ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่วมทุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่วมทุน*, -ร่วมทุน-

ร่วมทุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่วมทุน (v.) jointly own business See also: share investment Syn. ร่วมหุ้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joint ventureการร่วมทุน [เศรษฐศาสตร์]
Overseas Economic Corporation Fund กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล กองทุนที่ก่อตั้งโดยประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ กองทุนนี้จะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลและบริษัทใน ประเทศกำลังพัฒนา และให้กู้หรือร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I called my mutual fund company and asked which stock in their mid-cap fund... had the greatest percentage gain that day.จากนั้นโทรหาบริษัทร่วมทุน ถามเขาว่าหุ้นสามัญตัวไหน... มีกำไรสูงสุดในวันนั้น
This joint venture was your idea, and the consultants love it.การร่วมทุนครั้งนี้เป็นความคิดของคุณนี่นา แล้วก็ ที่ปรึกษาชอบมันมาก
Everyone knows it's a bad merger.ใครๆก็รู้ว่าการร่วมทุนนี้มันแย่
Uh, the hedge fund released a statement.อืม กลุ่มผู้ร่วมทุนในบริษัทได้ส่งแถลงการณ์มากแล้ว
In an effort to minimize the negative reaction toward the cancelled marriage betweenชินฮวาเตรียมแผนการร่วมทุนกับบริษัท JK บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งอเมริกา
I have my hands in a lot of local development ventures, Chief.ฉันมีบริษัทร่วมทุนพัฒนาท้องถิ่นอยู่มากมาย นายอำเภอ
What do you think?เราจะกล่อมให้เค้ามาร่วมทุนกับเราได้ยังไง?
Yes. Even though we have a lot of shares...ครับ ถึงแม้พวกเราต้องผู้ร่วมทุนมากๆก็ตาม
Another business venture down the toilet.ธุรกิจร่วมทุนถูกกดทิ้งลงชักโครก
This is a huge organization.นี่เป็นการร่วมทุนขนาดใหญ่
What do you mean? President Higashida was completely unapproachable until now.ผมมองไม่เห็นว่าลักษณะการทำงานภายในองค์กร ของอุตสาหกรรมเหล็กกล้านิชิโอซาก้าจะเป็นบริษัทที่มีค่าพอที่เราจะร่วมทุนด้วยครับ
Keep me posted. So, Mr. venture capital firm partner...มีอะไรก็ติดต่อมา เอาล่ะ คุณพันธมิตรร่วมทุน...
I'm part of a venture capital group, we're considering an investment in the building.ผมเป็นหุ้นส่วนของบริษัทร่วมทุน เรากำลังตัดสินใจจะลงทุนในอาคารหลังนี้
He probably moved them to other shell companies.เขาอาจย้ายไปร่วมทุนกับบริษัทอื่น
We get him out of the joint, out of the town, out of the state, out of the country.เราได้รับเขาออกจากการร่วมทุน ออกจากเมืองออกจากรัฐ ออกจากประเทศ
It was my husband's cartel. I was just typing.มันเป็นบริษัทร่วมทุนของสามีฉัน ฉันก็เเค่เป็นคนพิมพ์เอกสาร
It's not a business venture, not a theme park, but an entire world.นี่ไม่ใช่การร่วมทุนของบริษัท ไม่ใช่สวนสนุก แต่เป็นโลกทั้งใบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่วมทุน
Back to top