ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รำคาญใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รำคาญใจ*, -รำคาญใจ-

รำคาญใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รำคาญใจ (v.) feel annoyed See also: feel disturbed, feel bothered Syn. รำคาญ Ops. พอใจ, สบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
distract(ดิสแทรคทฺ') vt. ทำให้เขว,ทำให้ว้าวุ่น,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ทำให้รำคาญใจ, See also: distracter n. ดูdistract distractibility n. ดูdistract distractible adv. ดูdistract distractive adj. ดูdistract, Syn. bewilder,per
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chagrin (vt.) รำคาญใจจากการผิดหวังหรือการอาย Syn. vex
chagrin (n.) ความรำคาญใจจากการผิดหวังหรือความอาย Syn. vexation
eat shit (sl.) คำพูดเมื่อรู้สึกรำคาญใจมาก
flip (sl.) คำอุทานเมื่อรำคาญใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quite botheringรำคาญใจจะแย่อยู่แล้ว
The thing that bothers me about this, besides the fact that we are not prepared and... a multitude of other things, is...สิ่งที่ฉันรำคาญใจในเรื่องนี้ นอกจากความจริงที่ว่า... เราไม่ค่อยเตรียมพร้อม
Doesn't bode well for you, I'm afraid.เพื่อนของผมคงไม่สร้างเรื่องรำคาญใจคุณนะ
Now, look, I could have bugged out. I could have.ที่นี่ เอาน่ะ ฟังดูอาจรำคาญใจ ในสิ่งที่ได้ทำไป
So, do I have any more annoying habits you wish to tell me about?งั้นข้ามีนิสัยอะไรที่รำคาญใจเจ้าอีำกไหม ที่เจ้าอยากจะบอกกับข้า?
He kept not seeing it. I mean, it was driving me crazy.เขาดูไม่ออกจริงๆว่าเป็นรูปก้น นั่นทำให้ผมรำคาญใจมาก
It never bothered your grandmother that she didn't have a use for any of the stuff.มันไม่เคยทำให้ ย่าของลูกรำคาญใจ แล้วเธอก็ไม่เคยใช้ ของพวกนั้นซักชิ้น
Because it was a bother.เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรำคาญใจ
If you have gripe, tell me. Let's talk.ถ้าคุณมีเรื่องรำคาญใจอะไรก็บอกฉันสิ มาคุยกัน
You are my gripe.เธอมันเป็นเรื่องรำคาญใจของฉัน
I expected you might be irked about the wolves we drank.ฉันคิดว่าคุณอาจรำคาญใจ เรื่องหมาป่าที่เราดื่มเลือดไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รำคาญใจ
Back to top