ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระเห็จ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระเห็จ*, -ระเห็จ-

ระเห็จ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเห็จ (v.) rush See also: go rapidly, flee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Prince Noctis of Lucis had come to Tenebrae... to seek healing for a grievous injury.องค์ชายน็อคทิสแห่งลูซิส ต้องระเห็จมายังเทเนไบร เพื่อเยียวยาอาการบาดเจ็บสาหัส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระเห็จ
Back to top