ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้ชัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้ชัด*, -รู้ชัด-

รู้ชัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้ชัด (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
รู้ชัด (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't know that, and we can't risk it.เราไม่รู้ชัดและเราไม่อยากเสี่ยง
But soon, maybe tomorrow, Miguel will know exactly how I feel.แต่ไม่ช้า อาจจะ พรุ่งนี้ มิเกลจะได้รู้ชัดว่าผมรู้สึกยังไง
Father, the blacksmith committed a crime, but we don't know for certain he meant treason?เสด็จพ่อ ช่างตีเหล็กทำผิดจริง แต่เราไม่รู้ชัดว่าเขาเป็นกบฏ
There are those of you in church today who know exactly the crisis of faith I describe.พวกลูกที่มาโบสถ์กันในวันนี้ ใครรู้ชัดถึงวิกฤตของศรัทธา ที่พ่อได้เล่าให้ฟัง
But he must've hit it too early or something. I-I don't know.แต่เขาต้องชนกับมัน หรือ อะไรบางอย่าง ฉันไม่รู้ชัด
This time, knowing exactly what I wanna major in.ครั้งนี้ ผมรู้ชัดเจนว่า ผมต้องการเรียนเอกด้านไหน
You don't know where his loyalties are.เธอไม่รู้ชัด ว่าเขาภักดีแค่ไหน
I just said we can't know for sure. That's all.พ่อแค่ว่าเราไม่สามารถรู้ชัด,ก็แค่นั้นเอง.
We don't know that for sure.เรายังไม่รู้ชัดเจนในเรื่องนั้น
Ok, you obviously know who I am.โอเ้ค คุณรู้ชัดเจนแล้ว ว่าผมคือใคร
I mean, if I knew for sure what the safest thing was, then I'd do it.ผมหมายถึง... ถ้าผมรู้ชัดๆ ว่าอะไรคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุด ผมจะทำมันแน่นอน...
Well, we don't know exactly what... yeah.เรายังไม่รู้ชัด ว่า... .
We know exactly where they were sitting.เรารู้ชัดว่าพวกเขานั่งตรงไหน
We don't really know what he's planning...เรายังไม่รู้ชัดว่าแผนของเขาเป็นอย่างไร
But I don't have enough information.แต่ฉันไม่มีข้อมูลมากพอให้รู้ชัด
Whose offspring you've... you've examined and know not to be m-monsters or deformed?หรือลูกมนุษย์หมาป่า.. หรือนายเคยทดสอบ แล้วรู้ชัดเลยมั้ยว่าเขาไม่ใช่ ป...
I hope you look exactly the way I do now.หวังว่า เธอคงรู้ชัด ถึงสิ่งที่ฉันจะทำในตอนนี้
But the more we talked, the more it became clear to me, these weren't dreams.แต่ยิ่งเราคุยกันมากขึ้น ฉันก็ยิ่งรู้ชัดขึ้น มันไม่ใช่ฝัน
Y-you're releasing me with knowledge and forethought that he could attack me.คุณปล่อยผมทั้งที่รู้ชัดว่า เขาจะทำร้ายผม
He knew exactly when she would be here.เขารู้ชัดเจนว่าเธอจะมาที่นี่เมื่อไหร่
He's given himself a front-row seat.เขาทำให้ตัวเองได้รู้ชัดแจ้ง
We don't know exactly how this is gonna play out, but I can say that we've explored every possible scenario, and we're prepared for it.เราไม่อาจรู้ชัดหรอก ว่ามันจะเป็นไปยังไง แต่ฉันบอกได้เลย ว่าเราดูทกุๆอย่าง เท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละรูปแบบเหตุการณ์ และเราเตรียมพร้อมแล้ว
When should I know I was definitely a boy?ตอนไหนที่ฉันรู้ชัดว่าเป็นผู้ชาย
When should I know I was definitely a boy? Since I was four.ตอนไหนที่ฉันรู้ชัดว่าเป็นผู้ชาย ตอนสี่ขวบ
I would've thought that's obvious to a man of your perception.ผมว่าคุณรู้ชัดเจน อยู่แล้วนะ
Seemed to know exactly when we were traveling and exactly whom we were transporting.พวกเขาดูเหมือนจะรู้ชัดเจนว่าเวลาไหนที่เราเริ่มเดินทาง และรู้ชัดด้วยว่าเรากำลังพาใครออยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้ชัด
Back to top