ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับรองแขก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับรองแขก*, -รับรองแขก-

รับรองแขก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับรองแขก (v.) receive visitors See also: receive guests, act as host, welcome guests, entertain guests/visitors Syn. ต้อนรับแขก
รับรองแขก (v.) entertain guests See also: give a party
English-Thai: HOPE Dictionary
entertain(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ต้อนรับ,รับรองแขก,เชิญไปเลี้ยง,ยอมรับ,รับ,รับพิจารณา. -vi. รับรองแขก
guesthouse(เกสทฺ'เฮาซฺ) n. บ้านรับรองแขก
English-Thai: Nontri Dictionary
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is Tom's room. You're upstairs in the guest room, okay?นี้คือห้องของ Tom เธออยุ่ฉันบนในห้องรับรองแขก ok มั้ย
Jenny'll be singin',... and Monroe's gonna cater the reception.เจนนี่จะไปร้องเพลงที่นั่นด้วย คุณมอนโรจะเป็นเจ้าภาพรับรองแขกให้
Like I want to put on a stupid white dress and greet people all night.ยังกะฉันอยากใส่ชุดโง่ๆ สีขาวนั่น แล้วรับรองแขกทั้งคืน
Guest room's up on the left.ห้องรับรองแขกอยู่ข้างบนด้านซ้าย
They're in the waiting area.พวกเขารออยู่ ในห้องรับรองแขก
Take her to the guest house so we can continue our conversation later.พาเธอไปที่ห้องรับรองแขก แล้วเราจะได้สนทนากับเธอ อย่างต่อเนื่องภายหลัง
And this is the guest room. Will you look at that view!และนี่เป็นห้องรับรองแขก ทำให้เธอดูวิวได้รอบเลยล่ะ
Nice. Small, but generous for a guest bedroom. Of course, you'll need to paint over this.เยี่ยมมันเหมาะจะเป็นห้องนอนรับรองแขก แน่นอนที่คุณต้องทาสีทับนี่ด้วย
Dear Leader gives bottles to his most loyal men.ปกติท่านประธานาธิบดีจะใช้เลี้ยงรับรองแขก
Then can you call me when he's here? - I'll be at the lounge.งั้นเมื่อเขามาคุณช่วยโทรหาเขา ฉันจะอยู่ที่ห้องรับรองแขก
My lord is expecting you in the parlor.นายข้ารออยู่ในห้องรับรองแขก
Do you mind sleeping in the guest room?คุณนอนที่ห้องรับรองแขกได้ไหมคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับรองแขก
Back to top