ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ริมน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ริมน้ำ*, -ริมน้ำ-

ริมน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ริมน้ำ (n.) riverside See also: waterside, brink of the water Syn. ชายน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
paralipsisn. วิธีการย่อส่วนสำคัญและเสริมน้ำหนักของความหมายของข้อความ.
waterfront(วอ'เทอะฟรันทฺ) n. ริมฝั่ง,เขตริมฝั่ง,เขตริมน้ำ,ส่วนของเมืองที่อยู่ริมฝั่งน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
riparianริมน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
waterside (n.) บริเวณริมน้ำ (แม่น้ำ, ทะเลสาบ) See also: พื้นที่ริมน้ำ
waterside (adj.) ซึ่ง (ทำงานหรืออาศัย) อยู่ริมน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A dead oak tree by the watersideต้นโอ๊คแห้งเหี่ยวคาริมน้ำ
But it's right on the water.แต่มันก็ถูกแล้ว / อยู่ริมน้ำ
From a small airfield near the water.จากสนามบินเล็ก ๆ ริมน้ำ
By owning a slip at the Wayside Marina.เหมือนกับเป็นคอนโดริมน้ำ ราคาร่วมล้านดอลล่าร์เลย
...is closer to the river.ใกล้ริมน้ำ แต่อย่างที่คุณเห็น เมื่อสิบนาทีก่อนน้ำท่วมสูงกว่านี้
I like taking long walks with rude people. Only on short piers, though.ผมชอบเดินเล่นกับคนเจ้าอารมณ์ เฉพาะแถวสพานริมน้ำ
They've got this sick apartment overlooking the river.และเค้าก็มีอพาร์ตเม้นท์ริมน้ำด้วย
No,I moved him to the boathouse that...เขาถูกย้ายไปที่กระท่อมริมน้ำแล้ว นั่น...
We can get a little place by the water,เราอาจจะหาที่เล็กๆ ริมน้ำ
People in Osaka, Kyoto, and Tokyo... the reason they don't know about it is because of a media cover-up, a systematic, deliberate cover-up, a media blackout, because the dolphin meat is heavily laced with mercury.จากการไปที่จุดสังหาร แล้วหลังจากนั้น เราเดินไปที่ริมน้ำ
Probably be a factory by the river.น่าจะเป็นโรงงานที่ตั้ง อยู่แถวริมน้ำเทมส์
Walker, I have here a receipt from a waterfront restaurant named Le Jardin.วอร์คเกอร์ ฉันได้ใบเสร็จรับเงิน จากร้านอาหารริมน้ำที่ชื่อว่า ลี จอร์แดน
♫ Please come to the water's edge ♫ I'm back.Mizugiwa made kite hoshii ณ ที่ริมน้ำแห่งนี้ ฉันอยากให้คุณมา
Well, now, there's a boathouse down by the water.มีอู่เก็บเรืออยู่ที่ริมน้ำนี่
That's why he stayed at the lake house all the time, because you wouldn't let him into our life.เพราะอย่างนั้นคุณปู่ถึงต้องไปอยู่ที่บ้านริมน้ำนั่น เพราะแม่ไม่อยากให้ปู้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา
It means I can get a place by the water.เราอาจจะหาสักที่ที่ติดริมน้ำ
But he pushed me out of the way, and he started pressing on my brother's chest again and again and again, until my brother spat out half of the Rhoyne and cried out.คนตีกลองเล่นโดยคิดเป็น เหรียญทองแดงอยู่ที่หาดฝั่งตะวันออก ข้าก้าวเดินอยู่ริมน้ำ คุยกับเพื่อนๆ
Do you ever go to the river market at Salt Rock?เคยไปตลาดริมน้ำที่เกาะหินเกลือไหม?
♪ We were sitting there by the water ♪ตอนที่เรานั่งอยู่ริมน้ำ
♪ Sitting by the water ♪ตอนที่เรานั่งอยู่ริมน้ำ
Southport's finest waterfront café.คาเฟ่ริมน้ำที่ดีที่สุดในเซาท์พอร์ท.
♪ Down by the Riverside Motel ♪ในโรงแรมริมน้ำแห่งหนึ่ง #9834;
These plans represent a revitalized vision of the waterfront property.แผนผังนี้ แสดงโครงการใหม่ ของที่ดินเขตริมน้ำ
Well, it turns out the Coastal Commission caught a whiff of our intentions and threatened to keep us in the courts for years.เอ่อ ค่านายหน้าริมน้ำ มีกลิ่นของบางสิ่งบางอย่าง ในความตั้งใจของเรา และเป็นคำขู่ที่ทำให้เรา ต้องขึ้นศาลไปทั้งปี
If it's safe by the water, then let's just go someplace by the water.ถ้าอยู่ริมน้ำแล้วมันปลอดภัย งั้นเราก็ไปหาที่อยู่ริมน้ำกันสิค่ะ
"At this kegger down at the swimming hole."เราไปนั่งดื่มเบียร์ที่ริมน้ำกัน
And they seek to build a house of gambling on our waterfront!และพวกเขาต้องการจะสร้าง บ้านแห่งการพนัน ตรงที่ริมน้ำของเรา!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ริมน้ำ
Back to top