ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วับๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วับๆ*, -วับๆ-

วับๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วับๆ (adv.) dazzlingly Syn. วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม
วับๆ (adj.) dazzling See also: glittering, twinkling, flashing, glistening Syn. วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม
English-Thai: Nontri Dictionary
glimmer(n) แสงระยิบ,แสงวับๆ,แสงริบหรี่,แสงสลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So anyway, some of the senior girls were going to that Glamour Shots place to have their photos taken.ถึงยังไงก็ช่าง ผู้อาวุโสหญิงบางคน ใส่ชุดเซ็กส์ซี่วับๆแวมๆ เพื่อให้พวกเขาโพสท่าถ่ายรูป
Someone once described it as a glimmer.บางคนอธิบายว่ามันคล้ายแสงวับๆ
Will begin to take on that glimmer.ทำให้เกิดแสงวับๆขึ้น
Was it me who described it as a glimmer?เป็นฉันหรือเปล่าที่บอกว่ามันเป็นแสงวับๆ
You realize we're gonna have to give him something... like flash a little boob, something.เธอรู้ใช่ไหมเราควรให้อะไรบ้างอย่างกับเขา เช่นอะไรวับๆแวมๆ
It was Sister Mary Eunice that asked me to come watch her flash her pussy...เป็นเพราะซิสเตอร์แมรี ยูนิซขอให้ผม มาดูเธอเปิดน้องสาวให้ดูแบบวับๆแวมๆ...
That's okay. I can see the porn fine from back here.ก็ดีนะ แต่หนูสามารถเห็นพวกวับๆแวบๆ ได้ชัดเลยจากด้านหลัง
Why is master dick dressed like that?ทำไมคุณดิคแต่งตัววับๆ แวมๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วับๆ
Back to top