ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกพี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกพี่*, -ลูกพี่-

ลูกพี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกพี่ลูกน้อง (n.) cousin
English-Thai: HOPE Dictionary
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
cousin-german(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง (cousin)
cousinry(คัซ'เซินรี) n. ลูกพี่ลูกน้อง (เรียกรวม ๆ) ,ญาติ (เรียกรวม ๆ)
second cousinn. ลูกของลุง ป้า น้าอาที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อหรือแม่ ลูกของลูกพี่ลูกน้อง second hand ทางอ้อม คนกลาง
she-cousin(ชี'คัลเซิน) n. ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
cousin(n) ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cater cousinลูกพี่ลูกน้องชั้นที่ ๔ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cousin Marriageลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cousin (n.) ลูกพี่ลูกน้อง
second cousin (n.) ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
second cousin (n.) ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's had enough. Come on.เดี๋ยว เดี๋ยว ลูกพี่ จะทำอะไร
Please boss. you should have seen him yourself really.โธ่ ลูกพี่ พี่น่าจะเจอกับมันด้วยตัวเองนะ
Yo, bro. Can I speak to you for a moment?โย่ ลูกพี่ ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม?
It's my shift, bro. Go home.เวรฉันแล้ว ลูกพี่ กลับบ้านได้
I hear ya loud and clear, boss.ได้ยินชัดเจนเลย ลูกพี่ ขอแค่..
Hey, boss. We have full clearance to pass.เฮ้ ลูกพี่ เรามีใบผ่านเรียบร้อย
Yeah, why don't you come up here and make me come down there, tough guy?ทำไมไม่ลงมาบังคับฉันล่ะ ลูกพี่ ใช่ ทำไมนายไม่ขึ้นมา และบังคับให้ฉันลงไปข้างล่างล่ะ ลูกพี่
The Wild Dogs rule now... and Tae-su took all your money.ลูกพี่ .. แก๊งหมาบ้ามันคุมหมดแล้ว... และแทซู เอาเงินไปหมดเลย
Some money is missing, sir.ลูกพี่ เงินหายไปส่วนนึง
Brother, there's no lock I cannot break or fort I cannot enter.ลูกพี่ ไม่มีกุญแจไหนที่ข้าไขไม่ออกหรือปราการไหนที่ข้าเข้าไม่ได้
He stole everything from us!ลูกพี่! มันขโมยทุกอย่างไปจากเรานะ!
His master, it'd be nice to know who he is...ลูกพี่... ถ้ารู้ว่ามันเป็นใครก็ดีสิ
You know none of us tried to break out of that cell.ลูกพี่ก็รู้ว่าพวกเราไม่เคยพยายาม หนีออกจากห้องขัง
Now it's my time to carry on your goal!ลูกพี่ของเราไม่ควรมีลักษณะเช่นนี้
What brother do you refer, brother?ลูกพี่คนไหนเหรอครับ ลูกพี่?
The big brother is going through the shit hole while the younger one is having a feast, what an exemplary family it is, uh?ลูกพี่จะจัดงานเลี้ยงว้อย เป็นครอบครัวตัวอย่างไง
Well, actually, they're my late brother's.ลูกพี่ชายฉันที่เสียไปแล้วน่ะค่ะ
Did you tell him where your nephew and the girl went?ลูกพี่บอกเขาเหรอว่าคนสวยนั่นไปไหน
Do you know how many of our men he's body-bagged now?ลูกพี่รู้มั้ยคนข้างถนนมันมีเยอะแค่ไหน
My cousins are usually so hospitable.ลูกพี่ลูกของของฉันมักจะเป็นมิตรมากกว่านี้
Cousin Ricky needs surgery again.ลูกพี่ลูกน้อง เจ้าริคกี้ ต้องผ่าตัดอีกแล้ว
First cousins can be closer than siblings.ลูกพี่ลูกน้องก็อาจจะสนิทกว่าพี้น้องแท้ๆ ก็ได้
Cousin to Marcus Crassus...ลูกพี่ลูกน้องกับมาร์คัส Crassus ...
Yeah, but Gloria's cousin's wife works with their dairy guy... and he got her a deal on the party room.ลูกพี่ลูกน้องของกลอเรีย ทำงานกับคนที่ร้าน เลยได้ลดเยอะ
Your cousin Logan Fell, the one who was vampire slayed...ลูกพี่ลูกน้องของคุณ โลแกน เฟล คนที่เคยเป็นนักล่าแวมไพร์
Your cousin's gonna have to find another truck.ลูกพี่ลูกน้องของคุณคงต้องไปหารถบรรทุกอื่น
Joo Won's cousin.ลูกพี่ลูกน้องของจูวอนน่ะ
My cousin is in here, cuz!ลูกพี่ลูกน้องของฉันอยู่ในที่นี่ cuz!
My cousin's a fucking faggot.ลูกพี่ลูกน้องของฉันเป็นกะเทย
My own cousin Sextus, your beloved Magistrate of years past, among the dead.ลูกพี่ลูกน้องของฉันเองเซ็กช์ทัส, ผู้พิพากษาที่คุณรัก ของปีที่ผ่านมาในหมู่คนตาย
My cousin had that.ลูกพี่ลูกน้องของชั้นก็มีเหมือนกัน
My cousins are the legendary Stifler boys.ลูกพี่ลูกน้องของผมเป็น ตำนานสติฟเลอร์
Morgan's cousin fled a stalker.ลูกพี่ลูกน้องของมอร์แกน ต้องหลบพวกโรคจิตที่คอยแอบตาม
His cousin Diego Gutierrez was busted by Montgomery for a double homicide in '95.ลูกพี่ลูกน้องของเขาดิเอโก้ กูเตียเรส ถูกมอนท์โกเมอร์รี่จับ ในคดีฆาตกรรม 2 ศพในปี 95
His cousin's waiting for you.ลูกพี่ลูกน้องของเขามารอพบนาย
He is cousin of the fugitive, Belatrix Lestrange.ลูกพี่ลูกน้องของเขาหนีไปได้... . เบลลาทริกซ์ เลสแตรงค์
Cause uh Prince Michael is a cousin of the Tsar and the Russian ambassador,ลูกพี่ลูกน้องของเจ้าชายไมเคิล ทีซาร์และเอกอัคราชทูตรัสเซีย
That cousin of yours... he's laid out on a slab.ลูกพี่ลูกน้องของแสดงความนับ ถือ เขาออกมาวางบนพื้น
AND AT LEAST 3 POTENTIAL AFFAIRS. YOU'RE GONNA HAVE TO START WEEDING OUT SOME OF THESE, GARCIA.ลูกพี่ลูกน้องคนที่ 3 กับการมีชู้ 3 คนคงไม่ช่วยอะไรเราหรอก
Your cousins, right?ลูกพี่ลูกน้องคุณ ใช่ไหมครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกพี่
Back to top