ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รีรอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รีรอ*, -รีรอ-

รีรอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รีรอ (adv.) hesitantly See also: hesitatingly, indecisively, haltingly, reluctantly Syn. รีๆ รอๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
demurraln. การคัดค้าน,การแย้ง,การรีรอ
dwell(ดเวล) vi. อาศัยอยู่,พักอยู่,อยู่,ลังเล,รีรอ., See also: dweller n., Syn. inhabit,stay
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
forthwith(ฟอร์ธ'วิธ) adj. โดยตรง,ทันที,ไม่รีรอ, Syn. instantly
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
hesitation(เฮชซิเท'เชิน) n. การลังเลใจ,การรีรอ, S. reluctance ###A. haste
immediacy(อิมี'เดียซี) n. ความฉับพลัน,ความไม่รีรอ,ความใกล้ชิด
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน,ไม่รีรอ,ทันที,กะทันหัน,โดยตรง,ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly,primary,next
prerogative(พรีรอก'กะทิฟว) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,บุริมสิทธ adj. มีสิทธิดังกล่าว, Syn. privilege
tarry(แท'รี) vi.,n. (การ) พักแรม,เลือนไป,ล่าช้า,เชื่องช้า,รีรอ,หน่วงเหนี่ยว,คอย vt. คอย adj. เหมือนน้ำมันดิน,ทาด้วยน้ำมันดิน, See also: tarrier n., Syn. linger,remain
English-Thai: Nontri Dictionary
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ
linger(vi) รีรอ,อ้อยอิ่ง,ชักช้า,เอ้อระเหย
procrastinate(vt) รีรอ,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน
temporize(vt) ผัดไป,รีรอ,ดำเนินนโยบายชั่วคราว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boggle (vi.) รีรอที่จะทำสิ่งหนึ่งเพราะกลัวหรือกังวล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There can be no hesitation!จะมัวมารีรออีกไม่ได้แล้วนะ!
Once it escalated into a murder-one beef for all, after they killed two guards... they didn't hesitate.หลังจากกลายเป็นคดีฆาตกรรม เพราะฆ่าการ์ดไปแล้ว 2 คน มันก็ไม่รีรอ
Well, don't just look at it, dearie.งั้นจะรีรออยู่ทำไมกันล่ะ กินซะสิ
KOH underestimated my size and held back... and with one lucky kick I defeated him.โกประเมินขนาดตัวฉันต่ำไป เลยรีรอ... และการเตะแบบโชคช่วยนั้น เลยทำให้ฉันชนะ
Don't hesitate to tell me if you feel uncomfortableอย่ารีรอที่จะบอกครู ถ้ารูสึกลำบากใจ
I wish Lowry had made it here to see this.อยากให้โลว์รีรอดมาเห็น
Uh, actually, uh, bree's waiting--อ่า จริงๆแล้วบรีรออยู่
And you were quick to flirt with me.และไม่รีรอที่จะจีบฉัน
He run into it, or hit a tree while it was giving him head?มันไม่รีรอเลยรึ เอาหัวขวิดกับต้นไม้ ทั้งๆที่หัวทิ่มไป
Wasting no time after his suspension, he is back!ไม่มีรีรอแล้วครับ หลังจากถูกสั่งพัก เขากลับมาแล้ว!
You don't wait for anything. Anything.คุณไม่ต้องรอ ไม่ต้องรีรออะไรทั้งนั้น
So, what are we waiting for?ยังมัวรีรออะไรอยู่ล่ะ
No time today, no time todayไม่มีเวลาแล้ว รีรอไม่ได้
People our parents' age don't wait around for love to bloom. They know what they want.คนรุ่นพ่อแม่เรา ไม่รีรอความรัก
♫ You don't have to wait ♫Mata nakute mo ii yo คุณไม่ต้องรีรออีกต่อไปแล้ว
For the rest of us, we linger.ส่วนที่เหลือ ยังรีรออยู่
How much Adderall have you had today? A lot. Doesn't matter.กินอะดรีรอลไปกี่เม็ดเนี่ย? เยอะ ช่างมันเหอะ
Because the unsub shows signs of one neat aspect and started killing suddenly and effectively with no break, we believe he was recently incarcerated or institutionalized.และเขาเอาความโกรธ มาลงที่พวกเธอเหล่านั้น เนื่องจากคนร้ายได้ทิ้ง สัญลักษณ์ในแง่มุมหนึ่งไว้ และเริ่มลงมือฆ่าในทันทีโดนไม่รีรอ
And why have you waited so long to call the police?แล้วทำไมคุณถึงรีรอยังไม่แจ้งตำรวจล่ะคะ
If you are happy with the terms, I'll sign forthwith.ถ้าท่านเห็นด้วยกับมัน ข้าจะเซ็นอย่างไม่รีรอ
Sheriff wants a word with you.นายอำเภอเขาอยากคุยกับคุณ มัวรีรออะไรกันอยู่อีก
Nor rushes foolishly to meet it.หรือไม่รีรอที่จะเผชิญกับมัน
♪ If you need to, just take my hand ♪ ♪ It's time to demonstrate, don't hesitate ♪ ♪ Just get up and say, "Yes, I can" ♪#จับมือฉันได้ เมื่อเวลาที่เธอต้องการ# #ถึงเวลาที่จะแสดงออกมา# #อย่าได้ช้าทีรีรอ# #แค่ลุกขึ้นมา แล้วพูดว่า"ใช่ ฉันทำได้"#
But I don't think any of us have to wait to see how we feel about that.ผมคิดว่า เราทุกคนไม่ต้องรีรอ ที่จะรู้ว่าเราต่างรู้สึกยังไง
If you linger, they start in with the whining and the lying.ถ้าเธอรีรอ พวกเขาจะเริ่มต้นด้วย การคร่ำครวญและโกหก
And if someone wronged him, he wouldn't hesitate to tear them apart limb from limb.แล้วถ้ามีใครผิด นั่นหละเขา เขาจะไม่รีรอ ที่จะฉีกมันออกเป็นชิ้นๆ จากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง
What you and Castle have is a holding pattern.แต่เธอกับคาสเซิ่ลน่ะ มันรีรอกันอยู่
Halley's comet is in free fall around the Sun.ดาวหางฮัลเลย์อยู่ในฤดู ใบไม้ร่วงฟรีรอบดวงอาทิตย์
A husband off whoring every chance he--สามีที่ไม่รีรอจะโผเข้าหา อ้อมกอดหญิงอื่นเมื่อประสบ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รีรอ
Back to top