ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลับ (มีด)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลับ (มีด)*, -ลับ (มีด)-

ลับ (มีด) ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลับ (มีด) (v.) whet See also: sharpen
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grind down (phrv.) ลับ (มีด) See also: ขัดให้บางลง, ถูอย่างแรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลับ (มีด)
Back to top