ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่วมเพศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่วมเพศ*, -ร่วมเพศ-

ร่วมเพศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่วมเพศ (v.) make love See also: have sexual relations, have sex intercourse, copulate Syn. ร่วมประเวณี, เสพสังวาส, ร่วมรัก
ร่วมเพศ (adj.) of same sex
English-Thai: HOPE Dictionary
agamic(อะแดม' มิค) adj. ไร้เพศ, เกิดขึ้นโดยไม่มีการร่วมเพศ., Syn. agamous
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
ass(แอส) n. ลา,คนโง่,ก้น,ทวารหนัก,การร่วมเพศ, Syn. jackass, fool,donkey,dolt)
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
bestiality(เบสชชะแอล'ลิที) n. ลักษณะสัตว์ป่า,ความหื่นกระหายของสัตว์ป่า,การร่วมเพศระหว่างคนกับสัตว์, Syn. brutality
bugger(บัก'เกอะ) n. อ้ายหนุ่ม,หนู,อ้ายหนู,ผู้กระทำการสังวาสทางทวารหนัก,ผู้ร่วมเพศกับสัตว์
buggeryn. การร่วมเพศทางทวารหนัก,การ่วมเพศกับสัตว์
butch(บูช) n. คนร่วมเพศเดียวกันและมีบทบาทมากกว่า,ผู้กระทำlesbianism
closet queenn. คนลักร่วมเพศ (โฮโม) ที่ไม่เปิดเผย
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
fag(แฟก) {fagged,fagging,fags} vt.ทำให้หมดกำลัง,บีบบังคับให้รับใช้,ฝนให้กร่อนหรือสึก. vi. หมดกำลัง,เมื่อยล้า,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ. -n. งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,บุหรี่,ผู้รักร่วมเพศชาย,มัดฟืน
fairy(แฟ'รี) n. เทพธิดา,นางฟ้า,ชายที่รักร่วมเพศ. adj. เกี่ยวกับเทพธิดา,คล้ายนางฟ้า., Syn. elf
flit(ฟลิท) {flitted,flitting,flits} vi. โผ,โถม,โฉบ,บินวับไป,ผ่านไปแวบเดียว,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,จากไป,ตาย,ย้ายถิ่น,โยกย้าย vt. ขจัด,เอาออก. n. การเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว,การวับไป,รักร่วมเพศชาย, Syn. dart,whisk,flitter,flutter
gay(เก') adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,สนุกสนาน,หรูหรา,ฉูดฉาด มีสีสดใส,ชอบสนุก,เสเพล,เต็มไปด้วยราคะ,รักร่วมเพศ., See also: gayness n.
homosexauladj. รักร่วมเพศ. n. คนรักร่วมเพศ
homosexualityn. ความต้องการร่วมเพศกับเพศเดียวกัน
inversion(อินเวอ'เชิน) n. การกลับกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่กลับกัน,ส่วนที่กลับกัน,การรักร่วมเพศ,การเปลี่ยนกระแสตรงเป็นกระแสสลับ, See also: inversive adj.
invert(อินเวิร์ท') vt.,vi. กลับกัน,พลิกกลับ,คว่ำ,กลับหัวกลับหาง,สับเปลี่ยน. adj. กลับ,สับเปลี่ยน. n. ผู้พลิกกลับ,ผู้รักร่วมเพศ.
lesbian(เลส'เบียน) adj. เกี่ยวกับlesbianism (ดู) ,ผู้กระทำ lesbianism,หญิงรักร่วมเพศ
lesbianism(เลส'เบียนนิสซึม) n. กามวิปริตที่ผู้หญิงมีความใคร่ทางเพศกับเพศเดียวกัน,รักร่วมเพศระหว่างผู้หญิงด้วยกัน
necrophilia(เนคระฟิล'เลีย) n. กามวิตถารที่ชอบร่วมเพศกับศพ., See also: necrophilism n. necrophiliac,necrophilic adj.,n.
pansy(แพน'ซี) n. ต้น violet,ชายผู้รักร่วมเพศ,ชายที่ชอบแต่งตัวเป็นหญิง
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane
seduce(ซีดิวซฺ') vt. ล่อใจ,ล้อลวง,ชักจูงให้ร่วมเพศ,ล่อลวงให้ไปเสียตัว,ดึงดูดใจ,ยั่ว-ยวนใจ., See also: seducer n. seducible adj. seducingly adv. seducive adj., Syn. allure,decoy,tempt,entice
seduction(ซีดัค'เชิน) n. การล่อใจ,การล่อลวง,การชักจูงให้ร่วมเพศ,การล่อลวงให้ไปเสียตัว,การถูกล่อลวง,วิธีการล่อลวง,การยั่วยวน,ความดึงดูดใจ., Syn. seducement,temptation
sex(เซคซฺ) n. เพศ,สัญชาตญาณทางเพศ,ความสนใจทางเพศ,ความรู้สึกทางเพศ,กาม,เรื่องประเวณี,การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี vt. ตรวจดูเพศ (โดยเฉพาะของลูกไก่แรกเกิด) ,เพิ่มความรู้สึกทางเพศ,แบ่งเพศ., See also: sexless adj.
sex actn. การร่วมประเวณี,การร่วมเพศ
sexual intercoursen. การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี,การสังวาส., Syn. sexual commerce
sexuality(เซค'ชุแอล'ลิที) n. ลักษณะทางเพศ,เรื่องเพศ,กามกิจ,ความสา มารถในการร่วมเพศ
venereal diseaseกามโรค,โรคที่ติดต่อได้โดยการร่วมเพศ
virgin(เวอ'จิน) n. หญิงพรหมจารี,บุคคลที่ยังไม่เคยร่วมเพศ, สัตว์ตัวเมียที่ไม่เคยร่วมเพศ,แมลงที่ยังไม่ถูกเพาะพันธุ์ adj. เป็นหญิงพรหมจารี,เกี่ยวกับหญิงพรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่มีการเจือปน,ไม่เคยถูกใช้มาก่อน,ยังไม่เคยร่วมเพศ,ไม่มีมลทิน,ไม่มีราคี -Phr. (the Virgin,Mar
virginal(เวอ'จะเนิล) adj. เกี่ยวกับหรือเหมาะกับหญิงพรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่เจือปน,ไม่เคยร่วมเพศ,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,ไม่ได้รับเชื้อ
virginity(เวอจิน'นิที) n. ความเป็นหญิงพรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีราคี,ความไม่มีมลทิน,ความไม่เคยร่วมเพศมาก่อน,ความไม่เคยถูกใช้มาก่อน,ความสด, Syn. pureness
wet dreamn. การฝันว่าได้ร่วมเพศจนน้ำกามหลั่งออกมา
zoon(โซ'เอิน) n. สิ่งมีชีวิตจากไข่ฟองเดียว,สิ่งมีชีวิตที่สามารถสืบพันธุ์ โดยการแบ่งตัวแทนการร่วมเพศ pl. zoa, Syn. zo?n, See also: zoonal,zo?nal adj.
zygosis(ไซโก'ซิส) n. การร่วมเพศระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียว,การรวมกันของเซลล์เพศสองเซลล์, See also: zygose adj., Syn. conjugation
English-Thai: Nontri Dictionary
gay(adj) สนุกสนาน,สีสด,ฉูดฉาด,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ชอบรักร่วมเพศ,เป็นเกย์
inversion(n) การกลับกัน,สิ่งตรงกันข้าม,การพลิกกลับ,การรักร่วมเพศ
sex(n) เพศ,ความรู้สึกทางเพศ,เรื่องประเวณี,กาม,การร่วมเพศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abstainงดเว้น (การร่วมเพศ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
carnal knowledgeการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู copulation และ intercourse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coitusการร่วมเพศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
copulationการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู carnal knowledge และ intercourse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gayชายรักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homosexual๑. -ใฝ่เพศเดียวกัน, -รักร่วมเพศ๒. ผู้ใฝ่เพศเดียวกัน, ผู้รักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incestการร่วมประเวณีกับญาติสนิท, การร่วมเพศกับญาติสนิท (ที่กฎหมายห้ามมิให้สมรสกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intercourseการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู carnal knowledge และ copulation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lesbianหญิงรักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pederastyการร่วมเพศระหว่างชายด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sexual intercourseการร่วมเพศ, การร่วมประเวณี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sodomyการร่วมเพศทางทวารหนัก, การสมสู่วัจมรรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstinenceการคุมกำเนิดโดยงดร่วมเพศ, การงดเว้นการร่วมประเวณี, การงดเว้นการร่วมเพศสัมพันธ์ [การแพทย์]
Bisexualรักสองเพศ,มีความสัมพันธ์ได้ทั้งสองเพศ,รักร่วมเพศที่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ [การแพทย์]
Homosexualityรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Intercourseการร่วมเพศ [การแพทย์]
Intermissionเวลาที่ใช้ในการร่วมเพศ [การแพทย์]
Same-sex marriageการสมรสของกลุ่มรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fuck (sl.) ร่วมเพศ See also: มีเพศสัมพันธ์
george (sl.) ร่วมเพศ See also: ร่วมประเวณี
go all the way (sl.) ร่วมเพศ See also: ร่วมประเวณี
have sex (sl.) ร่วมเพศ See also: มีเซ็กส์, มีเพศสัมพันธ์
hump (sl.) ร่วมเพศ See also: มีเซ็กส์, มีเพศสัมพันธ์ Syn. have sex
jig (sl.) ร่วมเพศ See also: ร่วมประเวณี
knock-off (sl.) ร่วมเพศ See also: มีเพศสัมพันธ์
roger (sl.) ร่วมเพศ See also: มีเซ็กส์, มีเพศสัมพันธ์
muff dive (sl.) ร่วมเพศโดยใช้ปาก (ผู้หญิง)
arse-bandit (sl.) ชายรักร่วมเพศ
bent (sl.) รักร่วมเพศ
bewitchment (n.) การชักจูงให้ร่วมเพศ See also: การยั่วยวน Syn. allurement, temptation, sex appeal
biggie (sl.) การร่วมเพศ (มักใช้กับ the) See also: การร่วมประเวณี
blow-job (sl.) การร่วมเพศทางปาก (สำหรับผู้ชาย)
buggery (n.) การร่วมเพศทางทวารหนัก
bunk-up (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเซ็กส์, การมีเพศสัมพันธ์
celibacy (n.) การละเว้นจากการร่วมเพศ Syn. chastity, sexual abstention
crafty butcher (sl.) ชายรักร่วมเพศ
fag (n.) ชายรักร่วมเพศ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. homosexuality
fag (sl.) ชายรักร่วมเพศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, fucking asshole, just grab her leg.โอเค ร่วมเพศ โง่ เพียงคว้า เธอ ขา
Come on, you fucking ass. Move it!มาสิ, คุณ ร่วมเพศ ตูด ย้ายไป !
Come on, Matthew, move your fucking ass.มาสิ, แมทธิว ย้าย ตูด ร่วมเพศ ของคุณ
Fucking damn it!โอ๊ย ! ร่วมเพศ ด่า มัน
Take off your fucking glasses, Matthew.ถอด แว่นตา ร่วมเพศ ของคุณ แม ทธิว
He can't see without his fucking glasses.เขา ไม่สามารถมองเห็น ได้ด้วย ตาเปล่า ร่วมเพศ ของเขา
See-saw, Margery Daw, fucking for the fans.See - เลื่อย มาร์จอรี่ นาง ร่วมเพศ สำหรับแฟน ๆ
She lies like a fucking mannequin, you bitch!เธอ อยู่ เหมือน นางแบบ ร่วมเพศ คุณ บ้า !
Don't you ever fucking come back around here again.คุณไม่ เคย ร่วมเพศ กลับ มารอบ ที่นี่อีกครั้ง
Fucking asshole. Dumb turkey.รูตูด ร่วมเพศ ไก่งวง โง่
What fucking idiots you guys are.สิ่งที่ โง่ ร่วมเพศ พวกคุณมี
Yeah, and it will poison the air with a stench, Matthew, that can be smelled for hundreds and hundreds of yards around, a stench that's a hell of a lot worse than your fucking shit.ใช่ และจะ วางยาพิษ ในอากาศ ที่ มี กลิ่นเหม็น, แมทธิว ที่สามารถ กลิ่น หลายร้อย และ หลายร้อย หลา รอบ ๆ กลิ่นเหม็น ที่ นรกของมาก เลวร้ายยิ่งกว่า อึ ร่วมเพศ ของคุณ
Take your fucking glasses.ใช้ แว่นตา ร่วมเพศ ของคุณ
My husband fucking never disappears on me.สามี ของฉันไม่เคย ร่วมเพศ หายไป กับฉัน
Don't fucking leave me!อย่า ปล่อยให้ฉัน ร่วมเพศ !
Come on now. I ain't talking about no fucking peck like you gave Matthew.มาใน ตอนนี้ ฉัน ไม่ได้ พูดคุย เกี่ยวกับการ ร่วมเพศ ไม่ ถากถาง เช่น คุณให้ แมทธิว
I ain't fucking waiting.ฉัน ไม่ได้ ร่วมเพศ รอ
I'll bash your fucking face in, bitch.ฉันจะ ทุบตี ใบหน้า ร่วมเพศ ของ คุณ ใน สุนัขตัวเมีย
Till I goddamn fucking say. Clear?จนถึง ฉัน ประณาม ร่วมเพศ พูด ล้าง ?
It's fucking evidence!มันของ ร่วมเพศ หลักฐาน !
And I mean goddamn fucking point.และ ฉัน หมายถึง จุด ร่วมเพศ ประณาม
I better not find you, you little fucker.ฉัน ดีกว่าไม่ ได้พบกับคุณ คุณ ร่วมเพศ น้อย
Where are you, you little fucker?ในกรณีที่ คุณคุณ ร่วมเพศ น้อย
I'm gonna fucking kill you, you bitch.ฉันเมตร จะ ร่วมเพศ ฆ่าคุณ คุณ บ้า
No fucking teeth, show horse. No fucking teeth!ไม่มี ฟัน ร่วมเพศ ม้าโชว์ ไม่มี ฟัน ร่วมเพศ !
You won't get a- fucking-way with this.คุณ จะไม่ได้รับ ร่วมเพศ ทาง นี้
We've traveled the world together, killin', and fuckin', and laughin'.พวกเราเดินทางรอบโลกมาแล้วด้วยกัน ฆ่า และ ร่วมเพศ และหัวเราะ
You want to go to Leavenworth?คุณไม่ทราบ ฮาจิส ร่วมเพศ หลายวิธี
You ain't making no fucking comms with that sat phone, Mikey.คุณจะไม่ได้ทำให้ไม่มี การ สื่อสาร ร่วมเพศ กับนั่งโทรศัพท์ไมกี้
Because you know rumors of cheating and bullshit can affect these sites like fucking bedbugs and you can never get rid of it.เพราะคุณรู้ว่าข่าวลือ ของการโกงและพล่าม จะมีผลต่อเว็บไซต์เหล่าน ชอบ bedbugs ร่วมเพศ และคุณไม่สามารถ กำจัดมัน.
Your blood pressure is, like, fucking 170/110. It's like...ความดันโลหิตของคุณคือเช่น ร่วมเพศ 170/110 มันเหมือน ...
Fucking good "A." Fuck, yes.- ร่วมเพศ "เอ" - Fuck ใช่
Fucking goofing off all the time.ร่วมเพศ goofing ปิด ตลอดเวลา
Fucker's playing your song.ร่วมเพศ ของ การเล่น เพลงของ คุณ
It's fucking gone!ร่วมเพศ มันของ หายไปแล้ว
Fucking back to your lube now, you fucking queer.ร่วมเพศกลับไปหล่อลื่นของคุณตอนนี้คุณประหลาดร่วมเพศ
Fucking Chris, leave him alone!ร่วมเพศคริสปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว!
Fucking do one!ร่วมเพศดำเนินการอย่างหนึ่ง!
Fucking take care of my own hog.ร่วมเพศดูแลหมูของตัวเอง
Fucking want someone doing, Jago, do them your fucking self.ร่วมเพศต้องการให้คนทำจาโกทำพวกเขาเองร่วมเพศของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่วมเพศ
Back to top