ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลำบากใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลำบากใจ*, -ลำบากใจ-

ลำบากใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำบากใจ (v.) worry See also: be depressed, distress Ops. สบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
bewilder(บิวิล'เดอะ) {bewildered,bewildering,bewilders} vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้งง,ทำให้ลำบากใจ, See also: bewilderment n. ดูbewilder, Syn. confuse ###A. enlighten
chevy(เชฟ' วี) vt. ทำให้ลำบากใจ,ตามล่า,ไล่ตาม . vi. วิ่งแข่ง,รีบ,วิ่ง
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม,ความลำบากใจ,ความกระอักกระอวน,ความสับสน
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented
disembarrassvt. ทำให้ไม่ลำบากใจ,บรรเทา,ขจัด
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
mess(เมส) n. ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,สถานการณ์ที่ลำบากใจ,บุคคลที่กำลังมีเรื่องยุ่ง. vt. ทำยุ่ง,ทำให้สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ. vi. ร่วมรับประทานอาหาร,ทำสกปรกหรือทำยุ่ง. -Phr. (mess around (about) เที่ยวยุ่ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์)
messy(เมส'ซี) adj. สกปรก,ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง,ยุ่งยากใจ,ลำบากใจ., See also: messily adv. messiness n., Syn. untidy,
oppressive(อะเพรส'ซิฟว) adj. เป็นการกดขี่,ซึ่งทำให้ลำบากใจ,ซึ่งทำให้เป็นทุกข์หนักอึ้ง., See also: oppressiveness n., Syn. tyrannical
worry(เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), See also: worrier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
embarrass(vt) ทำให้ลำบากใจ,ทำให้อึดอัดใจ,ทำให้กระดาก
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ
harass(vt) คอยรังควาน,ทำให้ลำบากใจ,ราวี,กวนใจ
messy(adj) ยุ่ง,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ,ลำบากใจ
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
embarrassed (adj.) ซึ่งลำบากใจ See also: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน Syn. ashamed, humiliated
harass (vt.) ทำให้ลำบากใจ See also: ทำให้อัดอั้นตันใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้เจ็บปวด
humiliated (adj.) ซึ่งลำบากใจ See also: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน Syn. ashamed
perturbation (n.) การทำให้ลำบากใจ See also: การรบกวน, การก่อกวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would not be embarrassed to share the stage with you.ฉันจะไม่ ลำบากใจ ที่จะแสดงบนเวทีเดียวกันคุณเลย
[Any problems] to kill a woman?ลำบากใจมั้ยที่จะฆ่าผู้หญิง
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ
No no, No Horse, No Horsey honey, sit at the table, the table, the tableมีอะไรเหรอ (อีทึกดูท่าทางลำบากใจ) เห็นหน้าพวกนายแล้ว เรารู้ว่ามันเป็นข่าวร้าย
Mom was sick from missing Eun-suh, and you and Dad felt uncomfortable with me...แม่ป่วยเพราะคิดถึงอึนโซ พ่อกับพี่เองก็ลำบากใจที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับฉัน
That must've put Eun-suh in a spot.มันคงทำให้อึนโซลำบากใจมากเลยนะ
Do I like it?ผมลำบากใจจริงๆ ผมเปิดนะ?
No job in my experience with Goodyear has been as frustrating as the CEO job.ในประสบการณ์ที่ผมทำงานกับกู้ดเยียร์ ไม่มีงานไหนที่ลำบากใจเท่างานซีอีโอ
I didn't mean to put you on the spot.ชั้นไม่ตั้งใจจะให้คุณลำบากใจหรืออะไรอย่างงั้นนะ
You would do that? I mean, nothing embarrassing, though, right?มันไม่ได้ทำให้เธอลำบากใจอะไรหรอกใช่มั๊ย ?
I understand, but this is the course of action, so let's keep going.มันน่าลำบากใจ เขาพยายามให้คุณยุติเรื่องนี้ซะ -คุณต้องไปให้การเมื่อไหร
Don't worry, mr. E., I won't embarrass you.ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ คุณอี ผมจะไม่ทำให้คุณลำบากใจ
I'd like to apologize if I embarrassed you earlier.ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ลำบากใจเมื่อกี้
She didn't say it, but it looks like she had a hard time dancing with him.เค้าไม่ได้พูดหรอก แต่ดูเหมือนจะเป็นยังงั้น เธอคงลำบากใจที่จะต้องเต้นกับหมอนั่น
Let him go, otherwise he will get tiredปล่อยเขาไปเถอะ ไม่อย่างนั้นเขาจะลำบากใจ
Alphonse... am I bothering you?อัลฟองเซ่... ชั้นทำให้เธอลำบากใจใช่มั้ย?
Well... I can sort of understand your disappointment I really agonized over the job descriptionฉันเองก็ พอจะเข้าใจว่าเธอคงผิดหวัง ฉันลำบากใจไม่น้อย
Don't hesitate to tell me if you feel uncomfortableอย่ารีรอที่จะบอกครู ถ้ารูสึกลำบากใจ
For making you think about these hardships.ถ้ามันเป็นการทำให้เธอลำบากใจ
If you stay here, it will be very difficult for me to leave.ถ้าท่านอยู่ที่นี่ มันจะทำให้ข้าลำบากใจที่จะจากไป
Nearly all of humanity shares your predicament, Dan.ผู้คนใกล้ตัวจะแบ่งรับ ความลำบากใจกับเธอ แดน
It hard for me to askข้าลำบากใจนัก ที่จะขอร้องเจ้า
# I'm embarrassed by my feelings #~ความรู้สึกตอนนี้ ฉันกำลังลำบากใจ~
If you're embarrassed that you're different, then you don't deserve to live.ถ้าเธอลำบากใจน่ะ ที่เธอดูแตกต่าง เธอจะถูกลงโทษจากสังคม
I don't know what... it involves work, and we're both busy advancing is annoying or you're scared?มันเป็นงานยากจริง และเราก็ไม่ว่างทั้งคู่ การก้าวหน้ามันทำให้เธอลำบากใจหรือว่าเธอกลัวกันแน่ล่ะ
You are very troubled, right?คุณรู้สึกลำบากใจใช่มั้ย
Sorry, do you feel burden by me telling you this?ขอโทษ คุณรู้สึกลำบากใจเพราะคำพูดของฉันใช่มั้ย
See, that's awkward for me. This is about personal freedom.เอ่อ มันน่าลำบากใจอยู่นะ มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลน่ะ
Look, i'm sorry mike is in such pain, but it's not really ethical for me to write him a prescription.ผมรู้ว่ามันน่าลำบากใจ แต่คุณช่วยเขียนใบสั่งยาให้เขาหน่อยได้ไหม
Nice -- my subconscious isn't even bothering with symbolism.ดีซะจริง จิตใต้สำนึก ไม่ใช้สัญลักษณ์ทำให้ลำบากใจเลย
It seems like Nam-Kyung is having a hard time.ดูเหมือนว่าตอนนี้ นัม ยอง กำลังมีเรื่องลำบากใจน่ะ
Ahjussi, you are still mistaken right now.แต่ว่า มันก็ได้ผลดีจริงๆ เพิ่งทำแบบนี้ครั้งแรกใช่ไหม คงต้องรู้สึกลำบากใจมากเลยนะ
You're giving me a hard time. You let my friends in.คุณทำให้ฉันลำบากใจ คุณปล่อยให้เพื่อนคุณเข้ามา
But there's not, so please don't make this any harder than it is.พวกเขาอาจไม่เข้าใจ อย่าทำให้ฉันลำบากใจมากกว่านี้
Don't... don't be difficult.ไม่ เกรเยอร์ อย่าทำให้แม่ลำบากใจ
Anyway I understand why she was embarrassed in front of the boy here.ชั้นเค้าใจละทำไมเธอต้องลำบากใจต่อหน้าลูกของเธอ
Some family.นั่นต้องทำให้แคลร์ที่น่าสงสาร ลำบากใจมาก
Your father was given a hard time when he went to meet my dad... that's why he's always wanted to return the favor.พ่อเธอน่ะลำบากใจมากเลยนะ ตอนที่ไปเจอคุณตาน่ะ นั่นแหละที่ทำให่พ่อเขาอยากแสดงความเห็นบ้าง
But... strangely, when we were together, we weren't too perturbed by those things.แต่... ก็แปลก เวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เราไม่รู้สึกลำบากใจกับเรื่องเหล่านั้นเลย
Letters were his enemies, they would dance before his eyes, moving and twirling, jumping and prancing, giving him a hard time.ตัวหนังสือคือศัตรูเขา ที่เต้นรำตรงหน้าเขา เคลื่อนไหว วน และกระโดดโลดเต้น ทำให้เขาลำบากใจมากๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลำบากใจ
Back to top