ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่ายรำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่ายรำ*, -ร่ายรำ-

ร่ายรำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่ายรำ (v.) dance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two reasons: I'm working and this is not my type of dance,สองประการ เรายังมีกิจ เราไม่ชื่นชมการร่ายรำแบบนี้
I thought Slick Willy was pretty good,กระผมคิดว่า Slick Willy ร่ายรำได้เข้าทีไม่น้อย
They run ...under the stars, dance to the wind's song.พวกเขาพาดผ่าน ใต้ดวงดาว ร่ายรำตาม บทเพลงแห่งสายลม
Be courageous, enslaved people, this dance is goingอย่างกล้าหาญ ทำให้ฝูงชนเป็นทาส การร่ายรำกำลังดำเนินสู่
Do you remember the dance, our songs in the times of love?คุณจำได้ไหม การร่ายรำ บทเพลงในช่วงเวลาแห่งความรัก
On the wake of the last march, let's promise to meet for next season to dance again, maybe tie the knot for another winter.ในการเดินทางครั้งต่อไป สํญญากันนะ ว่า เราจะพบกัน ในฤดูต่อไป เพื่อร่ายรำกัน บางที ได้แต่งงานกัน
The time of the couples has passed away, the dance is finished.เป็นเวลาแห่งชีวิตคู่ สิ้นสุดลง การร่ายรำ จบลงแล้ว
The dancers leave their separate way.นักร่ายรำ ต่างแยกย้ายไป
Faithfull to our forefathers' oath, ...we'll come back here to dance for life during the biggest winter, and perpetuate the march of the Emperor.จงรักภักดี ต่อ คำสาบานของ บรรพบุรุษของเรา เราจะกลับมา ที่นี่ เพื่อการร่ายรำแห่งชีวิต ท่ามกลางฤดูหนาวอันยิ่งใหญ่ และชั่วกาลปาวนาน
...the King of Sting, the Dancing Destroyer,..ราชาแห่งความเจ็บปวด การร่ายรำของผู้ทำลายล้าง
Remember, child, this is not the dance of the Westeros we are learning--จำไว้ เด็กน้อย นี่ไม่ใช่การร่ายรำของ เวสเตอรอลที่เรากำลังเรียน
This is the Bravo's dance...นี่คือการร่ายรำของบราโว
Syrio says a water dancer can stand on one toe for hours.เซียร์ริโอบอกว่านักร่ายรำสายน้ำ สามารถยืนบนนิ้วเดียว หนึ่งชั่วโมง
Who cares about your stupid dancing teacher?ใครสนเกี่ยวกับครูสอนร่ายรำ โง่ๆของเจ้ากัน
My dancing master was from Braavos.ครูสอนร่ายรำของข้าก็มาจากบราวอส
To be a dancing master is a special thing, but to be a faceless man-- that is something else entirely.เป็นยอดนักร่ายรำก็อย่างนึง แต่การเป็นคนไร้หน้า --
He always liked to watched her dance in the moonlight.มันชอบดูภรรยาร่ายรำกลางแสงจันทร์
Get a pretty girl to sing and dance to that song under the full moon.หาหญิงงาม ร้องและร่ายรำเพลงนั้นกลางแสงจันทร์
♪ A fighter, dancing through the fire ♪#นักสู้ ร่ายรำได้บนเปลวไฟ#
It's not fighting. It's water dancing.ก็ไม่ได้ซ้อมสู้ นี่มัน ร่ายรำสายน้ำต่างหาก
With your water dancing and your Needle.กับทักษะร่ายรำสายน้ำ kábţákşà r'ayrṃ sayn·ṃ แล้วก็เข็มของเจ้า lê·vkº qé m qog jã·
"The Dance of Dragons: A True Telling"การร่ายรำของมังกร เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
I want to hear all about "The Dance of Dragons" when I'm back.ตอนที่ข้ากลับมา ข้าอยากจะฟังเรื่องการร่ายรำของมังกร
Why is that a dance?ทำไมถึงเป็นการร่ายรำ ?
But... even if my fingers could do that, my hands would just be waving in the air.แต่... ต่อให้นิ้วผมร่ายรำแบบนั้นได้ มันก็แค่มือที่โบกไปมา
I like to dance with the water The undertow and the wavesฉันชอบร่ายรำไปกับทะเล มีขึ้นลงไม่รู้จักนิ่ง
For a Muslim woman, marriage is a lilting dance of duality... strength and submission.สำหรับผู้หญิงมุสลิม การแต่งงานคือการร่ายรำแห่งชีวิตคู่ ความแข็งแกร่งและการยินยอม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่ายรำ
Back to top