ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่วมทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่วมทาง*, -ร่วมทาง-

ร่วมทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่วมทาง (v.) be accompanied by See also: go with, escort
English-Thai: HOPE Dictionary
eecabbr. European Economic Community องค์การร่วมทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He might not be very good companyเขาอาจไม่ใช่เพื่อนร่วมทางที่ดีมาก
It's good to have companyดีที่มีเพื่อนร่วมทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And not long after that when I saw you escorting a certain foreign dignitary...ไม่นานหลังจากนั้น ข้าเห็นท่าน ร่วมทาง กับชายต่างชาติสูงศักดิ์คนหนึ่ง
But until you can get it in your head there are politics involved... delicate politics, not to mention economics, you're only gonna do these people more harm than good.แต่จนกว่าคุณจะได้รับมันในของคุณ หัวมีส่วนร่วมทางการเมือง ... การเมืองที่ละเอียดอ่อน ไม่ต้องพูดถึงเศรษฐกิจ คุณเท่านั้นที่จะทำคนเหล่านี้ อันตรายมากกว่าดี
Two ladies on the road together.หญิงสองคนที่ได้มาร่วมทางกัน
No one can stand your miserable company.ไม่มีใครทนทุกข์เป็นผู้ร่วมทาง กับนายได้นานหรอก
Full of laughter, love, pain, sadness, but ultimately, redemption.แต่ล้วนกลั่นจากชีวิต เราจะร่วมทางกับครอบครัวแอ็บบ็อท
This is fate. We have to get together, break bread.พรหมลิขติจริง ๆ เห็นทีจะต้องร่วมทาง กันซะแล้ว แบ่งขนมปัง
Anyway, you need people of intelligence on this sort of mission.ต้องมีพวกสมองใส ร่วมทางไปด้วยถ้าเป็น ...ภารกิจ
Well, they also say traveler.อ้อ แล้วก็เรียกว่า ผู้ร่วมทาง
And a friendship slowly blossomed, because as everyone knows, misery loves company.และมิตรภาพของพวกเขาก็ค่อย ๆ เบ่งบาน เพราะอย่างที่ทุกคนรู้ ความทุกข์ต้องการเพื่อนร่วมทาง
And Ian was loving this company... more and more every day.และเอียนก็รักเพื่อนร่วมทางคนนี้ มากขึ้น ๆ ทุกวัน
Please, let me ride with you.ขอร้อง ขออาศัยร่วมทางด้วย
Sir Romulus rode with his two companions, northwards, drawing ever closer... to an effulgent sea.เซอร์ โรมูลัส เดินทางไปกับผู้ร่วมทาง 2 คน มุ่งไปทางเหนือ เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ ยังมหาสมุทร
I thought you might like the company.ฉันคิดว่า บางทีนายคงอยากมีเพื่อนร่วมทาง
Oh, you didn't mention you bring company.คุณไม่ได้บอกว่ามีเพื่อนร่วมทางมาด้วยนี่
It's not really company.ไม่ใช่เพื่อนร่วมทางหรอก
I used to travel single, we chanced to mingle, oh now, now I'm a-tingle over youฉันเดินทางเพียงลำพัง แต่ตอนนี้คงได้มีเพื่อนร่วมทาง ฉันตื่นเต้นเหลือเกิน
I used to travel single, oh we chanced to mingle, oh now, now I'm a-tingle over youฉันเดินทางเพียงลำพัง แต่ตอนนี้คงได้มีเพื่อนร่วมทาง โอ้ ฉันตื่นเต้นเหลือเกิน
Finding safety in the arms of another.เพื่อความปลอดภัยโดยอ้อมแขนจากผู้ร่วมทาง
Oh, you're a regular chatty cathy.นายเป็นเพื่อนร่วมทางที่คุยสนุกมาก
I can't get on this flight with you, Millie.ฉันบินไปกับเธอไม่ได้มิลลี่ เราคงร่วมทางกันได้แค่นี้
It is said, master and student, walk their path side by side to share their destiny until the paths go separate ways.ว่ากันว่า อาจารย์กับศิษย์ เดินร่วมทางเดียวกัน เพื่อร่วมอุดมการณ์เดียวกัน จนกว่าจะถึงทางแยก
And, Jiminy Cricket do the locals consider Muntz the bee's knees.นี่คือเพื่อนร่วมทางที่ซื่อสัตย์ ของมันซ์ทผู้ยิ่งใหญ่
We started this a long time ago, okay? You and me.เราร่วมทางกันมาเป็นเวลานานแล้ว นายกับฉัน
"'You were my companion."'เธอเป็นเหมือนดั่งเพื่อนร่วมทาง
Let me ask you a question.คุณคือเพื่อนร่วมทางที่สุดหล่อ
Want to take that ride with me?คุณจะร่วมทางไปกับผมไหม
Yeah, I want to take that ride with you.แน่นอนคะ ฉันจะร่วมทางไปกับคุณ
I never had headaches like this 'til your ass came on board.ฉันไม่เคยปวดหัวอย่างนี้มาก่อน จนนายมาร่วมทางกับฉันเนี่ยหละ
So even though it ran counter to our survival strategies, we decided to stay together as far as Pacific Playland.ถึงแม้เราจะบังเอิญเจอกับผู้รอดชีวิตสุดจะแสบ แต่เราก็ตัดสินใจที่จะร่วมทางกันไปถึง แปซิฟิค เพลย์แลนด์
Looks like we have company.ดูเหมือนเราจะมีเพื่อนร่วมทาง
Cheryl Clark is up next to keep you company all the way home.เพื่อนร่วมทางของคุณ ตลอดเส้นทางกลับบ้าน
The- "the morning drive show"?รายการเพื่อนร่วมทางยามเช้าเหรอ
This is "the bob bender show," "the morning drive show.นี่คือบ๊อบ เบ็นเดอร์ จากรายการเพื่อนร่วมทางยามเช้า
He doesn't take kindly to those who stand in his way.เขาปฏิบัติไม่ดีกับคนเหล่านั้นที่ร่วมทางมาดับเขา
Then perhaps sentator Agama, you should accmopany her.ถ้างั้น ท่านวุฒิฯ ออร์กานา น่าจะร่วมทางไปด้วย
Wellyou're not the worst company in the world, elena.ที่จริงเธอก็ไม่ใช่เพื่อนร่วมทางที่แย่ทีสุดในโลกหรอกนะ
U're not the worst company in the world, elena.เธอไม่ใช่เพื่อนร่วมทางที่แย่ทีสุดในโลกไงล่ะ
After all, most of these guys used to work for you.เดี๋ยวพวกมันจะร่วมทางกับแกแล้วไง
I seem to find myself light on company.ดูเหมือนว่าข้ากำลังมองหาเพื่อนร่วมทางอยู่
Can we not do the whole road-trip bonding thing?ขอที เราอย่าสร้างสายสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อนร่วมทางกันจะได้ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่วมทาง
Back to top