ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราชทูต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราชทูต*, -ราชทูต-

ราชทูต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชทูต (n.) envoy See also: embassy, envoy extraordinary, minister plenipotentiary
English-Thai: HOPE Dictionary
ambassador(แอมแบส' ซะดอร์) n. เอกอัครราชทูต. ambassadorial adj. ambassadorship n., Syn. embassdor, envoy, minister)
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ambassador(n) ทูต,เอกอัครราชทูต
embassy(n) คณะทูต,สถานเอกอัครราชทูต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ambassadorเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor of embassyที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embassyสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legationสถานอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minister๑. รัฐมนตรี๒. อัครราชทูต๓. ศาสนาจารย์ (คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambassadorเอกอัครราชทูต
embassyสถานเอกอัครราชทูต
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต
High Commissioner1. เอกอัครราชทูตของประเทศในเครือจักรภพที่ประจำในสหราชอาณาจักรหรือประเทศใน เครือจักรภพด้วยกัน 2. ข้าหลวงใหญ่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambassador (n.) เอกอัครราชทูต See also: ทูต, นักการทูต, ราชทูต
consular office (n.) สถานเอกอัครราชทูต
embassy (n.) สถานเอกอัครราชทูต Syn. consular office
Excellency (n.) คำเรียกอย่างยกย่องสำหรับผู้มีตำแหน่งทางราชการสูง เช่น รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The envoy from Niflheim awaits without, Your Majesty.ราชทูตจากนิฟเฟิลไฮม์พะยะค่ะ ฝ่าบาท
Mr. Ambassador, I understand what you want.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตผมเข้าใจในสิ่งที่ คุณต้องการ.
I'm Ambassador MacWhite. I've met the chiefs of section.{\cHFFFFFF}ฉันเอกอัครราชทูต MacWhite ฉันได้พบหัวหน้าส่วน
I'm sorry, Mr. Ambassador, but I didn't have time to change.{\cHFFFFFF}ฉันขอโทษนายเอกอัครราชทูต แต่ฉันไม่ได้มีเวลาที่จะเปลี่ยน
Mr. Ambassador?{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูต?
Mr. Ambassador, nobody wants to wriggle out of a mistake.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตไม่มีใครต้องการ จะดิ้นออกจากความผิดพลาด
Uh, Mr. Ambassador, if I may?{\cHFFFFFF}เอ่อนายเอกอัครราชทูตถ้าผมอาจจะ?
Mr. Ambassador, as the man in charge of this embassy since Ambassador Sears left,{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตเป็นคนที่อยู่ในความดูแลของ สถานทูตเอกอัครราชทูตนี้ตั้งแต่เซียซ้าย
Ambassador MacWhite. I'd like to speak to Mr. Grainger.{\cHFFFFFF}เอกอัครราชทูต MacWhite ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับนายเกรนเจอร์
Ambassador MacWhite. Pleased to meet you.{\cHFFFFFF}เอกอัครราชทูต MacWhite ยินดีที่ได้พบคุณ.
Mr. Ambassador, I'd like you to meet the village head man.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตผมอยากให้คุณ ตอบสนองหัวมนุษย์หมู่บ้าน
I guess he knew you'd be here, Mr. Ambassador.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าเขารู้ว่าคุณต้องการจะอยู่ที่นี่ นายเอกอัครราชทูต
Mr. Ambassador,{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูต
I don't flatter myself... that I'm an expert in human behavior, Mr. Ambassador.{\cHFFFFFF}ฉันไม่เลียแข้งเลียขาตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในพฤติกรรมของมนุษย์ นายเอกอัครราชทูต
Mr. Ambassador, the ideal of democracy... has been the fountain of my life.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูต อุดมคติของประชาธิปไตย ... {\cHFFFFFF}has been the fountain of my life.
President, take as your lawful spouse His Excellency's daughter, Tatianaท่านประธานาธิบดีเลือกที่จะแต่งงานกับทาเทียน่า ลูกสาวของท่านเอกอัครราชทูต
The Soviet ambassador has been expelled along with the entire staff.เอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียต ได้ถูกไล่ออก พร้อมด้วยพนักงานทั้งหมด
In Algiers, though, the French ambassador has just arrived, and the situation seems to be more stable.ในกรุงแอลเจียร์ แม้ว่า เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส มีความต้องการมาถึง และสถานการณ์ดูเหมือน จะมีเสถียรภาพมากขึ้น
Mr ambassador, we have arranged the 9 p.m. Aeroflot flight to Moscow.ท่านเอกอัครราชทูตคะ เราสั่งให้เครื่องบินรอตอน 3 ทุ่ม
The declaration of war has already been delivered to the ambassadors.เอกสารประกาศสงคราม ถูกส่งไปให้เอกอัครราชทูตแล้ว...
Mr. Ambassador, welcome back. This came for you. - Thank you.ท่านเอกอัครราชทูต ยินดีต้อนรับอีกครั้งครับท่าน มีเอกสารส่งมาถึงท่านครับ
He was an ambassador, for god's sake.ท่านเป็นถึงท่านเอกอัคราชทูต พระเจ้าให้ตายสิ
Mr. Kazinsky's with the Latvian embassy.คุณคอนซินกี้คุณอยู่กับท่านเอกอัครราชทูตลัตเวีย
Gratnik's been sending the ambassador some threatening letters.แกรท์นิคส่งจดหมายข่มขู่บางอย่าง ถึงท่านเอกอัครราชทูต
It is a special frozen wine to welcome the Thanh's ambassadors during the feast for tomorrowเป็นเหล้าพิเศษสำหรับต้อนรับ เอกอัคราชทูตในพิธีฉลองพรุ่งนี้
Triads are gonna kill the Chinese Ambassador.ไทรแอ็ดกำลังจะฆ่า เอกอัครราชทูตจากจีน
Soviet ambassador to the U.N. had no comment when asked if Dr. Manhattan's disappearance has fueled Soviet aggression in Afghanistan.เอกอัครราชทูตฯโซเวียต ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับสหประชาชาติ... ... ถ้าหาก ดร.แมนฮัตตันหายตัวไป... โซเวียตจะได้แหล่งน้ำมัน จากการโจมตีอัฟกานิสถาน
Do you know the location of ambassador Spock?คุณรู้มั้ยว่าราชทูตสป็อคอยู่ที่ไหน
I'm unfamiliar with ambassador Spock.ไม่เคยได้ยินชื่อเลย ราชทูตสป็อค
Welcome back ambassador Spock.ขอต้อนรับกลับมา ท่านราชทูตสป็อค
Ambassador Spock, you are on a collision course.ท่านราชทูตสป็อค คุณกำลังอยู่ในเส้นทางการชน
According to witnesses, several gunman opened fire, instantly killing the ambassador.จากคำบอกเล่าของพยาน มีมือปืนบางคนยิง สังหารเอกอัคราชทูตในทันที
Cause uh Prince Michael is a cousin of the Tsar and the Russian ambassador,ลูกพี่ลูกน้องของเจ้าชายไมเคิล ทีซาร์และเอกอัคราชทูตรัสเซีย
We've already informed your government regarding our decision.เราเพิ่งแจ้งเอกอัครราชทูตประเทศคุณ ว่าทางเราตัดสินใจไปอย่างไร
Idiot! Your father is the Chinese Imperial Ambassador, and yet you spoke with Sun Wen?พ่อแกคือเอกอัครราชทูตจีน แต่แกกลับไปคุยกับซุนเหวิน
Former Ambassador of New Zealand.อดีตเอกอัครราชทูตของนิวซีแลนด์
You don't have hours. First, you're to receive Odin's envoy.ท่านไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอก อย่างแรก ท่านต้องต้อนรับราชทูตจากโอดิน
Everyone has to leave, not just embassy staffทุกคนเริ่มที่จะออกจากที่นั้น เเม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูต
I'm sorry, but the vice president's still in his meeting with Ambassador Elon.ผมต้องขอโทษด้วย แต่ท่านองประธานาธิบดียังคง อยู่ในการพบปะกับเอกอัครราชทูตอีลอน
Ambassador Elon?กับท่านเอกอัครราชทูตอีลอน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราชทูต
Back to top