ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้อยหวาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้อยหวาย*, -ร้อยหวาย-

ร้อยหวาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อยหวาย (n.) achilles tendon See also: hamstring
English-Thai: HOPE Dictionary
hamstring(แฮม'สทริง) n. เอ็นร้อยหวาย vt. ทำให้ขาพิการโดยตัดเอ็นที่ขา,ทำให้ไร้กำลัง
hock(ฮอค) n. ข้อเท้าสัตว์,เนื้อขา (หมู) ,จำนำ.,คุก vt. ตัดเอ็นร้อยหวายออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Achilles jerk; jerk, ankleการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achilles Tendonเอ็นร้อยหวาย, เอ็นอะคิลลิส, กลุ่มของกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Achilles tendon (n.) เอ็นร้อยหวาย
hamstring (vt.) ตัดเอ็นร้อยหวายที่ขา (ทำให้ขาพิการ) Syn. cripple, lame
hamstring (n.) เอ็นร้อยหวาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, do you think she'd go behind your back, try to hamstring you?ผมหมายถึงว่าคุณคิดว่าเธอจะไปอยู่ข้างหลังคุณพยายามที่จะร้อยหวายคุณ?
His hamstring. We're trying to keep it quiet.เอ็นร้อยหวายบาดเจ็บครับ เราพยายามปิดข่าวอยู่
With hamstrings, who knows?เอ็นร้อยหวายบาดเจ็บอย่างนี้.. เราไม่มีทางรู้เลยครับ
I would've caught up to her if I hadn't pulled a hammy.ฉันคงวิ่งไล่เธอทัน ถ้าเอ็นร้อยหวายไม่พลิกก่อน
Oh, please, you weigh 80 pounds, you don't have a hammy.ขอที นายหนักแค่ 80 ปอนด์ ไม่มีเอ็นร้อยหวายหรอก
Remember that hamstring injury I said I gotจำdkiตัดเอ็นร้อยหวายที่ขา ที่ฉันบอกนายไปได้มั้ย?
Quick, cut my Achilles tendon.เร็ว ตัดอ็นร้อยหวายของฉัน
Dude, you were double-hamstrung.เพื่อน เอ็นร้อยหวายนายมัน
Ziplining in Kauai. Tore my achilles.สลิงขาดที่เกาะคาไวน่ะ เอ็นร้อยหวายฉีกขาด
Landed a little too enthusiastically and tore my achilles.ร่อนลงมาด้วยความกระตือรือร้นเล็กน้อย และเอ็นร้อยหวายฉีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้อยหวาย
Back to top