ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รักษาการณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รักษาการณ์*, -รักษาการณ์-

รักษาการณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักษาการณ์ (v.) watch over See also: be on guard, guard against Syn. เฝ้าดูแล, ระวังภัย
English-Thai: HOPE Dictionary
coast guardn. หน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง,
picket(พิค'คิท) n. เสาเข็ม,เสาปักแหลม,เสาปัก,รั้ว,ยาม,ทหารกองหน้า vt. ล้อมรั้ว,เป็นคนยาม,เป็นหน่วยกำลังรักษาการณ์., See also: picketer n.
sentry(เซน'ทรี) n. ทหารยาม,ทหารรักษาการณ์,ทหารองครักษ์,ทหารคุ้มกัน,ยาม., Syn. sentinel,guard,watch,warden
sergeant(ซาร์'เจินทฺ) n. นายสิบ (ทหารหรือตำรวจ) นายสิบเอก (ทหารบกอังกฤษ) ,นายสิบโท (ทหารบกของอเมริกา) ,นายจ่า (ทหารนาวิกโย-ธินอเมริกา) ,นายตำรวจ,ตำรวจหญิง,ตำรวจสภา,นายตำรวจรักษาการณ์,ทนายความชั้นสูงสุด (อัง-กฤษ), See also: sergeancy,sergeantship n.
ward(วอร์ด) n. ห้องคนไข้,ตึกคนไข้,แผนกในโรงพยาบาล,ห้องเรือนจำ,ผู้ที่อยู่ในความปกครองหรือความพิทักษ์,ความเป็นผู้ปกครอง,กลุ่มยามรักษาการณ์ vt. ปัดเป่า,ขับออก,ขจัด, Syn. precinct,protege
watcher(วอท'เชอะ) n. ยาม,ยามรักษาการณ์
watchman(วอทชฺ'เมิน) n. ยาม,ยามรักษาการณ์,ผู้เฝ้าดู, See also: watchmanly adj. pl. watchmen
English-Thai: Nontri Dictionary
garrison(n) กองทหารรักษาการณ์
watcher(n) ผู้เฝ้าดู,กะลาสี,ยามรักษาการณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
defenders (n.) กองทหารรักษาการณ์ See also: ป้อมปราการ Syn. militia
garrison (n.) กองทหารรักษาการณ์ See also: ป้อมปราการ Syn. defenders, militia
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Deputy Esquivel. That was a pretty daringรักษาการณ์เอสควิเวล ที่คุณทำมันค่อนข้างจะห้าวหาญมากๆเลยน่ะ
But the castle gate is guarded by 30 men.แต่ทางเข้าปราสาทรักษาการณ์โดยทหาร 30 นาย
Thirty men guard the castle gate.ทหาร 30 นายรักษาการณ์ที่ประตูปราสาท เพิ่มอีก 2 เท่า
That's near the toll booth that's being guarded by the 2nd platoon.ที่นั่นใกล้กับแผงสะพานมี กองรักษาการณ์โดยนายทหารระดับ 2
I'm Andy Ackerman, Security. I don't miss much.แอนดี้ แอคเคอร์แมน ยามรักษาการณ์ แต่ฉันไม่เคยพลาดนะ
How many guards in the compound?มีทหารรักษาการณ์กี่คนในค่าย?
Local police have secured the entire airport in a lockdown and access into the area is blocked.ตำรวจท้องที่ได้รักษาการณ์พื้นที่สนามบินทั้งหมดไว้แล้ว และทำการปิดล้อมทางเข้าทุกทาง
He's an unemployed security guard.เขาเคยเป็น ยามรักษาการณ์
I've been appointed Acting Chief of Staff.ฉันได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการณ์แทนหัวหน้าคณะทำงาน
The assassin killed a guard.มือสังหารได้ฆ่ายามรักษาการณ์
Are you from the garrison?คุณเป็นพวกกองทหารรักษาการณ์หรือ
Garrison? What garrison?กองทหารรักษาการณ์ ที่ไหน
Bothos, there's a Roman garrison two days from here.โบทอส มีพวกกองรักษาการณ์ของโรมัน อยู่ไกลออกไป 2 วัน
The entire east wing is off limits.ปีกทางทิศตะวันออกนี้ รักษาการณ์เข้มข้นเลย
Every guard in Camelot will be looking for YOU.ทหารที่รักษาการณ์ในแคมเมอรอื จะต้องตามจับท่าน
What about the officer on duty?แล้วเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ล่ะ
The officer on duty handed her over to the doctor, but after that, they both disappeared.เจ้าหน้าที่รักษาการณ์มอบตัวเธอให้หมอ แต่หลังจากนั้นก็หายไปทั้งคู่
Now it's time for President Pro Tem Kim Tak Gu to address the board.ตอนนี้ได้เวลา ที่รักษาการณ์แทนท่านประธาน คิมทัคกูจะรายงานต่อเหล่าผู้บริหาร
If that's all you amount to, then I suppose you should relinquish the President Pro Tem position, I suppose.ถ้าคุณมีความสามารถแค่นั้น ผมว่าคุณก็ควรจะสละตำแหน่ง รักษาการณ์แทนท่านประธานไปเถอะ ผมคิดว่านะ
I announce that Executive Director Hong Tae Seong... has been elected as the Deputy Chairman of the Haeshin Group.ผมขอประกาศว่า กรรมการบริหารฮงแทซอง ได้ถูกเลือกให้ดำรงตำแหน่งรักษาการณ์ประธานของแฮชินกรุ๊ป
You want to stay here and mind the fort, be my guest.ถ้านายอยากจะรักษาการณ์อยู่ที่นี่ ก็เชิญตามสบาย
I'm acting lt. only.ผมแค่รักษาการณ์แทนเท่านั้นนะ
It's not official yet. I'm only acting lt.ยังไม่เป็นทางการหรอก แค่รักษาการณ์แทนน่ะ
Pull the remaining guards off the posts one patrol at a time.บอกยามรักษาการณ์ให้ออกจากตำแหน่ง ทีละหน่วยพร้อมกัน
All detainees need to go back to their cells, and all guards are to report to the boiler room.นักโทษทุกคนต้องกลับเข้าห้องขัง ยามรักษาการณ์ถูกเรียกตัวไปที่ห้องกำเนิดไอน้ำ
The next guard shift will be coming in soon.ยามรักษาการณ์ชุดต่อไปกำลังมา
Why don't you tell the interim chief here your story?ทำไม คุณไม่เล่าเรื่องของคุณให้ หน.รักษาการณ์ฟังล่ะ
There's still a lot of they owe me, for my betraying the Coast Guard.ทรยศต่อหน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง แต่สิ่งที่ฉันทำไป ได้ผลลัพธ์ไม่คุ้มค่าเลย
Have you forgotten why I joined the Coast Guard?พ่อลืมแล้วเหรอ วาทำไมผมถึงอยากเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ชายฝั่ง
Why I joined the Coast Guard?สาเหตุที่ผมอยากเป็นเจ้าหน้าที่ รักษาการณ์ชายฝั่งเป็นเพราะ...
When I gave up on her myself, those who never gave up and found her lodged in the bouldersตอนที่ผมเกือบจะเลิกค้นหา... มีเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ชายฝั่ง ที่เพียรพยายามมากในการช่วยชีวิตแม่
And those who apologized for how long it took were the Coast Guard.แต่... .. ก็มีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ ชายฝั่งเท่านั้นที่พูดกับผม
The people that pulled Mom out were the Coast Guard.คนที่ช่วยชีวิตแม่ของผม คือเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ชายฝั่ง
The age I decided to to join the Coast Guard.และเป็นตอนที่ผมปฎิญาณ... . ว่าผมจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ชายฝั่ง
The garrison is close to home.กองทหารรักษาการณ์อยู่ใกล้บ้าน
You're coming to prom with me, Becky Jackson, where I'm making you deputy in charge of guarding the punch bowl.เธอมางานพรอมกับฉันเถอะ เบคกี ฉันจะให้เธอรักษาการณ์แทน สำหรับหน้าที่เฝ้าอ่างพันช์นะ
You're still wearing the deputy's badge.คุณยังคงใส่ตราผู้รักษาการณ์
To be deputy.ให้เป็นผู็รักษาการณ์
Let go of my ears. (HORSE neighing)คลีเกน เจ้าจะอยู่นี่ คอยดูแล ทหารให้รักษาการณ์ที่แฮร์รินฮาล
A ship with a good captain.เพราะฉะนั้นเมื่อพ่อข้า แต่งตั้งให้ข้าเป็นผู้รักษาการณ์มือขวา... ท่านเก่งเรื่องการเป็น มือขวาพอตัวเลย รู้ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รักษาการณ์
Back to top