ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุงรัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุงรัง*, -รุงรัง-

รุงรัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุงรัง (v.) be messy See also: be unkempt, be untidy, be disordered, be messy, be undishevelled Syn. รก, รกรุงรัง
รุงรัง (v.) be untidy See also: be messy, be unkempt, be disorderly, be dishevelled Syn. พะรุงพะรัง, นุงนัง
รุงรัง (v.) be untidy See also: be unkempt, be disordered, be messy, be dishevelled Syn. สับสน, ยุ่งเหยิง
รุงรัง (adj.) bushy See also: shaggy, thick Syn. รก, รกรุงรัง
English-Thai: HOPE Dictionary
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
shag(แชก) n. ขนหรือผมหยาบ,ขนยาวเป็นปีก,ขนปุยยาว,พรมที่มีขนปุยยาว,ยาเส้นหยาบเป็นปึก,ขนหรือผมรุงรัง,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,พุ่มไม้หนา
shaggy(แชก'กี) adj. ปกคลุมไปด้วยขนหยาบยาว,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,ขน หรือผมรุงรัง,ยุ่งเหยิง,ไม่เป็นระเบียบ,หยาบ,หนา., See also: shaggily adv. shagginess n., Syn. long-haired
squalor(สควอล'เลอะ) n. ความสกปรก,ความมอซอ,ความรุงรัง,ความรุ่มร่าม,ความเสื่อมทราม,ความชั่วร้าย, Syn. poverty,filth
English-Thai: Nontri Dictionary
shaggy(adj) มีขนปุย,มีขนดก,รุงรัง,เป็นกระเซิง,หนา,ยุ่งเหยิง
unkempt(adj) ถูกละเลย,รุงรัง,ยุ่งเหยิง,ไม่เรียบร้อย,สกปรก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ragged (adj.) รุงรัง See also: ยุ่งเหยิง
mess (n.) สภาพรกรุงรัง See also: สภาพสกปรกและไม่เรียบร้อย Syn. muddle
shock (n.) ขนหรือผมที่รุงรัง See also: ผมหรือขนที่ยุ่งเหยิง
thatch (n.) ผมที่หยาบและรุงรังเหมือนฟางมุงหลังคา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a mess. I was tidying up.บ้านมันรกรุงรัง ฉันก็เลยเก็บกวาดให้มันดูดีหน่อย
It's not new, but it's clean, uncluttered.มันดูเก่าแก่ แต่สะอาด ไม่เกะกะรุงรัง
Messing and mussing your tie-dyed hairสกปรกรุงรังกับผมที่ย้อมของเธอ
Shoot him, cut out his tongue, then shoot his tongue.ยิงมัน ตัดลิ้นมัน แล้วก็ยิงลิ้นมันอีกที! เล็มเครารุงรังออกซะด้วย
Eww, he's all beardy!อี๊! เขามีหนวดเครารุงรัง
That is really kinky and weird.มันดูรุงรังและก็แปลกดี
{pos(192,210)}Me, I hate clutter.ฉันนะ ฉันเกลียดที่มีของเยอะรกรุงรัง
You weren't kidding about the clutter.เธอไม่ได้พูดเล่น เรื่องของเยอะรกรุงรัง
The last groundskeeper left things in a bit of a mess.คนดูแลคนที่แล้ว ทิ้งของไว้รุงรังนิดหน่อย
If anybody comes to give me a case, and their hair is a mess, I shall say,ถ้าใครมาหาฉัน และทรงผมของพวกเขารุงรังฉันจะบอกว่า
That horrible grunge look?ไอ้ลักษณะรุงรังอันน่ารังเกลียดนั้นน่ะนะ?
Not a dirty, bearded man like you.ไม่ใช่หนุ่มใหญ่ หนวดเครารุงรัง อย่างคุณ
He wears a lot of jewelry, makes all these jokes, only looks out for himself.สวมเครื่องประดับรุงรัง ชอบทำทุกอย่างเป็นเรื่องตลก คนที่ห่วงแต่ตัวเองน่ะ
How we're gonna find a compass in this mess?พวกเราจะหาเข็มทิศเจอได้ไง ในสภาพรกรุงรังแบบนี้เนี่ย
Now, I see a multitude of jobs that need to be done.เอาล่ะ ฉันเห็นความรกรุงรัง ที่รอให้จัดการให้เสร็จ
And if you screw up again or disobey me, this internship's over.แล้วถ้าเธอรุงรังให้ฉันเห็นอีกนะ หรือว่าไม่เชื่อฟังคำสั่งฉัน การฝึกงานนี้ จบลงแน่ๆ
You know, you were the one who told me to stop moping around and being such a sad sack.รู้มั้ย เธอเป็นคนเดียวที่บอกฉันว่า ให้หยุดทำตัวรุงรัง และเป็นไอ้ทึ่ม
Don't be late, don't be sloppy, don't be disrespectful, and he'll love you, just like he loves me.อย่าไปสาย, อย่าทำตัวรุงรัง อย่าทำท่าไม่เคารพ แล้วเค้าจะรักคุณ แบบที่เค้ารักผม
The place is kind of a mess.มันเป็นสถานที่ที่รกรุงรัง
I saw a really hairy guy. He looked like a bear.ฉันเห็นแวบๆมันมีขนรุงรัง ยังกับหมี
Or have big, bushy mustaches.หรือหนวดรุงรังเป็นพุ่มไม้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุงรัง
Back to top