ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระทมใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระทมใจ*, -ระทมใจ-

ระทมใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระทมใจ (v.) be hurt See also: feel hurt, be sore at heart, distress Syn. เจ็บใจ, สะเทือนใจ, ปวดใจ, ทุกข์ใจ, เสียใจ
ระทมใจ (v.) feel bitter See also: be embittered, be painful Syn. ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระทมใจ
Back to top