ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้อยู่แก่ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้อยู่แก่ใจ*, -รู้อยู่แก่ใจ-

รู้อยู่แก่ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้อยู่แก่ใจ (v.) realize See also: aware of, know Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่เต็มอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know you want to.รู้อยู่แก่ใจว่าอยากทำนี่
But you already knew that.แต่คุณก็รู้อยู่แก่ใจแล้วนี่
We all know in our hearts though we may pass through the valley of the shadow of death you are with us, guiding and protecting us.เรารู้อยู่แก่ใจว่า.. ..แม้จะเดินเข้าสู่เงื้อมมือมัจจุราช.. พระองค์ก็ทรงอยู่กับเรา..
And you're boring, and you're totally ordinary, and you know it.เธอน่าเบื่อ และเธอธรรมดาที่สุด เธอรู้อยู่แก่ใจ
That's a lie and you know it.พ่อโกหกแล้วพ่อก็รู้อยู่แก่ใจ
Didn't realize that bitch of a computer had defense systems outside the Hive.นังสารเลวมันรู้อยู่แก่ใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มันจึงป้องกันระบบไม่ให้สิ่งใดออกจากรังผึุ้ง
Furthermore industry has known about this at least most industries have known about this and have attempted to trivialize these risks.ยิ่งกว่านั้น อุตสาหกรรมก็รู้เรื่องพวกนี้ดี อุตสาหกรรมส่วนใหญ่รู้อยู่แก่ใจ แต่ยังพยายามกลบเกลื่อนความเสี่ยงเหล่านี้
The lies we tell ourselves.ใครโกหกก็จะรู้อยู่แก่ใจ
Knowing that you're going to be lost anyway.เจ้าก็รู้อยู่แก่ใจแล้วนี่ว่า
I'm well aware of that.ฉันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้ว
Oh, come on, Chuck. You know, this thing of ours?ไม่เอาน่า คุณก็รู้อยู่แก่ใจ
You should know the answer!นายน่าจะรู้อยู่แก่ใจ!
Surely you'd know, right?เธอย่อมรู้อยู่แก่ใจ, ใช่มั๊ย?
We just don't talk about it every minute of the day, but she knows.เราไม่เคยพูดถึงมัน แต่เธอรู้อยู่แก่ใจ
I knew we shouldn't have slept together.ฉันก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราไม่ควรอึ๊บกัน
And you know it.และนายก็รู้อยู่แก่ใจ
I knew you wouldn't answer, Father.ผมรู้อยู่แก่ใจว่าคงไม่รับหรอก คุณพ่อ
Guess it goes to prove what I already knew:แล้วนั่นก็ช่วยตอกย้ำสิ่งที่ฉันรู้อยู่แก่ใจ
You know exactly what you did to me!แกรู้อยู่แก่ใจ ว่าอะไรที่แกทำกับฉัน
I know you're as dumb as a bag of wet hair... but you know in your heart she's lying.แต่เธอก็รู้อยู่แก่ใจว่าหล่อนโกหก
You know exactly why I'm here.แม่รู้อยู่แก่ใจแล้วนี่ว่าหนูมาที่นี่ทำไม
But you knew that.แต่เจ้ารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้ว
Damn it, Taylor, I am not the Sixer spy, and you know it.บ้าแล้ว เทย์เลอร์ ผมไม่ใช่สายลับของซิกเซอร์นะ คุณรู้อยู่แก่ใจ
♪ You know I'm bad, I'm bad ♪ Bad, bad ♪# -เธอก็รู้อยู่แก่ใจว่าฉันน่ะแย่ แย่มาก ร้ายสุดๆ#
Even thought I loved some of them, but by the time the snow falls in New Haven next winter, I won't know why.แม้ว่าฉันจะรักพวกเขาบางคน แต่พอเวลาผ่านไป หิมะก็ยังคงจะตกต่อในหน้าหนาวถัดไป ซึ่งฉันก็รู้อยู่แก่ใจ
But you know that already. Look at you.แต่เธอก็รู้อยู่แก่ใจ ดูเธอสิ
It's just I realize that this happened when we came home.มันแค่ ฉันรู้อยู่แก่ใจว่ามันเกิดขึ้นเมื่อเรากลับมาบ้าน
You know exactly what happens if you find him before I do.คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าคุณเจอเขาก่อนฉัน
Pretending we're just like them, but knowing we're not.แสร้งทำเป็นว่าเราเหมือนพวกเขา ทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่
You know you won't be able to publish it under your name.อาจารย์รู้อยู่แก่ใจว่าไม่สามารตีพิมพ์ โดยใช้ชื่อของอาจารย์
Yes, you do. In your gut, you know.คุณต้องรู้สิ คุณรู้อยู่แก่ใจ
Karl and the others know the truth as well as we do.คาร์ลกับคนอื่นก็เหมือนเราที่รู้อยู่แก่ใจ ว่าความจริงแล้วมีกี่คน
You know you never fucked a bear.เจ้าก็รู้อยู่แก่ใจ ว่าตัวเองไม่เคย
You know I know you're low on arrows, you're low on oil, you're low on men.ก็รู้อยู่แก่ใจนี่ว่า kºru·oyu' kê' jä ni'v'a ข้ารู้ว่าธนูพวกเจ้าร่อยหรอ q·aru·v'aťnuᵽvk jã· r'oyhro น้ำมันก็ไม่ค่อยมี n·ṃ mán kº mâ'x'oymi ไหนจะกำลังพล hânjà kṃ lág ᵽl
You took my money, Leon, and you know it.คุณเอาเงินฉันไปนะลีออน คุณรู้อยู่แก่ใจ
I'm drawn across the universe to someone I haven't seen in a decade... who I know is probably dead.ฉันถูกดึงดูดข้ามจักรวาลไปหา คนที่ฉันไม่เจอเป็นสิบปีแล้ว คุณที่ฉันรู้อยู่แก่ใจว่าอาจตายไปแล้ว รักมันคือสิ่งเดียวที่เรารับรู้เข้าใจ
Just as you know in your heartเธอเองก็รู้อยู่แก่ใจ
I knew in my heart that you were super banging.ผมรู้อยู่แก่ใจว่าคุณเซ็กซี่มาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้อยู่แก่ใจ
Back to top