ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องครวญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องครวญ*, -ร้องครวญ-

ร้องครวญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องครวญ (v.) groan See also: lament, moan, mourn, wail, bewail Syn. ร่ำไห้, ครวญ
English-Thai: Nontri Dictionary
bemoan(vt) ร้องคร่ำครวญ,ร้องครวญคราง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
banshee (n.) วิญญาณหญิงที่ร้องครวญครางเตือนว่าคนในบ้านกำลังจะตาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With our stomachs rumbling, we pressed on toward the Royal River.ด้วยท้องที่ร้องครวญครางของเรา เราเลยต้องเร่งไปยังแม่น้ำรอยัลริเวอร์
You won't cry like him, will you?แกไม่ร้องครวญครางเหมือนเขา, ใช่ไหม?
Sentimental children, had a little whining...เด็กอ่อนไหว ส่งเสียงร้องครวญคราง
[ Man Screaming ](เสียงผู้ชายร้องครวญ)
Not just let them flop around.ไม่ได้พวกเขาวิ่งร้องครวญครางไปรอบๆ
He screamed for a good ten minutes.เค้าร้องครวญครางอยู่สิบนาที
It was probably the scariest night of my life because we'd been up many days in a row preparing for this.สุดสัปดาห์นี้ เสียงร้องครวญคราง ของวาฬฮัมแบ็ค จะก้องสะท้อนไปทั่วทราฟัลการ์แสควร์ ในกรุงลอนดอน เมื่อผู้ประท้วงหลายพัน
Some whimper. Some cry. Some even laugh.บ้างก็ร้องครวญคราง บ้างก็ร้องไห้ บางคนถึงกับหัวเราะ
[groans] [grunts][เสียงร้องครวญคราง] [เสียงฮึดฮัด]
All that mumbling and groaning,เสียงพึมพำกับเสียงร้องครวญ
So, you fixing her or primal screaming'?นายกำลังซ่อมเธอหรือกำลังร้องครวญคราง
Are there men who moan when they kiss?มีผู้ชายคนที่ร้องครวญครางตอนที่พวกเขาจูบกันไหม
When we were rolling him up, he started whimpering.ระหว่างที่เรากำลังม้วนตัวมันเข้ากับพรม มันเริ่มร้องครวญคราง
Yeah. It's groaning because it's tired, much like the people in it.ใช่ มันร้องครวญครางเพราะมันเหนื่อย
There's 200 brothers killed by dead men and you're still here whimpering.พี่น้องเราตายไปกว่า สองร้อยคน เพราะพวกคนตายฆ่า แต่เจ้ายังอยู่ดี ร้องครวญคราง
When she called me a banshee, she was surprised by it.ตอนที่เธอเรียกฉันว่าเป็นผีแบนชี **วิญญาณที่ร้องครวญครางเตือนว่ากำลังจะมีคนตาย** ตอนนั้นเธอดูแปลกใจมาก
You wanna hear me moan, don't you?มึงอยากจะได้ยินเสียงกูร้องครวญครางใช่ไหมล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องครวญ
Back to top