ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลิ่วล้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลิ่วล้อ*, -ลิ่วล้อ-

ลิ่วล้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลิ่วล้อ (n.) follower See also: henchman, lackey Syn. ลูกล้อ, ลูกสมุน, สมุน, บริวาร, พรรคพวก
English-Thai: HOPE Dictionary
jackanapesn. ชายหนุ่มที่ชอบเลือกหรือทะลึ่ง,เด็กซน,สมุนรับใช้,ลิ่วล้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
jackal(n) หมาไน,สุนัขจิ้งจอก,ลิ่วล้อ,ลูกน้อง,สมุนรับใช้
underling(n) ผู้น้อย,ลูกน้อง,ผู้ใต้บังคับบัญชา,ลิ่วล้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Mafia bag man and Chechen chemist walk into a bar."ลิ่วล้อมาเฟียกับนักเคมีเชเชน เดินเข้าไปในบาร์
Underdog or not, I know you've got it in you now.ลิ่วล้อรึไม่ฉันรู้ว่านายรู้แล้ว
Hydra's number one thug.ลิ่วล้อเบอร์หนึ่งของไฮดร้า
Don't make me wonder about you, kid. You sound like half a fucking fag.อย่าให้ฉันสงสัยเธอนะไอ้หนู\ เธอดูเหมือนพวก ลิ่วล้อ
You have such bad manners.เธอมีฝีมือแค่พวกลิ่วล้อ
Just let the balls to flood in to Hong Kong.แค่ปล่อยให้ลิ่วล้อกระจายทั่วฮ่องกง
You get a match, I'll give you a whole crew.ถ้าตรงกัน ผมจะให้ชื่อลิ่วล้อทั้งหมด
Okay, Sir Barclay, hypothetically speaking, why would someone like yourself and your incredibly colorful and well-coordinated team do this to our store?โอเค ท่านบาร์เคลย์ นี่มันน่าสงสัยนะ ทำไมคนหลงตัวเองอย่างนาย และลิ้วล้อของนาย
Explain to me why Wil Wheaton and his lackeys get in and we don't.อธิบายให้ฟังทีว่าทำไมวิล วีทตันกับพวกลิ่วล้อ ถึงเข้าไปได้แต่เราอด
He's fidgety, looks like he's a submissive, but he's not entirely weak.เขาหงุดหงิด ดูเหมือนเขาเป็นลิ่วล้อ แต่เขาไม่ได้อ่อนแอเสียทีเดียว
How did you allow yourself to end up in her pocket?ทำไมคุณถึงยอมให้ตัวเอง กลายเป็นลิ่วล้อของเธอล่ะ?
And everybody in England is going to want them to win, because they're the underdogs.และทุกคนในอังกฤษ ที่อยากจะให้พวกนั้นชนะ เพราะเป็นลิ่วล้อ
That's what your followers would want, and more importantly that's what I want.นั่นคือสิ่งที่ ลิ่วล้อของพวกคุณ ต้องการ และที่สำคัญที่สุด\มันคือสิ่งที่ผมต้องการ
Since you're going to die here, I'll let Jackal's identity die with youตั้งแต่ที่คุณกำลังจะตายอยู่ที่นี่, \ ฉันจะให้ตัวตนของลิ่วล้อตายกับคุณ
I think the man that died was really Jackalผมคิดว่าคนที่เสียชีวิตเป็นลิ่วล้อจริงๆ
You're my leverage, Damon;นายเป็นลิ่วล้อฉันเดม่อน ฉันจะให้นายใช้กำลัง
In Alison's crew?เหล่าลิ่วล้อของยัยอาลิสัน
Some machine-headed freak, working for a dude named Ronan.ต้องผจญไอ้หัวจักรกล ลิ่วล้อคนชื่อโรแนน
Pretty high and mighty coming from the lackey of a genocidal maniac.สูงส่งจังนะ ลิ่วล้อไอ้บ้า... ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
You slayed dozens of Ronan's minions.ฆ่าลิ่วล้อโรแนนตายเป็นเบือ
Technically, I'm a thug for S.H.I.E.L.D.ที่จริง ฉันเป็นลิ่วล้อให้ชีลด์
These are my minions.พวกนี้เป็นลิ่วล้อของฉัน
Chanel and her type have destroyed it, mutated it into the monster it is today.ชาแนลและลิ่วล้อของนางทำลายมัน เปลี่ยนแปลงมันให้เลวร้ายอย่างที่มันเป็นทุกวันนี้
I can change it back, but I need to get Chanel and her minions out of there to do it.ฉันสามารถเปลี่ยนให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ แต่ฉันต้องทำให้ชาแนล และพวกลิ่วล้อของนางออกไปจากที่นั่นให้ได้ด้วย
I want you to be one of my minions.ฉันอยากให้เธอเป็นลิ่วล้อของฉันอีกคน
You doing okay? You all right?สุขสันต์วันคริสต์มาส เจ้าพวกลิ่วล้อ!
You know, Beebs, I'm tired of being someone else's errand boy.งี้ว่ะบี้บส์ เบื่อเป็นลิ่วล้อให้คนอื่นแล้ว
I don't know, maybe I feel like you're just working for him.เหมือนคุณเป็นลิ่วล้อคนคุมเกม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลิ่วล้อ
Back to top