ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฤษี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฤษี*, -ฤษี-

ฤษี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฤษี (n.) hermit See also: recluse Syn. ชีไพร, ดาบส, โยคี, ผู้บำเพ็ญพรต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Were cave-dwelling hermit-types.ฉันคิดว่าพวกนั้นเป็น... เป็นพวกที่อยู่ในถ้ำแบบฤษี
Interestingly, his style seems to range from impressionistic to "WTF."น่าสนใจ สไตล์ของเขาดูเหมือนว่า จะมีตั้งแต่แบบทฤษีการเขียนภาพไปจนถึง "บ้าอะไรว่ะ"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฤษี
Back to top