ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้ใจ*, -รู้ใจ-

รู้ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้ใจ (adj.) intimate Syn. ใกล้ชิด, สนิทสนม
รู้ใจ (v.) know one´s mind See also: understand one´s intention Syn. รู้อกรู้ใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
understand(vt) เข้าใจ,รู้จัก,ทราบ,รู้ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You read my mind. How long before you make that happen?รู้ใจใช่มั้ย ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
But he's... he's getting to me.แต่เขา แต่เขารู้ใจผม
You'll never have that kind of relationship in a world... where you're always afraid to take the first step, because all you see is every negative thing ten miles down the road.ใช่ ชั้นก็ว่างั้นแหละ เธอจะไม่มีวันมีเพื่อนรู้ใจ ถ้าเธอยังกลัวที่จะก้าวก้าวแรก
Where's your soul mate? You wanna talk about soul mates? Where is she?เรื่องคนรู้ใจ คุณพูดเรื่องคนรู้ เธออยู่ไหน
I know this day for you... the Earth has spun round more than once.ข้ารู้ใจเจ้า... วันนี้ โลกปั่นป่วนไปหมด
If you wanna learn about Isabella, you have to learn about Brazil.จะเรียนรู้ใจอิซาเบลล่า ต้องรู้จักบราซิล
Do you think I don't know you, Alexander?คิดว่าข้าไม่รู้ใจเจ้ารึไง อเล็กซานเดอร์
Her companion died in May.คนรู้ใจเธอตายเดือนพฤษภา
A song that wrenches the heart O where do I find a knowing ear?หนึ่งเพลงบรรเลงจับจิต ผู้รู้ใจจะหาไหนผ่านพบ
You have got to feel me, I'm your sister!เธอต้องรู้ใจฉันสิ ฉันเป็นน้องนะ
Let us not be glad so soon. How can we know His Majesty's true heart?อย่าให้เราดีใจเร็วเกินไปเลย เราจะรู้ใจจริงของพระองค์ได้อย่างไร?
We were, you know, close, and then she took off on me.อะไรนะ? เราเป็นคนรู้ใจกันแล้วเธอก็ทิ้งฉันไป
Sounds like she got close with someone else too.แล้วเธอก็ไปรู้ใจกับคนอื่นอีกคน
You heard the gist of it. It happened right here.คุณรู้ใจความแล้ว เหตุเกิดที่นี่
I know what girls like.- ฉันเป็นหญิงนะยะ - หญิงย่อมรู้ใจหญิง
We're all just dying to see what happens next.เราอยากรู้ใจจะขาดว่าจะเป็นยังงัยต่อ
And I would Iike our first night to happen... after we get to know each other better in London...ฉันอยากให้คืนแรกของเรา เกิดขึ้น... หลังจากเรารู้ใจกันมากขึ้น ในลอนดอน...
You showed me love, Tara.พี่เพิ่งจะรู้ใจตัวเองน่ะ มาใกล้ๆ
You know me.พ่อนี่รู้ใจจริง ๆ เลย
Jesus knows my heart, and he forgives me.พระเจ้าย่อมรู้ใจเรา และท่านก็ให้อภัยเราเสมอ
It's like you're in my head.เหมือนคุณรู้ใจฉันเลย
Well we never really know anyone, do we?เราไม่อาจรู้ใจใครที่แท้จริง
/He ordered General Ming, his oldest friend /and trusted ally, to find her.ฮ่องเต้ทรงบรรชาให้แม่ทัพหมิง ผู้เป็นสหายและทหารผู้รู้ใจไปตามหานาง
Mrs O'Connell, we're all dying to know, is the Scarlet O'Keefe character really based on you?คุณนายโอคอนเนลล์ เราอยากรู้ใจแทบขาดแล้ว ตัวละครสการ์เล็ต โอคีฟฟ์คือตัวคุณใช่มั้ยคะ
You are a terrible human being. And very difficult to live with.คูณช่างเป็นคนที่รู้ใจ\และอยู่่ด้วยยากจริงๆ
Yeah. You see, sirens can read minds.แถมไซเรนยังรู้ใจเราอีกด้วย
We stopped more than our share of invasions.เรารู้ใจกันเกินกว่าการร่วมงานกัน
* what a girl wants, what a girl needs * * whatever makes me happy, sets you free * * and I'm thanking you for knowing exactly * * what a girl wants, what a girl needs *# ผู้หญิงอยากได้อะไร ต้องการสิ่งใด # # ที่จะทำให้ฉันมีความสุข # # และฉันขอบคุณที่เธอรู้ใจ #
Uh, this is important!ฉันเสียพยาบาลรู้ใจไปเมื่อวาน
This morning, a ten-month-old hemorrhaged while I was in her chest and I didn't have my favorite scrub nurse.ในขณะที่มือฉันอยู่ในอกเธอ และฉันไม่มีพยาบาลรู้ใจ ฉันต้องเงยหน้าขึ้นและถามหาผ้ากรอง
I had to actually look up and ask for a mesh wrap because the new nurse didn't know me.เพราะพยาบาลคนใหม่ไม่รู้ใจฉัน แอนเธอรู้ทุกการเคลื่อนไหว ก่อนที่ฉันจะขยับด้วยซ้ำ
And yet she knew in her heartสุดท้ายเธอก็รู้ใจตัวเอง
See? We are getting to know each other.เห็นมั้ย เราเริ่มรู้ใจกันมากขึ้น
Aren't you the guy who said "The man who can best get along with women is the man who can get along without them"?นายเป็นคนพูดเองว่า 'ชายที่รู้ใจหญิง ก็คือชายที่อยู่ได้โดยไม่ต้องมีหญิง'
I know what I want. or say goodbye to anybody.ชั้นรู้ใจตัวเองนะ ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อชั้นหรอกเบลล่า. \
# We know each other mentally ## เราต่างรู้ใจกันดี #
In fact, I'm thinkin' there's a good chance That you still do.จริงๆแล้ว นี่เป็นโอกาสดีที่จะทำให้เธอรู้ใจตัวเองว่ายังรักฉันอยู่
But now I'm in with Serena, and I can become her confidant and find something even bigger to take her down with.แต่ตอนนี้ฉันอยู่กับเซรีน่า และฉันสามารถเป็นเพื่อนที่รู้ใจของเธอได้ แล้วก็หาทางทำลายเธอให้เจ็บปวดยิ่งกว่า
"To know each other and know the heart"เพื่อรู้จักอีกฝ่ายและรู้ใจ
Don't you think I know how you feel?คุณคิดว่าผมไม่รู้ใจคุณหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้ใจ
Back to top