ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รางวัลโนเบล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รางวัลโนเบล*, -รางวัลโนเบล-

รางวัลโนเบล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รางวัลโนเบล (n.) Nobel prize
English-Thai: HOPE Dictionary
kipling(คิพ'ลิง) n. (Joseph) Rudyard (ค.ศ.1865- 1938) นักประพันธ์ชาวอังกฤษได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี ค.ศ.1907
nobeln. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม
nobel prizen. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nobel Prize winnersผู้ชนะรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Noble prizes (n.) รางวัลโนเบล (มอบให้ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดสาขาต่างๆ)
Nobel, Alfred Bernhard (n.) ชาวสวีเดนผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been wondering how a Nobel finalist and recipient of the MacArthur prize spends his idle moments.ที่ผมกำลังสงสัยอยู่ว่า ผู้เข้ารอบสุดท้าย รางวัลโนเบล และคนได้รับ รางวัลแมคอาเธอร์ ใช้เวลายามว่าง
One Nobel Prize winner noted, his words:หนึ่งในผู้ชนะรางวัลโนเบล ตั้งข้อสังเกตคำพูดของเขา:
It's a really big deal. It's like the Nobel prize for math.รู้แล้วต้องทึ่ง รางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์
I was doing advanced mathematics when I was 18, and it still took me over 20 years to do something worthy of a Field's medal.ชั้นก็ชนะการแข่งขันตอนอายุ 1 8 แล้วมันก็ส่งชั้นมาอีก 20 ปี ให้ชั้นได้รับรางวัลโนเบล
There's more to life than a fuckin' Field's medal.มีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่ารางวัลโนเบล
Nobel-prize winning scientist Dr. Theodore Von Sprokenwich.นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ดร.เธโอดอร์ วอน สโป๊คเค่นวิช
An externality is the effect of a transaction between two individuals.การผลักภาระคือผลกระทบที่เกิดจาก (มิลตัน ฟรีดแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล) ธุรกรรมระหว่างคนสองคน
Adrian, who was the first president to win the nobel peace prize?เอเดรียน ประธานาธิบดีคนแรก ที่ได้รับรางวัลโนเบลคือใคร
He's brilliant. Nominated for a Nobel Prize.เขาอัจฉริยะ ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลโนเบล
By a famous Irish poet who won the Nobel Prize.เป็นของกวีชาวไอริชผู้โด่งดัง ที่ได้รับรางวัลโนเบล
I might win the next Nobel Prize.ผมอาจจะชนะรางวัลโนเบล ปีหน้าก็ได้นะ
That's very noble of you,dr.Grey.นั่นทำให้คุณได้รางวัลโนเบลแล้ว ดร.เกรย์
This composing's gonna be great! Nobel prize level!เพลงนี้แต่งได้เจ๋งสุดยอดเลยเว้ย รับรางวัลโนเบลไปเลย
That's why I thought he would win a Nobel price like Kawabata Yasunari [Kawabata won the Nobel price in 1968]นั่นแหละที่ฉันคิดว่าเขาจะได้รับรางวัลโนเบลเหมือน คาวาบาตะ (คาวาบาตะได้รับรางวับโนเบลในปี 1968)
You didn't hear about my Nobel Prize?ผมได้รางวัลโนเบล ไม่รู้เหรอ
A nobel prize laureate.ผู้สมควรได้รับรางวัลโนเบล
"Why, I'm unfamiliar with that name.เขาได้รับรางวัลโนเบล สาขาตายโดยบังเอิญใช่ไหม
I'm all but certain there's a Nobel Prize in my future.ผมออกจะแน่ใจ ว่าต้องได้รางวัลโนเบล
Of course, I can't mention you in my Nobel acceptance speech, but when I get around to writing my memoirs, you can expect a very effusive footnote and perhaps a signed copy.จะให้กล่าวในสุนทรพจน์ รับรางวัลโนเบลไม่ได้หรอกนะ แต่ฉันเขียนอัตตชีวประวัติเมือไหร่... อาจมีเชิงอรรถถึงนายจนยาวเหยียด...
Did you just have the Nobel Prize in waitressing stolen from you?คุณโดยแย่งรางวัลโนเบล สาขาสาวเสิร์ฟรึไง
Is even remotely comparable to a Nobel Prize?เทียบได้กับรางวัลโนเบลเหรอ
I just got a call from a Nobel Laureate who claims you dragged him out of bed to ask if he's missing a mummy.ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์จาก ผู้ได้รับเกียรติเสนอชื่อ ให้รับรางวัลโนเบล คนที่อ้างว่าเขาโดนปลุกให้ตื่น เพื่อสอบถามว่าเขาำทำร่างมัมมี่ หายไปหรือเปล่า
And Mark was the biggest thing on a campus that included 19 Nobel laureates, 15 Pulitzer Prize winners, two future Olympians, and a movie star.มาร์คกลายเป็นบุคคลสำคัญของมหาลัย ไม่แพ้เจ้าของรางวัลโนเบล19คน เจ้าของรางวัลพูลิทเซอร์15คน นักกีฬาโอลิมปิกอีกสองคนแล้วก็ดาราด้วย
He hasn't published anything of note since he won that Nobel Prize.ทำไมเขาไม่มีผลงานตีพิมพ์ มาตั้งแต่ชนะรางวัลโนเบล
Now, you want to do the noble thing.ตอนนี้ คุณต้องการรางวัลโนเบล
We know that if the Higgs exists, it will be in that country somewhere, and our kit is good enough to find it.เมื่อคุณกำลังจะได้รับ รางวัลโนเบลของคุณ? " เราก็ไม่ทราบ เรารู้ว่าถ้าฮิกส์ที่มีอยู่
In someone else's Nobel prize acceptance speech.เอาไว้ให้คนอื่นที่ได้รางวัลโนเบลใช้
But surely a future Nobel prize winner can figure it out.แต่แน่ล่ะว่าเจ้าคนที่จะชนะรางวัลโนเบลต้องมีปัญญานึกออก
Yeah, he's gonna win the Nobel prize.เขาคงชนะรางวัลโนเบลจริงๆแหละ
I'm taking you to see Saul Perlmutter give a lecture about his Nobel Prize-winning work in cosmology.แม่ว่าเราน่าจะเที่ยวชมสถานที่ เห็นอะไรจะน่าดูกว่าลูกแม่ ทำให้คนได้รางวัลโนเบลอับอาย?
It's one paper, Mr. Vaziri; not the Nobel Prize.แค่บทความเดียว คุณวาซีรี ไม่ใช่รางวัลโนเบล
Like a Nobel winner, but her category is mittens.เคยได้รางวัลโนเบลด้วยนะ สาขาถักถุงมือ
Yeah, they must be busy, because they would hate missing you guys get together.พูดๆ กันว่าเจนได้ เอ่อ.. รางวัลโนเบลอ่ะนะ นั่นสิคงยุ่งกันทั้งคู่ไม่งั้น
He could be a Nobel Prize-winning physicist.เขาอาจจะเป็นนักฟิสิกส์รางวัลโนเบล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รางวัลโนเบล
Back to top