ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้อยเอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้อยเอก*, -ร้อยเอก-

ร้อยเอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อยเอก (n.) an army captain See also: captain
English-Thai: HOPE Dictionary
captain(แคพ'เทน) {captained,captaining,captains} n. ร้อยเอก,เรือเอก,เรืออากาศเอก,นาวาเอก,หัวหน้า,ผู้นำ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักบิน,ไต้ก๋ง,หัวหน้าชุดนักกีฬา vt. เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,บัญชาการ, See also: captancy n. ดู captain, captainship n. ดู captain
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
army captain (n.) ร้อยเอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One KIA - Pfc Daly.หนึ่งคนตายในหน้าที่ครับ ร้อยเอก ดาลี่
There you go. All right. Throw!เอาละนะ ไปเลย ! ผมกำลังมองหา ร้อยเอก จูเลียต
CAPTAIN HUSEIN, AN ML6 OPERATIVE EMBEDDED IN THE MIDDLE EAST,ร้อยเอก Hussein เจ้าหน้าที่ MI6 ที่แฝงตัวอยู่ในตะวันออกกลาง
Captain Deckard Shaw, distinguished himself by acts of gallantry of the risk of his life above and beyond the call of dutyร้อยเอก เด็คการ์ด ชอว์ โดดเด่นจากวีรกรรมอันกล้าหาญ ที่ยอมสละชีวิตตนเองเกินกว่าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
Hardly that great of a combat pilot.ร้อยเอก เอชเอ็ม เมอร์ด๊อกซ์
First Sergeant, if I'm going to be the one to start this thing,ร้อยเอก.. ถ้าผมจะเป็นคนเปิดฉากโจมตี..
Captain John Carter, Virginia.ร้อยเอกจอห์น คาร์เตอร์ เวอร์จิเนีย.
Captain Tom Neville. Know him?ร้อยเอกทอมเนวิล \ นายรู้จักไหม
Captain Victoria Gates, a.k.a. Iron Gates.ร้อยเอกวิคตอเรีย เกตส์ รู้จักในนาม ประตูเหล็ก(iron gates)
Captain Thomas J. Carey III.ร้อยเอกโทมัส เจ.แครี่ที่ 3
Actually I'm not a lieutenant.ที่จริงแล้ว ฉันไม่ใช่ร้อยเอกหรอก
Let the rest of your battalion worry about it.มีคนอื่นนำได้เยอะแยะ ร้อยเอกโบลไซน์ เป็นไง
I'm Captain J; J; Jones, lincoln Park juvenile Division;ผมร้อยเอก เจเจ โจนส์ ลินคอล์น ปาร์ก แผนกเยาวชน
Hold on, officers. Calm down, captain.หยุด นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ใจเย็นครับ ร้อยเอก
What is the rank between a sergeant and a captain in the Louisiana State Police?อับดับของยศจ่าและร้อยเอกต่างกันแค่ไหน ในสถานีตำรวจหลุยเซียน่า
Now you're going for captain?ตอนนี้แกก็อยากจะเป็นร้อยเอก ?
Uh, captain Gates-- she has expertise, which she can bring to bear as a consultant on this case.เอ่อ ร้อยเอกเกทส์คะ เธอมีความเชี่ยวชาญ ที่สามารถจะช่วยเหลือเราในคดีนี้ได้
Some of you already know Captain Dalton...บางคนในพวกคุณคงจะรู้จักกับ ร้อยเอกเดลตั้น...
Mr. Burroughs? I'm Thompson, Captain Carter's butler.คุณเบอร์โรว์ส ผมทอมสันพ่อบ้านของร้อยเอกคาร์เตอร์
I'm Captain Miller. I was in prison with Lieutenant Gannon.ผมร้อยเอก มิลเลอร์ ผมถูกขังที่เดียวกับร้อยโท แกนน่อน
How about captain Olson?\ แล้วร้อยเอก ออลสันล่ะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้อยเอก
Back to top