ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่างทรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่างทรง*, -ร่างทรง-

ร่างทรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่างทรง (n.) medium Syn. คนทรง, คนทรงเจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Honestly, I don't know why you're even bothering with me anyway.อัจฉริยะเหรอ ใช่ ร่างทรง ไม่ใช่
It's my vessel -- jimmy.ร่างทรงของฉัน- - จิมมี่
The vessels of God's word -- boom.ร่างทรงของพระวจนะ ตูม
Michael and Lucifer's vessels.ร่างทรงของไมเคิลและลูซิเฟอร์
Mediums are dying in Lily Dale, the most psychic town in America.ร่างทรงถูกฆ่าตายที่ Lily Dale เมืองแห่งร่างทรงที่เยอะที่สุด ในอเมริกา
An occupied vessel, but powerless.ร่างทรงที่อยู่ได้ แต่ไร้พลัง
My true vessel.ร่างทรงที่แท้จริงของฉัน
Some psychic told you who did it?ร่างทรงบอกคุณว่าใครเป็นคนฆ่างั้นเหรอ
An empty vessel just waiting to be filled.ร่างทรงเปล่าๆรอให้ถูกสิง
Only when the first assistant hasn't decided to become an incubus of viral plague.เฉพาะในเวลาที่ ผู้ช่วยเบอร์หนึ่งไม่ได้ยอม... เป็นร่างทรงให้กับเชื้อไวรัส
What are you, some new-Agey guy?คุณเป็นใคร พวกร่างทรงงั้นเหรอ?
But you're jor-el's oracle.แต่คุณเป็นร่างทรงของจอร์เอล
Because you entered into our little wager on false pretenses, my friend...เพราะคุณท้าพนันผมด้วยด้วยร่างทรง เพื่อนเอ๋ย...
Would you allow a medium to visit your home?คุณจะอนุญาตให้ร่างทรง ไปที่บ้านคุณได้ไหม?
I know a psychic a few hours from here.ฉันรู้จักร่างทรงคนนึง ไปอีกไม่กี่ชั่วจากที่นี่
Makes me look extra-psychic, don't you think?ทำให้ฉันดูเหมือน ร่างทรงตาทิพย์เลยใช่มั้ยล่ะ
My deceased husband, Sandok, was also a medium.สามีที่จากไปของฉัน สันดอก \ เคยเป็นร่างทรงเหมือนกัน
She went from uptight but normal to uptight and totally insane.เดี๋ยวองค์ขึ้น เดี๋ยวองค์ลง ร่างทรงชัด ๆ
Sam, Dean, Pamela Barnes, best damn psychic in the state.แซม, ดีน นี่คือ พาเมล่า บาร์เนส ร่างทรงที่เยี่ยมที่สุดในรัฐ
Pamela Barnes, best damn psychic in the state.พาเมล่า บาร์เนส ร่างทรงที่เยี่ยมที่สุดในรัฐ
Pamela. You know, psychic Pamela?พาเมล่า จำได้มั้ย คนที่เป็นร่างทรงน่ะ
High-concentration granular limestone.หินปูนโครงสร้างทรงกลมที่มีความเข้มข้นสูง
Before he finds his vessel.ก่อนที่เขาจะพบร่างทรง
Now, Michael is going to take his vessel, and lead the final charge against the adversary.ตอนนี้ ไมเคิลกำลัง จะลงมาเอาร่างทรงของเขา และนำทัพไปยังสงคราม ต่อสู้กับศัตรู
Lucifer is circling his vessel.ตอนนี้ลูซิเฟอร์กำลังหาร่างทรงของมันอยู่
A very powerful vessel.-- ร่างทรงที่ทรงพลัง
I'm a vessel?ฉันคือร่างทรงงั้นเหรอ?
You're the vessel. michael's vessel.นายคือร่างทรง ร่างทรงของไมเคิล
Just an empty vessel.เป็นแค่ร่างทรงที่ว่างเปล่า
Between a vessel and his angel.ระหว่างร่างทรงกับเทวทูต
Well, have you?นายรู้ว่าฉันเป็นใคร ลูซิเฟอร์ นายคนเดียว แซม นายคือร่างทรงของฉัน
I think you're right.ฉันเป็ฯร่างทรง? นายคือร่างทรง
You're my vessel.นายคือ ร่างทรงของฉัน
So, you're his vessel, huh?ตกลง นายคือ ร่างทรงของเขา สินะ?
Think about it.ทำไมนายสองคนถึงเป็นร่างทรง รู้มั้ย
Then we are handing the devil's vessel right over to him.ก็หมายถึงเราส่งร่างทรง ของปีศาจนั่นไปให้เขาเลย
What's wrong with your vessel?เกิดอะไรขึ้น กับร่างทรงของนาย?
Must've been a very powerful medium.ต้องเป็นสื่อกลาง ร่างทรงที่มีพลังมากเลย
She believes if she finds the perfect vessel, sacrifices and devours part of him, her mad god will appear.เธอเชื่อว่าหากเธอหาร่างทรงที่เหมาะๆ ได้ บวงสรวงและกัดกินส่วนหนึ่ง ของร่างเขาไปแล้ว พระเจ้าของเธอก็จะปรากฎกายขึ้นมา
He's Lucifer's vessel.เขาเป็นร่างทรงของลูซิเฟอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่างทรง
Back to top