ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปวาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปวาด*, -รูปวาด-

รูปวาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปวาด (n.) drawing See also: sketch
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
depicting (n.) รูปวาด See also: ภาพวาด, การวาดรูป Syn. sketching
drawing (n.) รูปวาด See also: ภาพวาด, การวาดรูป Syn. depicting, sketching
sketching (n.) รูปวาด See also: ภาพวาด, การวาดรูป Syn. depicting
matchstick figure (n.) รูปวาดแสดงโครงร่างของคน Syn. stick figure
stick figure (n.) รูปวาดแสดงโครงร่างของคน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is that Monet?รูปวาดของ Monet ใช่ป่ะ?
The painting of the Bowls of Wrath in the church had "2LOT" written on it.รูปวาดของชาม แห่งความโกรธกริ้วในโบสถ์นั่น มีคำว่า "2 LOT" เขียนอยู่
Where's the painting that we bought in greece?รูปวาดที่เราซื้อที่กรีซอยู่ไหนล่ะ?
About the henna on my chest.รูปวาดบนหน้าอกหนูไงคะ
These drawings, they were Gellar's?รูปวาดพวกนี้ เป็นของเกลล่าร์ใช่มั้ย?
Alien drawings or whatever.รูปวาดพวกหุ่นยนต์ต่างดาวของนาย
I wish I had a snapshot painting of my family.ฉันอยากได้รูปวาดภาพถ่ายนี้บ้างจัง ของครอบครัวของฉัน
It's like the place is picture perfect... and there's nobody around.ที่นี่เหมือนกับรูปวาดตามผนัง แต่ไม่มีใครอยู่เลย
Look here. The drawing you gave me.ดูนี่ รูปวาดที่หลานให้ย่า
This is Hwi-chan's picture diary. Take a look.นี่เป็นอนุทินรูปวาดของ Hwi-chan คุณดูสิคะ
It's a painting. Mother and Daughter?มันเป็นรูปวาด ของแม่กะลูกสาวหรือ
But none of us has actually seen that painting,แต่เราไม่เห็นรูปวาดนั้นเลยนะ
I need you to get me a painting, all right? Linderman bought it.ฉันต้องการให้นายเอารูปวาดที่ลินเดอร์แมนซื้อไป
I need you to paint this painting.ฉันต้องการให้คุณวาด รูปวาดนี้
I'd Iike to tell her I Iove her, say goodbye.เพราะรูปวาดที่คุณเห็น?
What's he doing?คุณเห็นรูปวาดนั้น คุณมาที่นี่เพื่อช่วยเขา
We were both in that Montreal painting.เราทั้งคู่อยู่ในรูปวาด ที่มอนทรีอัลนั่น
This is the face of Vladis Grutas, like the pictures in your room.นี่มันหน้า วลาดิส กรูทัส เหมือนรูปวาดในห้องเธอ
Right. Well, I'll bet you $20 your dad didn't make much of you, either.ผมต้องนำรูปวาดนั่น ไปให้คนที่ลาสเวกัส
You're going home.คุณเห็นมันแล้ว,รูปวาดของเรา
A perfect moment capturing an entire existence, made immortal.สิ่งที่ผมสะสมจริงๆคือชีวิตที่อยู่ในรูปวาด
Claire tells me she has a destiny.เพราะรูปวาดที่คุณเห็น?
I challenge everyone in here to inspire by example to fight the battle, no matter the cost.คิดถึงไมก้า คุณเห็นรูปวาดนั้น คุณมาที่นี่เพื่อช่วยเขา
OH. IT'S A DRAWING I MADE FOR YOU IN SCHOOL.โอ้ รูปวาดที่หนูวาดมาจากที่รร.น่ะ
I ran the art we found on our vic through GRAFFITISTAT database and it came up with a name:ฉันเทียบรูปวาดที่เราพบบนตัวเหยื่อกับฐานข้อมูลและมันก็โชว์ขึ้นมาพร้อมกับชื่อศิลปิน
Start with this drawing of yours.เรามาเริ่มกันที่ รูปวาดของคุณ
Like the drawings in Oxley's cell. Means we're getting closer.เหมือนรูปวาดที่ห้องอ็อดเลย์ แสดงว่าเราใกล้แล้ว
These aren't just drawings, they're directions.นี่ไม่ใช่รูปวาด แต่บอกทิศทาง เอาแผนที่มา
So Katherine has a picture that I painted for Mike hanging over her mantelpiece.คือแคทเทอรีนมีรูปวาดที่ฉันวาดให้กับไมค์ แขวนอยู่บนหิ้ง
Katherine hung one of Mike's paintings over the mantel till she found out Susan painted it.แคทเทอรีนแขวนรูปวาดของไมค์ไว้บนหิ้ง จนเมื่อเธอพบว่าซูซานเป็นคนวาด
What happened to Susan's painting?เกิดอะไรขึ้นกับรูปวาดของซูซาน?
Hey. Uh, look at what I found-- my beach painting.เฮ้ อ่า ดูนี่ว่าฉันเจออะไร--รูปวาดหาดของฉัน
Susan showed me the painting.ซูซานเอารูปวาดให้ผมดู
I mean, you loved that painting until you found out that I did it, and then you acted totally petty.ฉันหมายถึง เธอชอบรูปวาดนั่น จนเมื่อเธอพบว่าฉันเป็นคนวาด และหลังจากนั้นเธอก็ทำเหมือนเป็นคนใจแคบ
Didn't it give you just the tiniest little thrill to tell me that that painting that I was so happy about was yours?มันไม่ได้ให้ความซาบซึ้งกับเธอสักนิดเลยหรอ บอกฉันซิว่า รูปวาดที่ฉันมีความสุขมาก เป็นของเธอหรือไง
Uh, you do. I am here to take my painting back.อ่า ถูกแล้วล่ะ ฉันมานี่เพื่อเอารูปวาดฉันคืน
If you two want a painting so bad, paint your own.ถ้าคุณสองคนอยากได้รูปวาด แย่หน่อยนะ วาดเอาเองเถอะ
I mean, no one's gonna find this meaningless chicken scratch adorable.ฉันหมายความว่า จะไม่มีใครเห็นว่า รูปวาดไก่ที่ไร้ความหมายเหล่านี้ ว่าน่ารักหรอก
There's a collection of drawings up here that suggest autism or moderate mental retardation.จากรูปวาด ลักษณะเหมือนออทิสติค หรือ พิการทางสมอง
And painted mugs.แล้วก็ รูปวาดใบหน้าโง่นั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปวาด
Back to top