from a place of education on Islamic influence in Silk Road ceramics.สมมติว่าคุณเป็นนักพูดจากสถานศึกษา ภายใต้อิทธิพลของศาสนาอิสลามในเซรามิกเส้นทางสายไหม
Let's say this is true, and there is something after you, what's to stop it from coming after you even if I do help you?สมมติว่าจริง ถ้าอะไรสักอย่างตามคุณอยู่ แล้วมันจะหยุดตามคุณเหรอ
Let's assume that a shark didn't roll up into the jungle and kill this guy-- what did?สมมติว่าฉลามไม่ได้เข้ามา ในป่าแล้วฆ่าชายคนนี้--แล้วอะไรล่ะ
Imagine that I am Jill.สมมติว่าฉันคือจิลล์นะ
Assuming that I'll play the good guy Because it's you who's asking.สมมติว่าฉันจะเล่นบทคนดี
Pretend I need the money and I hate my job and you're staying at my place, so you owe me.สมมติว่าฉันต้องการเงิน และฉันก็เกลียดงานประจำของฉัน และพวกนายก็อาศัยอยู่ที่บ้านของฉันดังนั้นพวกนายเป็นหนี้ฉันอยู่
Let's say I do have ulterior motives, if I do,สมมติว่าฉันทำไปเพื่อหวังอะไรบางอย่าง ถ้าฉันทำ
Suppose I told you Barr wasn't this good on his best day in the Army.สมมติว่าฉันบอกคุณไม่ได้ บา นี้ ที่ดีในวันที่ดีที่สุดของเขาในกองทัพ
Suppose I tell them a cop is in here asking after my members?สมมติว่าฉันบอกพวกเขาเป็น ตำรวจอยู่ในที่นี่ขอให้หลังจากที่สมาชิกของฉันได้อย่างไร
Well, suppose this is a laptop computer from 50 years from now, and I have them both in the box, and I start asking them questions, and I don't know which one is answering.สมมติว่าฉันมีกล่อง และในกล่องฉันมีคุณ รู้ว่าสมองของมนุษย์ ซึ่งเป็นความคิดหรือบุคคล,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สมมติว่า
Back to top