ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุ่งสาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุ่งสาง*, -รุ่งสาง-

รุ่งสาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุ่งสาง (n.) dawn See also: daybreak Syn. รุ่งสว่าง, รุ่งอรุณ
English-Thai: Nontri Dictionary
daybreak(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
dayspring(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
graveyard shift (n.) ช่วงเวลาทำงานในตอนกลางคืนหรือตอนรุ่งสาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We leave at first light. Right after breakfast, say 8:00, 8:30. 9:00 at the latest.รุ่งสางเดินทาง หลังมื้อเช้า ซักแปดโมง แปดครึ่ง ไม่เกินเก้าโมง
Dawn is the end of the rope When you're all aloneรุ่งสางเหมือนดั่งปลายเชือก เมื่อเธอเลือกอยู่เพียงลำพัง
Let's button down tonight and walk out at first light.พอรุ่งสางเราค่อยไปกัน
I mean, I may as well stay here and wait for dawn.ผมก็คงต้องอยู่ที่นี่รอให้รุ่งสาง
Well, it certainly seemed like God was in fine spirits when the day of the match dawned.ผมว่าพระองค์อารมณ์ดีมาก... ...ตอนรุ่งสางของวันแข่ง
The bell rings at dawn lately. Who rings it?มีเสียงระฆังดังตอนรุ่งสางทุกวันเลยครับ ใครเป็นคนตีมันน่ะครับ ?
I'll ride out first light.แล้วค่อยขี่ม้าออกไปตอนรุ่งสาง
They're going to extract him before dawn.พวกนั้นจะมาเอาตัวเขาก่อนรุ่งสาง
You American pilots normally attack us earlier in the day. Sit. No English.ปกติพวกนักบินอเมริกันชอบโจมตีเราตอนรุ่งสาง นั่งลง ไม่ใช่อังกฤษ
Her boyfriend reported hermissing around dawn.แฟนของเธอแจ้งว่า เธอหายไปตอนรุ่งสาง
They might not come till the morning.มันอาจกลับมาอีกครั้งตอนรุ่งสาง
Septimus will be here by the morning, find the girl, get the stone and be king forever.เซพติมุสคงมาถึงนี่รุ่งสาง ตามหาสาวน้อยคนนั้น, ได้สร้อยมา แล้วก้อจะได้เป็นราชาตลอดกาล
We'll be gone at first light...เราจะจากไปตอนรุ่งสาง
I'll bring them up myself at first light.เตรียมของ ผมจะเอาไปให้คุณเองเมื่อรุ่งสาง
He'll send a party into the trees just before dawn.เราจะนำคนบางส่วน ไปแอบในพุ่มไม้ก่อนรุ่งสาง
But the night is darkest just before the dawn.แต่ค่ำคืนนั้นมืดมน แค่ก่อนจะรุ่งสางเท่านั้น
And I promise you the dawn is coming.และผมสัญญากับคุณ รุ่งสางกำลังจะมา
And we'd be out walking a trail by dawn.เราจะเดินไปตามทางตอนรุ่งสาง
He was with his F4 friends until it became late.เขาอยู่กับเพื่อนๆ F4 จนเกือบรุ่งสาง
You don't have to leave me alone in bed at dawn.ที่เธอไม่ต้องทิ้งฉันไว้บนเตียงตอนรุ่งสาง
Well, if it's what I read about on the Internet, meeting the sun is when you take a vampire and you chain him to the cross just before dawn.คืองี้ เท่าที่ผมอ่านมาจากเน็ต พบพระอาทิตย์ก็คือ การเอาแวมไพร์ มามัดติดกางเขน ก่อนรุ่งสาง
Brothers and sisters, there will be a holy bonfire at dawn.พ่อแม่พี่น้อง จะมีเพลิงศักดิ์สิทธิ์ตอนรุ่งสาง
If you truly care for her, you will take her to your car this very moment and drive her back to Bon Temps before the sun comes up.ถ้านายแคร์เค้าจริง จงพาเธอขึ้นรถไปซะเดี๋ยวนี้ พาเธอกลับบอนทอมซะ ก่อนจะรุ่งสาง
Besides, we got two hours before dawn.อีกอย่าง เหลืออีกสองชม.ก่อนรุ่งสาง
I wish you out of my area before dawn.จงออกไปจากเขตฉันก่อนรุ่งสาง
I wish you could, but it'll be dawn in a little while.ก็อยากหรอกนะ แต่อีกเดี๋ยวจะรุ่งสางแล้ว
But if I'm gonna make it by daylight, I must leave now.แต่ถ้าต้องไปก่อนรุ่งสาง ฉันต้องไปตอนนี้
Less than two hours till dawn.เหลืออีกสองชม.ก่อนรุ่งสาง
How long before sunrise?อีกนานแค่ไหนจะรุ่งสาง?
I don't think he'll change his mind by the morning.ฉันไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนใจหรอก ในตอนรุ่งสาง
'til then, you fight at dawn with the rest of the shitwhores.จนถึงตอนนั้นเจ้าจะได้สู้ตอนรุ่งสางกับพวกเศษสวะ
You will be ready by sunrise, won't you, Merlin?เจ้าจะพร้อมเมื่อรุ่งสางใช่ไหม เมอร์ลิน?
If we don't come back by dawn, send the party.หากรุ่งสางเรายังไม่กลับมา ให้ส่งคนเข้าไป ขอรับ ฝ่าบาท
Very well. Just be gone by the morning.อัศวินไร้ซึ่งลิ้นรึ พวกเจ้าต้องไปตอนรุ่งสาง
He ran away early this morningมันหนีไปเมื่อตอนรุ่งสาง
He rode through the old gate an hour before dawn with Ser Loras Tyrell and some 50 retainers.เขาควบผ่าน ประตูเมืองเก่า หนึ่งชั่วโมงก่อนรุ่งสาง พร้อมด้วยเซอร์ลอร์รัส และผู้ติดตามอีกห้าสิบคน
Sansa came to court this morning to plead for your life.ซานซ่ามาเยือนราชสำนัก เมื่อรุ่งสาง เพื่อร้องขอชีวิตท่าน
And by morning I was deep enough in love to ask for her hand.พอรุ่งสางข้าก็ ตกอยู่ในห้วงรักจนขอให้นางสมรสกับข้า
3:59 Sunday morning, just before dawn.ตีสามห้าสิบเก้านาที วันอาทิตย์ ก่อนรุ่งสาง
Look, we still have till dawn to stop this.นี่ เรายังมีเวลาจนถึงรุ่งสางเพื่อหยุดมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุ่งสาง
Back to top