ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลำนำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลำนำ*, -ลำนำ-

ลำนำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำนำ (n.) song See also: rhythm
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
balladลำนำนิทาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They dance to an ancient songลำนำเพลงดั้งเดิมยิ่งใหญ่
It takes three men to restrain him and bring him back to our own.ไม่มีลำนำใดขับขาน ทวยเทพช่างโหดร้าย ที่มอบร่างเช่นนี้ให้ สหายอีฟิอาลทีส
"Remember us."เพราะท่านไม่ประสงค์บรรณาการ หรือลำนำใดถวายให้ ไม่ประสงค์รูปปั้น หรือบทกวีใด แด่การศึกและความองอาจ
And your minstrel, Courtney, is to be tarred and feathered for unlawful association with a deviant.และคอร์ทนีย์ นักขับลำนำของพระองค์ จะต้องถูกทรมาน เพราะมีความเกี่ยวข้องที่ไม่เหมาะสม กับผู้มีจิตวิปริตทางเพศ
♪ when they're playing ♪เพียงยามที่โชว์เริ่มขับลำนำ
I'd even sing you poetry Whoo!- ขับขานบทเพลงลำนำกวี
Let us sing with passion, gusto, fit to bust, ohเรามาร้องลำนำฉ่ำชื่นให้รื่นอุรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลำนำ
Back to top