ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รั้งท้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รั้งท้าย*, -รั้งท้าย-

รั้งท้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รั้งท้าย (v.) be the last See also: bring up the rear
รั้งท้าย (adv.) last
English-Thai: HOPE Dictionary
orphanกำพร้า,บรรทัดรั้งท้ายเป็นศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า ที่ถูกแยกจากส่วนที่เหลือทั้งหมดไปอยู่คนละหน้า (ถ้าเป็นบรรทัดแรกของย่อหน้า จะเรียกว่า "widow") โปรแกรมประมวลผลคำ หรือโปรแกรมจัดพิมพ์ มักจะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องนี้ โดยผู้ใช้สามารถสั่งให้นำไปรวมกับส่วนที่เหลือของย่อหน้าให้ได้ ดู widow เปรียบเทียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're the last ones.เราเป็นกลุ่มรั้งท้าย
As the racers broach the forest, last years champ, Jean George, is in the lead, and little Adam Bilson trails the pack.ผู้แข่งขันทั้งหมด เข้าไปในป่าแล้ว ผู้ชนะปีที่แล้ว จัง จอร์จ กำลังนำ และหนูน้อยอดัม บิลสันรั้งท้าย
We're being passed, you gotta catch up!เรารั้งท้ายแล้วนะ ขับขึ้นหน้าซิ
She wanted me to set you back.เธอพยายามให้นายรั้งท้าย
No, I think I'm gonna stay back he.ไม่ล่ะ ฉันขออยู่รั้งท้ายดีกว่า
And now you're tail-end Charlie.ตอนนี้ก็ไปรั้งท้ายซะ
Her husband was sick and he stayed behind.สามีของเธอป่วย แล้วเขาก็รั้งท้ายอยู่
The last time we were together on Thanksgiving, your mother was alive.รั้งท้ายสุดที่เราอยู่พร้อมกัน ก็ตอนแม่ลูกยังมีชีวิต
Accompanied by police he is on his way to the finish and he is the very last participant in this marathon.ตามประกบมาด้วยขบวนของตำรวจ... ...เขากำลังมุ่งหน้าสู่เส้นชัย และเขานับว่า เป็นผู้เข้าวิ่งรั้งท้ายที่สุดในการวิ่งมาราธอนครั้งนี้
How did you get past Crowley's angel warding?คุณได้อดีตรั้งท้ายของครอว์ลี่ย์ได้ไง?
Falling behind means certain death.การรั้งท้ายหมายถึงความตาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รั้งท้าย
Back to top