ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ละเมิดสิทธิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ละเมิดสิทธิ์*, -ละเมิดสิทธิ์-

ละเมิดสิทธิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละเมิดสิทธิ์ (v.) violate copyright Syn. ล่วงละเมิดสิทธิ์ Ops. เคารพสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And violate the man's privacy?ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลนะนั่น
First, licentiousness between us is not permitted.ข้อแรกไม่อนุญาต ให้ล่วงละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน
So, let me get this straight.งั้นให้ฉันพูดตรง ๆ เลยนะ คุณต้องการให้ฉันละเมิดสิทธิ์
Well, I hate to break it to you, whisper, but this is an emergency.ฉันไม่อยากละเมิดสิทธิ์คุณ วิสเปอร์ แต่ตอนนี้เป็นเวลาฉุกเฉินแล้ว
Look, professionally, if the bureau's violating someone's due process, that's uncool.ฟังนะ ด้วยวิชาชีพ ถ้าสำนักงานกำลังละเมิดสิทธิ์ บางคนในระหว่างกระบวนการ นั่นมันไม่เจ๋งหรอก
They violated my rights.- นี่คือการประท้วง พวกเค้าละเมิดสิทธิ์ของฉัน
And any attempt to take him would constitute tortious interference, and we would sue you and the NYPD into oblivion.การพยายามที่จะนำเขาออกไป ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ เราจะฟ้องคุณ และกรมตำรวจนิวยอร์คให้ถึงที่สุดเลยครับ
And I'm sure I can sue you for violating my constitutional rights!ฉันจะฟ้องคุณ ฐานละเมิดสิทธิ์ ตามรัฐธรรมนูญของชั้น
Don't forget violation of civil rights and malicious prosecution.อย่าลืมเรื่องการละเมิดสิทธิ์พลเรือน และการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยมิชอบ
Tortious interference?ในกรณีนี้ การละเมิดสิทธิ์
Or do you want me to call him right now and just let him know that my son's rights are being violated?หรือคุณอยากให้ฉัน โทรหาเขาเดี๋ยวนี้ แล้วแจ้งให้เค้าทราบว่า ลูกชายฉันกำลังถูกละเมิดสิทธิ์
Looks like you're too complacent. You give up, just like that?เธอจะไม่ทำอะไรเลยรึไงเวลามีคนมาละเมิดสิทธิ์ของเธอน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ละเมิดสิทธิ์
Back to top