ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้เท่าไม่ถึงการณ์*, -รู้เท่าไม่ถึงการณ์-

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ (v.) be benighted See also: not knowing what one is doing, be blind to the situation Syn. เขลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blamelessly (adv.) อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ See also: อย่างอ่อนต่อโลก Syn. innocuously
innocently (adv.) อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ See also: อย่างอ่อนต่อโลก Syn. blamelessly, innocuously
innocuously (adv.) อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ See also: อย่างอ่อนต่อโลก Syn. blamelessly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is YOU with your hatred and your ignorance.มันคือ แก! กับ ความเกลียดชัง และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของแก
Because these photos are being taken without their knowledge it probably means that our students have become the target of some pervert.ก็เพราะว่ารูปพวกนั้นถ่ายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์... หมายความว่านักเรียนของเราอาจกลายเป็นเหยื่อของพวกโรคจิตก็ได้
Now, I forgave your ham-handed mass murder business with the bus-- overexuberance of youth and all that-- but if you haven't got the goddamn brains to know that when strangers come asking questions, we close ranks,ตอนนี้ ฉันยกโทษให้ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กับไอเรื่องฆาตรกรรมหมู่ บนรถบัส-- อันลิงโลด ด้วยวัยว้าวุ่นของพวกเธอ--

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้เท่าไม่ถึงการณ์
Back to top