ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องเพลงกล่อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องเพลงกล่อม*, -ร้องเพลงกล่อม-

ร้องเพลงกล่อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องเพลงกล่อม (v.) lull See also: soothe Syn. กล่อม
ร้องเพลงกล่อม (v.) lull See also: soothe Syn. กล่อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A parent figure, to feed them, sing to them, protect them.ในแบบของพ่อแม่ เพื่อเลี้ยงดูพวกเขา ร้องเพลงกล่อม ปกป้อง
Shut the fuck up, or I'll sing you a lullaby!ปิดเพศสัมพันธ์ขึ้นหรือฉันจะร้องเพลงกล่อมคุณ!
He calls every night and sings me to sleep ya ya ya.อ่อ อืม เขาโทรมาทุกคืน แล้วก็ร้องเพลงกล่อมฉันนอนด้วยนะ นี่ นี่ นี่
I'll sing to you so you know I'm--ให้ฉันร้องเพลงกล่อม เธอจะได้รู้ว่าฉัน...
I brought my guitar. Why don't we sing them a lullaby?- ฉันเอากีต้าร์มา ร้องเพลงกล่อมดีมั้ย?
She was singing a lullaby.เสียงเธอร้องเพลงกล่อมลูกนอน
She'd sing to me sometimes.บางทีนางก็ร้องเพลงกล่อมข้า
I was singing for a high lord at Acorn Hall when he put his hand on my leg and he wanted to see my cock.ข้าร้องเพลงกล่อมลอร์ดสูงศักดิ์อยู่ ที่เอคอนฮอลล์ ตอนที่เขาวางมือบนขาข้า และขอดูไอ้นั่น
She kissed me afterwards and sang me a song.นางจูบข้าหลังจากนั้น และร้องเพลงกล่อม
I remember at night she would wrap me in a quilt and sing songs to me.จำได้ว่ากลางคืนแม่จะห่มผ้าให้ และร้องเพลงกล่อม
When you put her down, pat her on the back and sing her a song and she'll sleep really well then.เวลาที่เอาลูกนอน ลูบหลังเขาเบาๆ และร้องเพลงกล่อมแล้วเขาจะหลับสบาย
I need you to change Robin's diaper, and then sing her a lullaby.ฉันอยากให้เธอเปลี่ยนผ้าอ้อมให้โรบินหน่อย แล้วก็ร้องเพลงกล่อมเธอ
My own child, who lived inside me for nine months, someone I nursed and bathed and held and sang lullabies to.ลูกดิฉันเองแท้ๆ\ลูกที่อยู่ในท้องมาเก้าเดือน ลูกที่ดิฉันดูแลอาบน้ำ\และคอยอุ้มร้องเพลงกล่อมให้ฟัง
Is that a lullaby you're singing?คุณกำลังร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหม?
I used to sing to my baby.ฉันก็เคยร้องเพลงกล่อมลูกเหมือนกัน
Um... Okay. Shh.ถ้าร้องเพลงกล่อมล่ะ? โอเค ชู่ว์!
What do you expect me to do, sing him a lullaby?คุณคาดหวังให้ผมทำอะไร ร้องเพลงกล่อมเขางั้นรึ
I want my daddy to sing to me.ข้าอยากให้พ่อข้าร้องเพลงกล่อมข้า
Please? Come on. Do you want me to sing you the lullabyได้โปรด มาเถอะ คุณอยากให้ฉันร้องเพลงกล่อมมั้ย ?
In the time it took her to sing that lullaby, she learned to speak fluent French.ช่วงที่ฝึกร้องเพลงกล่อมเด็ก เธอหัดพูดฝรั่งเศส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องเพลงกล่อม
Back to top