ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลักษณะนิสัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลักษณะนิสัย*, -ลักษณะนิสัย-

ลักษณะนิสัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลักษณะนิสัย (n.) characteristic (of one´s personality) See also: distinguishing quality, property, trait
English-Thai: HOPE Dictionary
vandalism(แวน'เดิลลิสซึม) n. การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน,การทำลายวัฒนธรรมหรือศิลปวรรณคดีของชาติอื่น,พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของชนเผ่าVandal., See also: vandalistic adj. vandalish adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
characteristic (n.) ลักษณะนิสัย Syn. attribute, property, trait
superego (n.) ลักษณะนิสัยที่แสดงถึงความรู้สึกผิดชอบ See also: สติรู้ผิดรู้ชอบ, หิริโอตตัปปะ Syn. conscience
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That type of personality can be very seductive.ลักษณะนิสัยแบบนี้มันน่าหลงใหลนะ
And with my character, I fall for people easily.และลักษณะนิสัยของฉัน ฉันจึงรักคนง่าย
That may have been our best and last chance of IDing this Joe character.นั่นบางทีโอกาสสุดท้ายของเราอาจจะมุ่งไปที่ลักษณะนิสัยของโจ
It's all happening to me.ซึ่งแสดงลักษณะนิสัยของผู้บริจาค
I’m not usually in the habit of showing the placeนี้ไม่เป็นลักษณะนิสัยของฉัน ที่จะพาใครเดินชมสถานที่
Serial killing is a qualitative characteristic.ฆาตกรรมต่อเนื่องเป็นลักษณะนิสัย
Everything about your personality is heightened.ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับบุคลิคลักษณะนิสัย ของเธอมันเพิ่มมากขึ้น
You are a very smart individual with very weak character, leadership decision-making skills.นายเป็นคนฉลาดมาก แต่มีลักษณะนิสัย ความเป็นผู้นำ และทักษะการตัดสินใจที่อ่อนแอ
I think it takes real character to speak out and express your own feelings, and I think that you have that kind of character.แม่คิดว่า ลักษณะนิสัยของลูก กล้าที่จะพูดและแสดงความรู้สึกของตัวเองจริง ๆ และแม่คิดว่าลูกมีนิสัยแบบนั้นอยู่นะ
More like wearing each other's personalities.น่าจะสลับลักษณะนิสัยกันมากกว่า
I want to speak to my history as an agent, and to my character.ผมอยากจะพูดถึงประวัติการทำงานของผม ในฐานะเจ้าหน้าที่ และลักษณะนิสัยของผม
According to our religion, feeding birds and treating them well is a good behavior,เนื่องจากศาสนาของเรา การให้อาหารนกและดูแลุมันอย่างดี คือลักษณะนิสัยทีดี
You don't just have their visions, you also get some of their personality traits.คุณไม่ได้แค่เห็นภาพความจำของพวกเค้า คุณรับเอาลักษณะนิสัยของพวกเค้ามาด้วย
This character analysis routine really isn't half as charming as you think.การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยหุ่นไม่ได้ สนุกอย่างที่คุณคิด
"The leading man must always embody the traits of a leading man."c.bg_transparentพระเอกจะต้องมีลักษณะนิสัย/c.bg_transparent c.bg_transparentของพระเอกเสมอ/c.bg_transparent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลักษณะนิสัย
Back to top