ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สบถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สบถ*, -สบถ-

สบถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สบถ (v.) swear See also: curse, abuse, revile, imprecate
สบถสาบาน (v.) swear See also: vow, make an oath Syn. สัญญา
English-Thai: HOPE Dictionary
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
avowed(อะเวาดฺ') adj. ยอมรับ,ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avowedness n., Syn. admitted, confessed ###A. secret,private)
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
cuss(คัส) n. คำสาปแช่ง,คำสบถ,คำสาบาน vt. ด่า,สาป,แช่ง
damnation(แดมเน'เชิน) n. การสาปแช่ง,คำสาปแช่ง,คำสบถ
darn(ดาร์น) {darned,darning,darns} vt. ชุน (ผ้า,ถุงเท้า) ,สาปแช่ง,กล่าวคำสบถ,ดูdamn n. บริเวณที่ชุน,การชุน,ความสนใจ -Id. (give a darn สนใจ)
gosh(กอช) interj. คำอุทาน,คำสบถสาบาน
oath(โอธ) n. คำสาบาน,สัจจะ,คำสบถ -Phr. (take oath สาบานให้สัจจะ)
swear(สแวร์) {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สาบาน,ปฎิญาณ,กล่าวคำปฎิญาณ,ให้คำปฎิญาณ,สบถ,สาปแช่ง,กล่าวคำสาปแช่ง, swear by กล่าวคำปฎิญาณเข้ารับตำแหน่ง, swear off ตัดสินใจเลิก (โดยเฉพาะของมึนเมา) swear out ทำให้ศาลออกหมายศาลโดยการกล่าวหาภายใต้การปฎิญาณตน- s
English-Thai: Nontri Dictionary
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
curse(vt) สาป,สบถ,แช่ง,แช่งด่า
imprecation(n) การแช่ง,การสาป,คำสบถ
oath(n) คำสาบาน,คำสัตย์,คำสบถ,สัจจะ
swear(vi) ปฏิญาณ,สาบาน,สบถ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rip off (phrv.) สบถ See also: ด่า Syn. rip away, tear away
swear at (phrv.) สบถใส่ See also: ด่า, แช่งด่า
dirty word (idm.) คำสบถ See also: คำหยาบ, คำสี่ตัวอักษร (ต้องห้าม)
expletive (n.) คำสบถ Syn. swearword
hang it (phrv.) คำสบถเมื่อโกรธ ตกใจ หรือประหลาด
oath (n.) คำสบถ Syn. swearword, curse Ops. benediction, praise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, y-you would've given me a pass on my drinking and my--my swearing, my--my men?โอ้ ลูกไม่ว่าอะไรเหรอที่แม่ทั้งดื่ม สบถ แล้วยังมีเรื่องผู้ชายอีก
Some wives, like Mickey Conway... used to curse at them and spit on the floor.สบถด่าพวกเขา และถุยน้ำลายลงพื้น
You can't swear on air, can you?สบถตอนออกอากาศไม่ได้หรือ
Saying something along the lines of, "Who the damn heck is Omar Sadiki?"สบถมาตามสายว่า "ไอ้เวรโอมาร์ ซาดิกิคือใคร"
I want you to stop cursing.ฉันอยากให้เธอหยุดสบถแบบนี้
Don't sweat it. I'm gonna handle it.อย่าสบถ ผมรับมันได้น่า
Fantastic language especially to curse with...โดยเฉพาะ เอาไว้สบถ
Did you just swear?คุณเพิ่งสบถรึเปล่านั่น
"No swearing, no expectorating, no fornicating."ห้ามสบถ ห้ามถ่มน้ำลาย ห้ามมีเซ็กส์
Hey, you didn't hear that.ไง,คุณไม่ได้ยินผมสบถ
This guy can't make you swear the way I can.ผู้ชายคนนั้นทำให้คุณสบถออกมาไม่ได้อย่างที่ผมทำหรอก
AND YOU CUT HIM OFF?มีอะไรอย่างอื่นไหม? เขาสบถ? เขาบีบแตรใส่ไหม?
Inflamed the nerves to your heart.ทำให้เส้นประสาทอักเสบถึงหัวใจคุณ
Well, I know just the Mad Dog for the job.ก็ผมรู้จักหมาบ้ายอดนักบิน นักบินที่หลงตัวเองทุกคน จะมีประสบถึงก้นหุบเขา
Do you think it's because I use the "F" word every so often?คิดว่าเป็นเพราะฉันสบถบ่อยไปหรือเปล่า
That's the second time I've heard you curse.นั่นเป็นหนที่สอง ที่ฉันได้ยินคำสบถของคุณ
We don't talk like this in my office, okay?เราไม่สบถในสำนักงานนะคะ โอเคไหม?
Come on, y'all. Stop cussing at her.พอเถอะ หยุดสบถใส่ซุกกี้ได้แล้ว
Alice never drank, never even swore.อลิสไม่เคยดื่ม ไม่เคยสบถ
When I see someone cursing, all I picture is you blinking.พอเห็นใครสบถ ฉันก็เห็นภาพเธอกะพริบตา
I'm so scared, I can't even swear right now.ฉันกลัวมากเลย กลัวจนสบถไม่ได้
TV crew says I curse too much.- พวกทีมทีวี ว่าผมสบถเยอะ
I want you to curse and fight until your heart's done pumping.ข้าอยากให้เจ้า สบถแล้วสู้ต่อไป จนกระทั่งหัวใจหยุดเต้น
No swearing, no drinking, and I get to call all the shots.ห้ามสบถคำหยาบ ห้ามดื่มเหล้า และทั้งหมดฉันเป็นคนตัดสิน
Lieutenant Morgan, with the potty mouth.ผู้หมวดมอร์แกนกับปากกระโถน (potty mouth = สบถคำเว้นคำ)
It's how they learned to swear.มันทำให้พวกเขาได้เรียนการพูดคำสบถ
I don't think I've ever heard him swear like that.ฉันไม่เคยได้ยินเขาสบถอย่างนั้นมาก่อน
Cursing won't help silence anything.คำสบถไม่ช่วยให้เสียงเงียบลงหรอกนะ
Literally, when the second tiger came out, I went and then I shat.ตอนเสือตัวที่สองออกมานะ ฉัน... สบถคำหยาบออกมา
♪ I won't cuss or hit ya ♪# ฉันไม่สบถหรือฟาดเธอ#
"Friends"? No swearing, please.เพื่อน ไม่ม สบถกรุณา.
It's three blocks away, okay? I'll see you in the morning. Why would he just put me through that?ไว้เจอกันตอนเช้่า ทำไมไอ้น้องตัวเเสบถึงได้ตัดสายไวนัก?
You're a pretty little girl, so no farting and no swearing, you got it?เพราะฉะนั้นห้ามตด ห้ามสบถเด็ดขาด เข้าใจมั้ย?
Well, Donna, one of us farted, and I'm about 60% sure it wasn't me.อ่า.. ดอนน่า ไม่มีใครสบถ แบบนั้นออกไปนะ แล้วฉันก็แน่ใจด้วยว่ามันไม่ใช่ฉัน
I never heard you curse before.ไม่เคยได้ยินเจ้าสบถมาก่อน
One of the kidnappers cursed at Kellogg.หนึ่งในคนลักพาตัวสบถด่าเคลล็อกก์
We should lock the door and scream the curse word we know.เราควรล็อคประตูแล้วสบถคำหยาบ ออกมาดังๆต่างหาก
Whoa. I have access to the entire curse word library.ว้าว ฉันสามารถใช้คำสบถแบบไหนก็ได้
Feet off the table. No cussing in this house.เอาเท้าลงจากโต๊ะ ห้ามสบถในบ้านหลังนี้
No, he never cursed in front of his girls.ไม่ ไม่ เขาไม่เคยสบถต่อหน้าผู้หญิงของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สบถ
Back to top